Trafikkproblemer og støy: Slik blir NATOs storøvelse i Norge

Over 100 kommuner vil berøres av den største øvelsen i Norge siden den kalde krigen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Dette blir en veldig stor og viktig øvelse som vil berøre mange, sier Frank Sølvsberg, talsperson for Trident Juncture, NATO-øvelsen som skal gjennomføres i Norge til høsten.

Omkring 35.000 soldater fra 30 nasjoner vil i lange perioder være svært synlige i store deler av Sørøst- og Midt-Norge når alliansen fra august til desember i år skal trene på å forsvare Norge.

les også

Dette ligger slengt i norsk natur: – Nærmest uendelige mengder

De foreløpige tallene viser at 130 kampfly og 60 fartøy vil ta del i øvelsen.

– Med flere måneder igjen til øvelsen er alle tallene fremdeles høyst usikre, men det begynner å tegne seg et bilde, sier Sølvsberg.

Saken fortsetter under kartet som viser planene for øvelsen.

Over hundre kommuner

Hoveddelen av øvelsen vil foregå i tidsrommet 25. oktober til 7. november i år, men allerede fra midten av august vil transport av materiell være synlige rundt omkring i Norge.

Det er ikke endelig tallfestet hvor mange kommuner som berøres direkte eller indirekte, men godt over 100 kommuner kan bli åsted for øvelser på bakken og/eller militær trafikk, opplyser Sølvsberg.

– Når øvelsen nærmer seg, vil Forsvare rekvirere terreng til å øve på kamp mellom to parter. Det kan bli snakk om terreng i om lag 50 kommuner, sier han til VG.

Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal er fylkene der mesteparten av øvelsen vil finne sted.

– I tillegg vil Østfold, Akershus og til dels Oslo merke øvelsen, spesielt trafikalt, sier Sølvsberg.

les også

Forsvaret varsler milliard-investering i våpen og utstyr

Han trekker frem trafikkavviklingen og støy fra fly og øvingsområder som de mest merkbare konsekvensene for nordmenn flest.

– Hva gjør Forsvaret for å minimere belastningen for den sivile befolkningen?

– Vi er aktive med informasjon om hvor aktivitetene finner sted, vi regulerer trafikk, og vi er tydelige overfor nasjonene som deltar, angående hvilke miljøbegrensninger som finnes, sier Sølvsberg.

Vegvesenet: – Har en plan

Av de 35.000 soldatene som deltar i øvelsen, er omkring 5000 norske. USA stiller etter planen med den største styrken, om lag 8000 soldater.

les også

Thomas kriget for Norge – var sekunder fra å dø

Pluss content

Ifølge NATO kan antall amerikanske soldater øke fra 300 til 3000 på én dag. Et av hovedmålene for øvelsen er nettopp å trene på hvordan Norge håndterer forsterkninger fra alliansen.

– For å fylle rollen som vertskapsland, må totalforsvaret aktiveres. Det involverer mer enn 50 offentlige og private organisasjoner, sier Sølvsberg.

I NORGE: Norske stormpanservogner tok del i øvelsen Noble Ledger i 2014. Den gang var 6000 NATO-soldater på norsk jord. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Fred Anton Mykland, prosjektleder for Statens vegvesen region øst sitt samarbeid med Forsvaret, opplyser at de har vært i dialog med Forsvaret i nærmere halvannet år allerede.

– Vår hovedprioritet er å ivareta trafikksikkerheten, samtidig som vi vil forsøke å ivareta fremkommeligheten både for styrkene og for det sivile samfunnet, sier han til VG.

– Hvordan vil dere få til det?

– Vi jobber med å utarbeide hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige. Der samarbeider vi Forsvaret, politiet og flere offentlige etater, og den planleggingen vil pågå frem til øvelsen begynner. Men å gå inn på detaljene rundt hvordan vi skal løse det nå, blir bare å spekulere.

– Så dere har ikke en plan klar?

– Joda, vi har en plan, men jeg har ikke detaljene i den. Vi er avhengige av å vite nøyaktig når og hvor materiellet og personellet kommer. Når vi vet det, kan vi i detalj planlegge hvordan vi skal håndtere det, sier Mykland.

Nye områder i bruk

De foreløpige oversiktskartene VG har sett, viser at USA, Sverige og Finland kommer inn i Trøndelag, mens Italia, Frankrike og Nederland kommer med fartøy inn på nordvest-landet sammen med Canada.

Tyske og britiske styrker kommer inn fra sør, nærmere bestemt Fredrikstad.

I tillegg til at Trident Juncture involverer nesten tre ganger så mange soldater som en vanlig vinterøvelse i Norge, gjennomføres den i områder som normalt ikke har vært brukt til militær aktivitet tidligere.

– Det stiller enda høyere krav til god planlegging, der vi og NATO snakker med berørte instanser og resten av totalforsvaret. NATO har allerede vært på flere befaringer i Norge, sier Sølvsberg.

les også

E-sjefen: Russland øvde på angrep mot Nord-Norge

Admiral: – Klar beskjed til Russland

Øvelsen arrangeres hvert tredje år, og årets utgave ledes av admiral James Foggo. Da amerikaneren besøkte Norge i februar, ga han et intervju til TV 2.

– Det er en utrolig treningsmulighet for alle involverte parter. Jeg tror det også sender en klar beskjed til andre som vil true alliansen, sa admiralen.

– Hvem skulle det vært? ville TV 2s journalist vite.

– Jeg tror det er en nabo som ikke er så glad i alliansen. Jeg refererer til Russland, svarte Foggo.

Det er fremdeles ukjent om Russland blir et av de 13 landene med rolle som observatør under øvelsen. Også 12 internasjonale, ikke-statlige organisasjoner vil overvære øvelsen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder