I PAPPAPERM: Politidirektør Øystein Mæland kan likevel ha brutt loven da han fikk surrogatbarn fra USA. FOTO: HELGE MIKALSEN/VG

Politidirektørens farskap blir igjen tema i Stortinget

Justisminister Knut Storberget fastslo at politidirektør Øystein Mæland ikke brøt loven da han fikk surrogatbarn i USA. Men et år tidligere sa ekspertene i departementet noe annet.

Artikkelen er over åtte år gammel

Nå ber stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke (KrF) om en forklaring fra justisminister Grete Faremo (Ap).

Daværende justisminister Knut Storberget (Ap) kan ha svart feil da han i fjor fastslo at «vi har konstatert at Mæland ikke har brutt norsk lov» på spørsmål fra Håbrekke.

Politidirektør Øystein Mæland har fått to barn gjennom amerikanske surrogatmødre. Surrogati er ulovlig i Norge, men lovlig i USA.

En tolkning lovavdelingen i Justisdepartementet har gjort slår langt på vei fast at medvirkning til surrogati er straffbart selv om det skjer i et land der surrogati er lovlig. Håbrekke vil ha en forklaring på hvordan Storbergets uttalelser henger sammen med tilsynelatende motstridende lovfortolkninger i departementet.

- Det er krevende å se sammenhengen mellom justisministerens forrige svar til meg og prinsipputtalelsene til lovavdelingen, sier han til NTB.

Ulovlig å medvirke

I bioteknologiloven heter det at «den som forsettlig overtrer loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Medvirkning straffes på samme måte». Lovavdelingen heller sterkt til at straffansvaret for medvirkning gjelder dersom man benytter seg av surrogati i utlandet, selv om det presiseres i lovteksten at «loven gjelder i riket».

«Mange av forbudsbestemmelsene i bioteknologiloven, inkludert surrogatiforbudet i §2-15, er imidlertid av en slik karakter i utforming og verdigrunnlag at det synes rimelig å holde fast ved utgangspunktet om at medvirkning fra norsk territorium til slike handlinger i utlandet rammes av den generelle straffetrusselen», skriver lovavdelingen.

- Storberget sa i sitt svar til meg i fjor at departementet konstaterer at det ikke er gjort noe ulovlig. Det må bety at han har gjort en konkret vurdering av den aktuelle saken, sier Håbrekke.

Han vil ikke spekulere på om saken bør komme på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen før han har fått svaret fra Faremo.

- Men jeg skjønner at du stiller spørsmålet, sier han.
Ute i pappaperm

Mæland vil ikke kommentere

Øystein Mæland har pappaperm fra jobben som politidirektør fram til midten av mai, og vil ikke kommentere den siste utviklingen i saken overfor NTB. Han har tidligere uttalt at «det er ikke noe forbud for norske borgere å gjøre dette i andre land».

Både Håbrekke og leder av justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg (Frp), slo seg til ro med departementets svar i fjor sommer - riktignok ikke uten en bemerkning fra Sandberg om at Mæland hadde omgått norsk lov.

Justisdepartementet vil ikke gi sitt syn på saken før spørsmålet fra Håbrekke er mottatt og besvart. Normalt er det domstolene som gjennom prøving av lovbestemmelsene bestemmer hvordan lovene skal forstås og hvilke rammer de har gjennom rettspraksis.

Justisdepartementet har seks virkedager på seg til skriftlig å besvare spørsmålet fra Håbrekke. Dermed kan det gå over påske før svaret foreligger. (©NTB)

Les også

 1. Lysbakken tetter lovhull om farskap ved surrogati

  Barneminister Audun Lysbakken (SV) vil sikre de juridiske rettighetene til surrogatibarn som har vært i Norge noen…
 2. Eggdonasjon kan bli tillatt i Norge

  Et flertall i Bioteknologinemnda går inn for å åpne for at kvinner kan få egg fra andre kvinner i Norge.
 3. Vedum vil forby surrogati i utlandet

  Senterpartiets parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum vil forby nordmenn å skaffe barn ved hjelp av surrogati i…
 4. Surrogatisakene: Ber om hjelp fra USA

  (VG) USAs ambassade i Oslo har bedt om hjelp fra hjemlandet for å finne ut om de skal blande seg inn i de omstridte…
 5. Surrogatpappa: - Jeg ble dumpet fra homobok

  (VG Nett) Skuespiller Geir Kvarme ble invitert av departementet til å dele sine erfaringer som homofil.
 6. Øie til Lysbakken: - Slik rydder du opp i surrogatigranskingen

  (VG Nett) Kjell Erik Øie (Ap) ber barneminister Audun Lysbakken (SV) raskt rydde opp i den omfattende granskingen av…
 7. Fikk surrogatbarn, men tør ikke varsle myndighetene

  Sørlandskvinne tør ikke varsle myndighetene om at barnet hennes er født gjennom surrogati i USA.
 8. Slik rammes barna av surrogati-oppryddingen

  (VG Nett) Norske surrogatbarn kan risikere å miste både samværsrett og arverett som følge av at ikke begge foreldrene…
 9. Lysbakken forstår surrogatforeldrenes reaksjoner

  Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken beklager håndteringen av norske surrogatforeldre.
 10. Surrogatigranskingen: - Barnelovens far ville snudd seg i graven

  (VG Nett) Flere Ap-topper går i strupen på regjeringskolleger i forbindelse med granskingen av surrogatfamilier.

Mer om

 1. Surrogati

Flere artikler

 1. Øystein Mæland slipper surrogati-straff

 2. Faremo: Ikke inhabil om surrogati

 3. Faremo åpnet for å sparke Mæland uansett

 4. Grete Faremo erklærer seg inhabil

 5. Faremo ba Mæland om unnskyldning

Fra andre aviser

 1. Storberget: - Jeg står ved beslutningen om å utnevne Mæland

  Aftenposten
 2. Jensen: - Større sjanse for kontrollsak mot Faremo

  Fædrelandsvennen
 3. - Større sjanse for kontrollsak mot Faremo

  Fædrelandsvennen
 4. Faremo åpnet for å sparke Mæland uansett

  Fædrelandsvennen
 5. Kaller inn til pressekonferanse

  Bergens Tidende
 6. Uforståelig av Faremo

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no