«Viking Sky»: Kan ha vært 40 centimeter fra bunnen

Mens «Viking Sky» drev fritt i de voldsomme bølgene, måtte redningsledelsen fatte livsviktige og kjappe beslutninger basert på sjøkart målt opp på sekstitallet, med sekstant.

Idet «mayday»-meldingen fra cruisebåten «Viking Sky» blir tatt imot ved Hovedredningssentralen på Sola, starter et intenst redningsarbeid.

Det legges planer for ulike scenarioer, spesielt det verst tenkelige.

– Ting går veldig fort fra 14.00 til 14.40. Antagelsen er at dette kommer til å gå galt, og at skipet vil gå på grunn. Båten vil da trolig ta inn vann, krenge eller tippe, noe som vil gjøre evakuering vanskeligere. Menneskeliv var i fare hele tiden. Men dette scenarioet er verre, med mulig større tap av menneskeliv, sier operativ inspektør ved Hovedredningssentralen Sør-Norge, Andreas Bull.

Med hårfine marginer unngikk «Viking Sky» grunnstøting, etter at det ved 14-tiden lørdag 23. mars, mistet motorkraften ved Haustadvika i nærheten av Molde.

Da skipet fikk ankerfeste, var det bare rundt 100 meter fra å grunnstøte.

Ønsker du en oversikt? Se tidslinje i «Viking Sky»-ulykken under:

– Kart er essensielt

I Hovedredningssentralens operative rom arbeides det på spreng. En av de viktigste redskapene i dette arbeidet er kartene.

– Kart er essensielt. Det er spesielt viktig med god kvalitet på sjøen, der objektene ofte er drift, med tanke på scenarioer for hva som vil skje videre. Vår vurdering er at dataene for Sør-Norge er gode nok, men vi har ingen oppfatning av om de er millimeter- eller hundremeter-korrekte, sier Andreas Bull ved Hovedredningssentralen.

DRAMATISK DØGN: Søndag kveld kunne «Viking Sky» legge til kai i Molde etter et svært dramatisk døgn. Foto: Jørgen Braastad/VG

Kart fra 60-tallet

– Det er nærmere 60 år siden området ved Hustadvika hvor «Viking Sky» befant seg sist ble dybdekartlagt, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverket sjødivisjon.

For å måle dybden den gangen, ble det brukt et såkalt enkeltstråle-ekkolodd.

Posisjoneringen ble gjort med en sekstant, et instrument som brukes til å fastslå posisjon, og som ble tatt i bruk fra 1767.

Dårlige beslutningsgrunnlag

– De (redningsledelsen, red.anm.) hadde ganske dårlig beslutningsgrunnlag. Ikke minst ved motorstopp og krise vil bedre sjøkart og detaljerte dybdedata gi et bedre beslutningsgrunnlag, sier Jønsson om kartene med de gamle dybdemålingene.

– Datidens målemetoder gir en ganske stor feilmargin, kanskje rundt 30 meter. De dekket heller ikke hele havbunnen. Det ble utført punktmålinger med femti meter mellom hver linje. Der det var mistanke om grunner, ble det målt litt nøyere. Feilmarginer her anslås å være 15–20 meter, sier Gudmund Jønsson.

Varierende kvalitet

I dag gjøres dybdemålingene med multistråle-ekkolodd, som sprer lydsignalene i en viftefasong og som dekker hele havbunnen. Sammen med GPS-posisjonering er feilmarginen innenfor centimeter.

MYE UDEKKET: 65 prosent av norskekysten fra 0–20 meters dyp er ennå ikke er dekket med areal-dekkende moderne målinger. Vi har moderne, elektroniske navigasjonskart over hele norskekysten, med store områder med gamle dybdedata. Vi bruker de ressursene som er tilgjengelige for å dekke mer, men er nødt til å prioritere, sier Gudmund Jønsson, avdelingsdirektør for sjøkartmyndigheten i Kartverkets sjødivisjon. Foto: Kartverket sjødivisjon

Svært nære havbunnen

Tilgjengelige data fra Marinetraffic.com, en onlinetjeneste som sporer fartøy basert på det automatiske identifikasjonssystemet (AIS), kystverket og navigeringstjenesten Navionics (elektroniske sjøkart), gjør det mulig å plotte «Viking Skys» bevegelser inn i nøyaktige sjøkart, som har dybdemålinger.

Spesialgrafikk: Slik drev «Viking Sky» fra da motorene stanset og skipet gikk i svart.

«Mellom 0,4 og 6,4 meter»

VG har forelagt databeregningene for pensjonert professor ved Institutt for marin teknikk ved NTNU i Trondheim, Svein Kristiansen.

Han har utført beregninger av disse beskrivelse av driftebevegelsen mot land, og delt dem med VG.

– Med forbehold om at den angitte posisjonen er rimelig nøyaktig, kan det fastslås at «Viking Sky» var meget nær farvannet hvor det kunne gått på grunn. Jeg har anslått bølgehøyden til fem meter på ankringsstedet. Mine beregninger viser da at den statiske klaringen under kjøl var mellom 2,9 og 8,9 meter. Ved å trekke fra halve bølgehøyden, blir klaringen til kjøl mellom 0,4 og 6,4 meter, under hensyn tatt til tidevann, stormflo og sjøgang, sier Kristiansen.

VANSKELIG Å BEREGNE: – Det knytter seg betydelig usikkerhet til beregningene, fordi bølgehøyden nær land er vanskelig å anslå, understreker pensjonert professor ved institutt for marin teknikk ved NTNU i Trondheim, Svein Kristiansen. Sjøkartverket bekrefter at vannstanden denne dagen var 2,51 over sjøkartnull, som betyr at den var 2,51 meter høyere enn det som står avmerket i sjøkartet. Det er en situasjon som inntreffer omtrent en gang i året. Foto: STUDIO ELLEMELLE

Små marginer

– Vi hadde ingen indikasjon på dybden mellom skrog og havbunnen under redningsaksjonen. Vi forholder oss til dybden fra kartdata og på skipet. Vi fikk beskjed om at bølgene brøt på 18 meter. For oss betyr det at det var fare allerede ved 20 meter (dybde, red.anm.), sier operativ inspektør ved Hovedredningssentralen Sør-Norge, Andreas Bull.

Dykkerinspeksjonen bekreftet at skipet ikke har vært i berøring med bunnen, men det var små marginer.

De har ikke konkludert på hvor avstandene i nesten-grunnstøtingen.

Slik var de dramatiske timene på «Viking Sky»:

les også

Professor om Viking Sky-seilas: – Skandaløst

Visste ikke hvor nære bunnen

– Første prioritet er menneskene om bord. For oss handler det om å få tak i egnede ressurser for å kunne slepe eller taue skipet ut i åpent farvann eller til en sikker havn, sier havaridirektør Åge Solberg i forsikringsselskapet Norwegian Hull Club (NHC).

Han sier årsaken til at skipet ikke straks ble slept ut til åpent hav, var en kombinasjon av posisjonen og at ankrene var ute og en maskin gikk, slik at skipet var stabilt.

– I dette været ville det vært utfordrende å få slep om bord. Dessuten var de store offshorefartøyene vi tilkalte ikke på plass før rundt midnatt, sier han.

VERDIANSVARLIG: – Vi hadde informasjon om at skipet var svært nær grunnen merket med en stake. Vi hadde ikke informasjon om hvor nær bunnen vi var, sier havaridirektør Åge Solberg i forsikringsselskapet Norwegian Hull Club (NHC). Selskapet er hovedassurandør og tar beslutninger på vegne av en rekke ulike forsikringsselskaper som forsikrer skipet. Foto: Emil Weatherhead Breistein

– Vi kan ikke kommentere detaljene, men Viking Sky er et moderne fartøy som er bygget i henhold til de aller høyeste standarder. Skipet hadde to erfarne norske loser ombord som var der og ga råd til kapteinen, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland i Viking Ocean Cruises.

Ønsker du en oversikt? Se tidslinje i «Viking Sky»-ulykken under:

Samleside: Se VGs saker om «Viking Sky»-ulykken i kronologis rekkefølge her.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder