E-sjefen: Russland øvde på angrep mot Nord-Norge

Etterretningstjenesten avslører nå at Russiske Iskander-missiler med evne til å bære atomstridshoder, i fjor høst ble flyttet helt fram til den norske grensen i Petsjenga-dalen, bare noen titalls kilometer fra Kirkenes.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Hensikten med denne forflytningen, som skjedde under den store russiske øvelsen Zapad 2017, kan ha vært å vise sterk russisk misnøye med norsk sikkerhetspolitikk, ifølge E-sjefen, Morten Haga Lunde.

– Flyttingen til Petsjenga-området nær den norske grensen under øvelsen i fjor høst, gjorde at mål i store deler av Nord-Norge var innenfor rekkevidden til missilene, sier E-sjefen.

I sitt foredrag for Oslo Militære Samfunn mandag kveld, presenterte Haga også radar-utskrifter av russiske kampfly som trener på å angripe norske mål.

Tre simulerte angrep

Han trakk frem tre episoder som E-tjenesten vurderer som bevis for at Russland opererer mer offensivt i nordområdene:

** 24.mars i fjor fløy russiske bombefly direkte mot E-tjenestens radar i Vardø.

Totalt ni fly deltok i operasjonen.

– De fløy i angreps-formasjon direkte mot Varangerhalvøya. Totalt ni fly deltok i operasjonen som ble ført helt fram til de var innenfor rekkevidde til å kunne levere våpen mot våre installasjoner, før de bøyde av og returnerte til sine baser, sier Morten Haga Lunde til VG.

E-SJEFENS BUDSKAP: Militære operasjoner i Norges nærområder er Russlands måte å demonstrere misnøye med norsk sikkerhetspolitikk, ifølge E-sjefen, generalløytnant Morten Haga Lunde. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

les også

NATO: Russerne kan sabotere internett med ubåt

** Neste «angrep» kom 22.mai i fjor, mot NATO-fartøyer som øvde til havs nordvest for Senja i Troms.

– Da fløy russiske bombefly taktiske formasjoner mot en flåtestyrke fra NATO som opererte i Norskehavet. Tilsammen 12 fly deltok i operasjonen. Bombeflyene, med eskorte, gjennomførte offensive profiler før de returnerte til ulike baser på Kola, sier E-sjefen.

** 27.mai, mindre enn en uke senere, var russerne igjen på vingene:

– Da ble et tilsvarende tokt rettet mot våre installasjoner i Bodø-området. Det skjedde i forbindelse med en større alliert luftforsvarsøvelse som Norge ledet i samarbeid med Sverige og Finland. Her deltok ni fly, sier Haga.

Norske fly gikk på vingene og konstaterte at de russiske flyene ikke hadde med missiler.

Men flere av de russiske kampflyene i formasjonen er spesialfly med oppgave å sette all kommunikasjon hos motparten ut av spill, såkalt elektronisk krigføring.

Store deler av den norske kampflyflåten med F-16 fly har Bodø som hjemmebase. Utenfor Bodø ligger også Forsvarets operative hovedkvarter, som leder norske militære operasjoner fra dag til dag.

Ny normal

E-tjenesten mener at dette øvingsmønsteret varsler en ny normaltilstand i nordområdene, og at det er krevende å fremskrive utviklingen videre.

«Den nye normalen i russisk øvingsaktivitet innebærer større og hyppigere øvelser i de norske nærområdene», skriver E-tjenesten i en ugraderte Fokus-rapporten, som E-sjefen la fram mandag morgen.

Morten Haga Lunde er imidlertid ikke i tvil om at Russland viser seg fram på denne måten for å sende et tydelig politisk signal:

– Russland mener at NATO styrker sin militære evne, inkludert utviklingen av missilforsvaret, i sine nærområder, og de ser det som en hovedtrussel, sier Morten Haga Lunde.

Rask forflytning

Dokumentasjonen på at Russland er villig og i stand til å flytte Iskander missilbatterier helt frem mot den norske grensen i nord, leser Haga Lunde slik:

– Russland viser her evne til å true viktige mål over store avstander og på kort tid, sier E-sjefen.

les også

Putins «rikets tilstand»-tale: Russland er klar til å bruke atomvåpen om vi blir angrepet

Den norske utenlandsetterretningen mener at Russland nå markerer sterk misnøye med økt norsk militært nærvær lengst nord i landet. De sender en klar protest mot at USA har fått plassere marinesoldater i rullerende tjeneste på Værnes, og at Russland misliker økt NATO-deltagelse i militære øvelser på norsk jord, og i norsk hav- og luftrom.

Haga Lunde viser til Vladimir Putins tale om «rikets tilstand» i forrige uke, der den russiske presidenten varslet helt nye og avanserte våpensystemer, også nye kjernevåpen, som svar på det vestlige missilforsvaret.

– Mye av utvikling og testing av disse våpnene vil skje i våre nærområder, advarte E-sjefen i sitt foredrag mandag kveld.

Ny trussel i nord

Iskander-missilene fikk store overskrifter da Russland flyttet missilbatterier til enklaven Kaliningrad i Østersjøen, slik at både Stockholm og København kom innenfor deres rekkevidde.

Nå har altså E-tjenesten dokumentert at Russland også øver på å sette missilene i beredskap helt inn mot grensen mot Norge lengst i nord, under Zapad 2017.

les også

Zapad 2017: E-tjenesten venter russisk giga-øvelse

– For første gang etter den kalde krigen overførte Russland større militære forsterkninger til Kolahalvøya, sier Haga Lunde.

– Luftlandestyrker, mekanisert infanteri og missilsystemer ble flyttet på svært kort tid, og med omfattende koordinert bruk av jernbane- og flytransport. De brukte både aktive og passive tiltak for å skjule og beskytte seg, inkludert kamuflasje og narre-tiltak, legger han til.

Russiske missiler stresser NATO-sjefen

Bastion

Tidligere i 2017 deployerte Russland også et annet nytt kryssermissilsystem, «Bastion», til nord. Dette brukes blant annet til å forsvare havområdene i nord. Det var slike missiler som Russland skjøt ut fra fartøyer og med stor presisjon ble sendt mot mål inne i Syria.

– Demonstrasjoner mot norsk og alliert aktivitet i nordområdene har blitt viktig for Moskva, sier Morten Haga Lunde.

Overfor VG presiserer E-sjefen at han ikke tror at Russland vil angripe Norge eller noe annet NATO-land, av fire grunner: De har verken økonomi eller demografi til å gjennomføre det. Russland vet de vil tape en slik krig, og de har heller ingen historisk tradisjon for å gå til angrep i så stor skala.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder