TÅLER IKKE VINTER: Oslo kommune har satt alle krefter inn for å reparere veiene etter den lange, kalde vinteren. Her fra Vårveien, hvor veidekket ble lappet tirsdag. Foto: Tore Kristiansen

Elendige norske veier tålte ikke den kalde vinteren

En skikkelig vinter – og norske gater og veier er fulle av oppbrutt asfalt og huller som koster millioner. Hvordan ser det ut der du ferdes?

Publisert:

– En normalvinter har vi gjerne drevet lapping av veier jevnt og trutt gjennom januar, februar og mars, men denne vinteren har vi ikke kunnet gjøre det. Derfor har vi mye å ta igjen, sier seksjonssjef for veiforvaltning Joakim Hjertum i Oslo kommune.

I Oslo er normalt fire såkalte lappebiler – biler som har med varm asfalt til å dekke til på steder hvor toppdekket er brutt opp og det er huller – i aktivitet.

Hva er Norges verste vårvei?

Lappebiler

– I øyeblikket har vi doblet dette – åtte biler er ute og reparerer asfalt, sier Hjertum.

Husker du dette veihullet?

Det er ikke lenger piggdekk som sliter på veiene: I Oslo er piggfriandelen på over 90 prosent. De uvanlig store snømengdene i vinter har brukt opp snøryddingsbudsjettet to ganger og vel så det – men det får ingen virkning for asfaltlappingen:

les også

Hull og sprekker: NAF frykter vårveier vil gi alvorlige skader

– Det vi gjør nå, tas av budsjettet for sommervedlikehold. Vi har ikke fått noe beskjed om at dette budsjettet skal reduseres på grunn av utgiftene til snørydding, sier han.

les også

Kjempehull stenger vei i Oslo

Totalt har Oslo ganske mye gater og vei – samlet utgjør det to og en halv gang strekningen Oslo-Bergen: 1250 kilometer.

LAPP PÅ LAPP: Denne gatebiten på Blindern i Oslo vier tydelig tegn på gjentatte reparasjoner. Foto: Tore Kristiansen

Skader etter vinteren

Også i Buskerud meldes det om skader på veiene etter vinteren, sier fylkesdirektør for samferdsel Gro Solberg:

– En utfordring er at vi har som de fleste andre et etterslep innen vedlikehold av veiene. Og nå er vi i en periode med telehiv og hvor vi ser skader etter en lang vinter hvor vann som fryser gang på gang stedvis har brutt opp toppdekket. Noe av dette skyldes at veiene er eldre og ikke har det rette underlag – med vann som samler seg i selve veikroppen og gir hiv og huller.

Bilen skadet av hull i veien? Slik kan du klage!

Buskerud fylke har totalt 1800 kilometer vei å drifte.

– Vi har satt av 329 millioner for å oppgradere slike eldre veier, blant annet 70 millioner til fylkesvei 287 mot Sigdal, som sårt trenger det – både for lokalt næringsliv og som turistvei, sier hun.

Husker du: Norge på ville veier: For tynt gruslag skaper telehiv

Også i Drammen har den tøffe vinteren blitt merket, innrømmer avdelingsleder vei i Drammen kommune, Truls Rieger:

Tungtransport

– Husk på at noe av veiene våre er laget på 50-tallet og tidligere, med blant annet manglende grøfter. Det betyr at snø og vann blir liggende i veibanen, og kan forårsake skader på veidekket når det fryser. Min oppfatning er at fylkesveiene får mest juling. Da noen av disse veiene ble bygget, veide en tung lastebil 7,5 tonn. Idag veier et tungt vogntog inntil 60 tonn – og veiene tåler det ikke, sier han.

Snøfattig i Tromsø

I Tromsø har vinteren tatt på. Der har den vært mer snøfattig enn vanlig, men også det har sin pris. Siden mange kjører med piggdekk, gir det sporslitasje. På Tromsøbrua, som ble asfaltert for 2–3 millioner kroner i september, er det allerede store skader i asfalten. Brua er planlagt asfaltert på nytt til sommeren.

TROMSØBRUA: Selv om det ble lagt nytt asfaltdekke i september, er det synlige skader i veien. Foto: Terje Mortensen

– Vi har sett at det er en del hull på broen og har varslet entreprenøren om reklamasjon, men den saken er ikke avklart ennå, sier Knut Øvervoll, prosjektleder Statens vegvesen region nord, til VG.

AU: Dette hullet i en vei i Tromsø ser ikke godt ut for bilens understell. Foto: Terje Mortensen

Tromsø har hatt lite snø nesten hele vinter, men rundt påske lavet det ned og tirsdag lå det en drøy meter snø i byen.

– Vi får se nå i vårtiningen hvordan det ser ut, men vi frykter mye teleskader på grunn av den kalde vinteren med lite nedbør, sier Øvervoll.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder