NJET: Kristin Skogen Lunds NHO går kraftig ut mot en varslet politisk streik i november. Foto: Christian Clausen VG

LO og NHO i feide om streik

LO i Oslo og syv fagforeninger går til politisk streik som kan lamme Oslo 15. november. NHO nekter ansatte å delta og krever at streiken avlyses. LOs ledelse reagerer.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

LO i Oslo varsler tirsdag, sammen med blant annet Fellesforbundet i Oslo, at de går til politisk streik onsdag 15. november klokken 13 og ut arbeidsdagen, mot bemanningsbransjen.

Målet med streiken er å få til et forbud mot bemanningsbransjen i Oslofjordområdet. I oppropet arrangørene har laget, heter det blant annet:

«Innleie er blitt et så stort innslag på byggeplassene at viktige samfunnshensyn står på spill. Vi vil ikke tilbake til et løsarbeidersamfunn der arbeidsfolk står med lua i handa».

De som står bak streiken er ulike LO-foreninger i Oslo og Akershus.

– Trekk streikevarslet umiddelbart

NHO er varslet og de sendte tirsdag ettermiddag et kraftfullt svarbrev tilbake til den første av arrangørene som varslet dem: Oslo Bygningsarbeiderforening.

– Rettslig vil det å forlate arbeidet under henvisning til Deres oppfordring til politisk demonstrasjonsaksjon den 15. november være å anse som ulovlig fravær. NHO gjør oppmerksom på at slikt fravær vil kunne bli fulgt opp rettslig fra den enkelte bedrift og fra NHO både overfor den enkelte og overfor Oslo Bygningsarbeiderforening. NHO har med dette ikke tatt standpunkt til hvorvidt formålet med aksjonen ligger innenfor hva som anses som lovlig. Vi ber om at varslet umiddelbart trekkes, skriver forhandlingsdirektør Rolf Negård i NHO.

Les også: Politisk streik også i 2015

– Har ingen lovlig rett

Han sier til VG at foreninger ikke er en motpart til NHO, og derfor ikke har lov til å innkalle til politisk streik.

– LO og Fellesforbundet er vår tariffmotpart: Foreninger har ingen lovlig rett til å ta initiativ til en slik streik, sier han.

LO støtter sine egne foreninger

LOs sentrale ledelse har vurdert saken onsdag og er kritisk NHOs håndtering.

– Adgangen til politisk streik er en viktig demokratisk rettighet. Etter Hovedavtalen skal arbeidsgiver varsles, men det er det ingen regler om hvem som kan beslutte politisk streik. Det hører til unntakene at det er LO sentralt som beslutter politisk streik, fremholder leder av LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, overfor VG.

– Hvis NHO mener aksjonen er ulovlig er vanlig prosedyre at de kontakter LO som hovedorganisasjon. Vi har ikke fått noen reaksjoner eller henvendelser fra NHO om saken. LO har i dag meddelt NHO at etter de opplysninger vi har er aksjonen fullt lovlig. Vi forutsetter at de lokale tillitsvalgte varsler arbeidsgiver så tidlig som mulig om aksjonen, slik Hovedavtalen krever, sier Johansen.

– Fortrenger faste ansatte

I streikeoppropet heter det at «bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer. Det har ført til at bemanningsbransjen nå:

** Er største arbeidsgiveren på mange byggeplasser.

** Fortrenger faste ansatte i et så stort omfang at det ikke gir mening å snakke om at fast ansatte er hovedregelen.

** Gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en årsinntekt å leve av.

** Profiterer på å leie ut arbeidskraft.

Ikke rettet mot ansatte

De viser til at tariffavtaler i 2005 ble allmenngjort, da blant annet minstelønn ble innført, innen byggebransjen i Oslofjordområdet.

I streikeoppropet kreves det et forbud mot innleie av arbeidskraft i dette området, men det fremholdes at den politiske streiken ikke er rettet mot ansatte i bemanningsbransjen.

– Vi vil at de skal ha faste og hele stillinger i produksjonsbedriftene våre og normen i arbeidslivet skal være at alle lønnes til man blir permittert eller oppsagt, heter det videre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder