LEDER GJENNOMGANGEN: Statens sivilrettsforvaltning er ansvarlig for vergemålsområdet. Her er avdelingsleder Line Schei Mogenstad og fagdirektør Anne Live Jensvoll i et intervju med VG i november i fjor. Foto: Hanna Kristin Hjardar/VG

319 har verge mot sin vilje

Fylkesmennene skal i år granske tusenvis av vergemål. Så langt har flere hundre meldt i fra om at de ikke ønsker å ha en verge.

I desember krevde daværende justisminister Tor-Mikkel Wara svar på hvor mange som kan ha fått verge mot sin vilje. Bakgrunnen var VGs avsløringer som viste at rundt fire av ti ikke blir hørt før de får et vergemål.

Fylkesmennene ble bedt om å sende brev til 18.000 personer for å sikre at vergemålet er frivillig.

VG 5. desember 2018.

les også

Justisministeren snur etter VG-avsløring: Skal granske tusenvis av vergemål

Som følge av dette har fylkesmennene fått 1699 henvendelser, viser foreløpige tall.

Så langt er det opprettet 319 saker der noen har meldt at de ikke ønsker en verge.

– Det må gjøres nærmere undersøkelser før vi vet utfallet. Vi må sikre oss at dette er noe personen selv mener. Så vil embetene måtte vurdere om det er nødvendig å gå til fratakelse av rettslig handleevne i domstolene, sier avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad i Statens sivilrettsforvaltning, som har ansvar for gjennomgangen.

les også

Riksrevisoren om vergemål: – Omtrent alt har gått galt

De understreker at tallene endrer seg fra dag til dag. Det endelige tallet over hvor mange som ønsker å avslutte vergemålet sitt, kan altså bli langt høyere.

– Brevene gikk ut med postgang i februar. Svarfristen 1. mars var ganske knapp. Hva resultatet blir, er for tidlig å si, sier avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad.

les også

Fylkesmenn: Har ikke ressurser til å gjøre vergemål-jobben

Store forskjeller

Til Fylkesmannen i Oslo og Viken har 103 personer meldt at de ikke ønsker verge.

For Fylkesmannen i Innlandet, som er slått sammen av fylkesmennene i Hedmark og Oppland, er tallet 54.

Se hele oversikten her:

Det var daværende Fylkesmannen i Hedmark som behandlet sakene til brødrene Holøyen, som fikk verger mot sin vilje og uten at noen snakket med dem først. Tolga-granskingen som ble lagt frem i februar, viste at det hadde skjedd en rekke feil i saksbehandlingen.

Vergemålene burde ikke vært opprettet – og da det først skjedde, burde de vært opphevet opptil halvannet år tidligere. Saksbehandlingen var også for lang og brødrene fikk ikke foreløpige svar på klagene.

les også

Granskning: Magnus Holøyens vergemål ble opphevet 15 md. for sent

Den nylig tiltrådte Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget, beklaget og lovet at kritikken skulle tas på høyeste alvor.

Uenige om loven

Statens sivilrettsforvaltning og fylkesmennene har tidligere tolket loven slik at det kan opprettes tvunget vergemål dersom en person mangler samtykkekompetanse, altså hvis han heller ikke forstår hva et vergemål innebærer.

les også

Fylkesmenn advarte Justisdepartementet om vergemål

Sivilombudsmannen har støttet denne forståelsen, men i november slo justisministeren fast at loven har blitt praktisert feil.

Av rundt 42.000 aktive, voksne vergemål, har rundt 18.000 blitt vurdert til å mangle samtykkekompetanse da de fikk vergemålet.

Mogenstad mener denne tolkningen kan føre til et dilemma.

– Det kan innebære at noen personer som man mener trenger hjelp, ikke får hjelp. Derfor jobber vi nå med en samtalemetodikk som skal gjøre vergen og fylkesmannen i stand til å ha gode samtaler med de som trenger hjelp, for å sikre selvbestemmelse gjennom å belyse valgalternativ og å styrke den andres beslutningskompetanse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder