1 av 2 FORRIGE GANG: Portugisiske soldater tar seg inn på land i Troia, omkring 100 kilometer sør for Lisboa, i november 2015. Det var forrige gang NATO gjennomførte Trident Juncture-øvelsen. Steven Governo / AP

Trafikkproblemer og støy: Slik blir NATOs storøvelse i Norge

INNENRIKS

Over 100 kommuner vil berøres av den største øvelsen i Norge siden den kalde krigen.

Publisert: Oppdatert: 11.04.18 08:14

– Dette blir en veldig stor og viktig øvelse som vil berøre mange, sier Frank Sølvsberg, talsperson for Trident Juncture, NATO-øvelsen som skal gjennomføres i Norge til høsten.

Omkring 35.000 soldater fra 30 nasjoner vil i lange perioder være svært synlige i store deler av Sørøst- og Midt-Norge når alliansen fra august til desember i år skal trene på å forsvare Norge.

De foreløpige tallene viser at 130 kampfly og 60 fartøy vil ta del i øvelsen.

– Med flere måneder igjen til øvelsen er alle tallene fremdeles høyst usikre, men det begynner å tegne seg et bilde, sier Sølvsberg.

Saken fortsetter under kartet som viser planene for øvelsen.

Over hundre kommuner

Hoveddelen av øvelsen vil foregå i tidsrommet 25. oktober til 7. november i år, men allerede fra midten av august vil transport av materiell være synlige rundt omkring i Norge.

Det er ikke endelig tallfestet hvor mange kommuner som berøres direkte eller indirekte, men godt over 100 kommuner kan bli åsted for øvelser på bakken og/eller militær trafikk, opplyser Sølvsberg.

– Når øvelsen nærmer seg, vil Forsvare rekvirere terreng til å øve på kamp mellom to parter. Det kan bli snakk om terreng i om lag 50 kommuner, sier han til VG.

Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal er fylkene der mesteparten av øvelsen vil finne sted.

– I tillegg vil Østfold, Akershus og til dels Oslo merke øvelsen, spesielt trafikalt, sier Sølvsberg.

Han trekker frem trafikkavviklingen og støy fra fly og øvingsområder som de mest merkbare konsekvensene for nordmenn flest.

– Hva gjør Forsvaret for å minimere belastningen for den sivile befolkningen?

– Vi er aktive med informasjon om hvor aktivitetene finner sted, vi regulerer trafikk, og vi er tydelige overfor nasjonene som deltar, angående hvilke miljøbegrensninger som finnes, sier Sølvsberg.

Vegvesenet: – Har en plan

Av de 35.000 soldatene som deltar i øvelsen, er omkring 5000 norske. USA stiller etter planen med den største styrken, om lag 8000 soldater.

Ifølge NATO kan antall amerikanske soldater øke fra 300 til 3000 på én dag. Et av hovedmålene for øvelsen er nettopp å trene på hvordan Norge håndterer forsterkninger fra alliansen.

– For å fylle rollen som vertskapsland, må totalforsvaret aktiveres. Det involverer mer enn 50 offentlige og private organisasjoner, sier Sølvsberg.

Fred Anton Mykland, prosjektleder for Statens vegvesen region øst sitt samarbeid med Forsvaret, opplyser at de har vært i dialog med Forsvaret i nærmere halvannet år allerede.

– Vår hovedprioritet er å ivareta trafikksikkerheten, samtidig som vi vil forsøke å ivareta fremkommeligheten både for styrkene og for det sivile samfunnet, sier han til VG.

– Hvordan vil dere få til det?

– Vi jobber med å utarbeide hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige. Der samarbeider vi Forsvaret, politiet og flere offentlige etater, og den planleggingen vil pågå frem til øvelsen begynner. Men å gå inn på detaljene rundt hvordan vi skal løse det nå, blir bare å spekulere.

– Så dere har ikke en plan klar?

– Joda, vi har en plan, men jeg har ikke detaljene i den. Vi er avhengige av å vite nøyaktig når og hvor materiellet og personellet kommer. Når vi vet det, kan vi i detalj planlegge hvordan vi skal håndtere det, sier Mykland.

Nye områder i bruk

De foreløpige oversiktskartene VG har sett, viser at USA, Sverige og Finland kommer inn i Trøndelag, mens Italia, Frankrike og Nederland kommer med fartøy inn på nordvest-landet sammen med Canada.

Tyske og britiske styrker kommer inn fra sør, nærmere bestemt Fredrikstad.

I tillegg til at Trident Juncture involverer nesten tre ganger så mange soldater som en vanlig vinterøvelse i Norge, gjennomføres den i områder som normalt ikke har vært brukt til militær aktivitet tidligere.

– Det stiller enda høyere krav til god planlegging, der vi og NATO snakker med berørte instanser og resten av totalforsvaret. NATO har allerede vært på flere befaringer i Norge, sier Sølvsberg.

Admiral: – Klar beskjed til Russland

Øvelsen arrangeres hvert tredje år, og årets utgave ledes av admiral James Foggo. Da amerikaneren besøkte Norge i februar, ga han et intervju til TV 2.

– Det er en utrolig treningsmulighet for alle involverte parter. Jeg tror det også sender en klar beskjed til andre som vil true alliansen, sa admiralen.

– Hvem skulle det vært? ville TV 2s journalist vite.

– Jeg tror det er en nabo som ikke er så glad i alliansen. Jeg refererer til Russland, svarte Foggo.

Det er fremdeles ukjent om Russland blir et av de 13 landene med rolle som observatør under øvelsen. Også 12 internasjonale, ikke-statlige organisasjoner vil overvære øvelsen.

Her kan du lese mer om