Jens Fredrik Brenne er både fengselsprest i Indre Østfold Fengsel og styreleder i Til Helhet – som driver samtalegrupper med utgangspunkt i at seksuelt samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. Foto: VGTV

Fagforening vil kaste prest ut av fengsel for sitt syn på homofili

Prest Jens Fredrik Brenne (67) er klar på at han ikke driver homoterapi, men risikerer å miste jobben etter uttalelser om at Gud ikke liker homofili.

Fagforeningen for fengselsansatte ved Indre Østfold Fengsel krever at fengselsprest Jens Fredrik Brenne fjernes fra stillingen og erstattes med en annen prest.

Brenne ble for alvor kjent for den norske offentligheten gjennom VGs dokumentarserie «Homoterapi», og den påfølgende debatten på NRK. Spurt om hva som skulle være problemet med homofilt samliv, svarte Brenne:

– Gud liker det ikke, for å si det sånn.

Opptredenen til Brenne har ført til reaksjoner fra ansatte og splittelse blant innsatte i fengselet – som i sin tur førte til at fengselet valgte å sette inn en ekstra fengselsbetjent under bingokvelden.

Fengselsleder Helge Valseth sier Brennes fremtid i fengselet er uavklart. Mandag skal han i møte med den lokale prosten, som formelt er Brennes arbeidsgiver.

– Jeg opplever at han frem til nå har utført oppgavene sine tilfredsstillende, men jeg er usikker på om han får utført dem tilfredsstillende fremover. Det handler om tillit, sier han.

– Jeg mener at hans holdninger, uttalt så tydelig i offentligheten, gjør at han ikke bør jobbe innenfor murene, sier forbundsleder Tor Erik Larsen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Brenne har fått gjengitt innholdet i denne saken. Han ønsker ikke å gi noen kommentar.

Brevet sendt fra fagforeningen til ledelsen i Indre Østfold Fengsel Foto: Faksimile

Sendte brev til ledelsen

VG har fått tilgang på et brev sendt til fengselsledelsen dagen etter debatten på NRK. Der beskylder den lokale fagforeningen Brenne for å forsøke å endre legningen til innsatte.

«Det er godt kjent at presten har drevet med disse eksperimentene på innsatte i [Indre Østfold Fengsel] også», står det i brevet.

Hendelsen det refereres til dreier seg ifølge fengselslederen om noe som skjedde for snart to år siden, hvor Brenne informerte innsatte om organisasjonen han fronter, Til Helhet.

Det har ikke kommet nye klager før TV-opptredenen i november, ifølge Valseth.

På sine nettsider presenterer Til Helhet historiene til homofile eller lesbiske som enten har valgt å ikke leve ut levningen sin, eller har forsaket den. Foto: Faksimile

Til Helhet

Til Helhet driver samtalegrupper og har formidlet at det finnes veier ut av homofili.

– Flere i gruppen har sluttet fordi de har blitt gift med en dame, fortalte Brenne under konferansen Oslo Symposium, til applaus fra salen.

Organisasjonen presentere seg tidligere slik:

«Vi i Til Helhet ønsker å bistå deg som har en – for deg – uønsket seksuell orientering eller uønskede følelser.»

Etter at Klassekampen skrev om organisasjonen i januar, er teksten på nettsiden endret.

Organisasjonen presenterer seg nå som et «nettverk startet av mennesker som ønsker å leve etter Bibelens syn på seksualitet».

«Vi vil understreke at mennesker er likeverdige – uavhengig av sin seksuelle orientering og seksuelle følelser. Til Helhet tilbyr ikke terapi, og vi arbeider heller ikke for å 'reorientere' menneskers seksualitet», skriver organisasjonen videre.

Fengselsprester skal «utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger», står det i Tjenesteordning for fengselsprester. Ifølge Brennes arbeidsgiver åpner ikke Den norske kirke for «reorientering av homofile og lesbiske personer». Foto: Lynau, Jan Petter

Har forsikret om at han ikke driver med homoterapi

Den norske kirke, hvor Brenne formelt er ansatt, er åpen for begge syn i spørsmålet om hvorvidt ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne. En prest i Den norske kirke står altså fritt til å mene at homofilt samliv er galt.

«Dette betyr ikke at den åpner for reorientering av homofile og lesbiske personer. Dette er også fengselsprest Brenne forpliktet på i utøvelsen av prestegjerningen», står det i et brev sendt fra prost Kåre Rune Hauge til fengselslederen, som VG har fått opplest.

Fengselsleder Valseth forteller at han opplever at Brenne følger disse reglene.

les også

Amal Aden: – Nei til homoterapi

Forsvarer presten

En fengselsprest skal samtidig også følge Kriminalomsorgens retningslinjer.

Kriminalomsorgen har vedtatt at den skal jobbe etter et humanistisk menneskesyn. Fagforeningen mener Brenne ikke gjør det.

– Jeg opplever i alle fall så langt at han har fulgt de humanistiske prinsippene, svarer Valseth.

Og legger til:

– Jeg opplever at Brenne er tydelig på at han respekterer homoseksuelle og deres legning. Spørsmålet blir om det som har kommet frem i mediene har skapt et tillitsbrudd, som gjør det vanskelig for Brenne å utføre prestegjerningen tilfredsstillende, sier Valseth.

Brennes formelle arbeidsgiver, prost Kåre Rune Hauge, forsvarer også måten Brenne har gjort jobben sin på.

– Jeg oppfatter ikke at det Brenne praktiserer og står for bryter med et humanistisk menneskesyn.

– Kan det å mene at homofilt samliv er galt også være en del av et humanistisk menneskesyn?

– Det er et ganske vidt begrep. Jeg synes det er vanskelig å si at det står i motsetning til et kristens menneskesyn, som sier at du er elsket av Gud og skapt i Guds bilde uansett om du er homofil eller heterofil eller lesbisk.

les også

Hegseths uredelige metode

Satt inn ekstra vakt på bingoen

Vidar Torvik, som er nestleder i den lokale fagforeningen i Indre Østfold Fengsel, mener verdisynet Brenne forfekter skaper problemer.

Synspunktene til de som av ulike årsaker mener homofili er galt blir mer høylytte, ifølge Torvik. I ytterligere konsekvens frykter han for hva det kan bety for sikkerheten til lesbiske og homofile innsatte.

Indre Østfold Fengsel består av to avdelinger, og på en av disse opplevde de ansatte at innsatte delte seg mellom å uttrykke støtte eller uenighet med Brennes syn, noe som gjorde at ledelsen fryktet en økende polarisering.

Valseth forteller at man valgte å sette inn en ekstra vakt under bingokvelden på en av fengselets to avdelinger.

Bingokvelden blir normalt bare overvåket av kameraer. Valseth understreker at ingenting skjedde og at fengselet rutinemessig gjør slike vurderinger, kalt sikker jobbanalyse.

les også

KrF-topp: Homoterapi-forbud truer trosfriheten

Bekymring fra innsatte

Mens en menighetsprest i stor grad må kunne forfekte og kjempe for sin forståelse av Guds ord, stilles det andre krav til en felt-, fengsels- eller sykehusprest, argumenterer Torvik.

– Han må være mer åpen. En prest i et fengsel er en sjelesørger for mange i vanskelige situasjoner. Hvis du da er homofil eller lesbisk, vil det bli fryktelig vanskelig å kunne bruke den funksjonen.

Den bekymringen har også de innsatte tatt opp gjennom en av sine representanter i uken som gikk, bekrefter fengselsleder Torvik.

Kritiserer homoterapi-begrepet for å være uklart

Til avisen Dagen har Brenne uttalt at han ikke kjenner seg igjen i kritikken som har kommet mot ham i etterkant av opptredenen på «Homoterapi» og «Debatten» på NRK.

I Vårt Land har Brenne kritisert begrepet homoterapi for å være vagt og udefinerbart, og understreket at Til Helhet «ikke driver med terapi for å forandre menneskers seksuelle legning».

– Det finnes kristne som opplever sin tiltrekning som en krevende etisk utfordring. Disse vil bli diskriminert hvis de ikke lenger har mulighet til å oppsøke samtalepartnere som støtter deres overbevisning, skrev Brenne i et debattinnlegg.

Rettelse: Navnet til prosten var i den opprinnelige artikkelen skrevet Rune Kåre Hauge. Han heter Kåre Rune Hauge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder