Anne Birgit Ulvin er tilkjent 1.375.000 kroner i erstatning fordi hun ikke fikk jobb som politiinspektør i 2017. Hun var best kvalifisert og skulle hatt jobben, konkluderer retten. Foto: Næss, Terje / NTB scanpix

Lensmann fikk ikke jobben hun var best kvalifisert for – nå må staten betale millionerstatning

Staten må betale 1.375.000 kroner i erstatning til tidligere lensmann Anne B. Ulvin. Retten mener hun ble forbigått da ny politiinspektør i Trøndelag politidistrikt skulle ansettes.

– Dette er en trist sak. Jeg håpet hele tiden på at vi kunne finne en løsning på saken uten å møtes i retten. Det gjorde vi ikke, men jeg føler meg ikke som en seierherre. Det er bare en trist sak, sier Anne Birgit Ulvin til VG.

Trønder-Avisa omtalte saken først.

I dag jobber Ulvin som politikontakt, men i 2017 var hun lensmann i Levanger og ble innstilt som nummer én i stillingen som politiinspektør for den nyopprettede driftsenheten Namdal og Innherred.

Det var politimester Nils Kristian Moe som innstilte Ulvin for jobben. Likevel gikk stillingen til Ulvins kollega, Snorre Haugdahl.

Nå konkluderer Inntrøndelag tingrett med at det var feil.

For ansettelser i staten er kvalifikasjonsprinsippet nå lovfestet, og innebærer at den best kvalifiserte søkeren til en stilling skal ansettes. Da denne saken dukket opp var det et prinsipp, men ikke lovfestet.

Tingretten dømmer likevel staten ved Justis- og beredskapsdepartementet til å betale erstatning og saksomkostninger på til sammen nesten 1,6 millioner kroner.

Høyere utdanning ble avgjørende

Ansettelsesrådet som tok avgjørelsen om hvem som skulle få jobben, vektla Haugdahls personlige egenskaper høyere enn Ulvins formelle kompetanse og erfaring.

– Kommunikasjonsevnen og Haugdahls relasjonelle evner er større enn Anne Ulvins. Haugdahl vurderes å være den som er best kvalifisert til stillingen, skrev ansettelsesrådet i sin begrunnelse.

Les også: Påstått diskriminering i Forsvaret til Høyesterett

Retten påpeker i sin vurdering at dette var en avgjørelse rådet brukte lang tid på sammenlignet med hva som er vanlig. Konklusjonen til tingretten er at det tyder på at små marginer lå til grunn for avgjørelsen.

les også

Norske ledere: Våre første jobber

Pluss content
les også

2344 nye ansatte i politiet med Høyre/Frp-regjering

For at Ulvin skulle vinne frem i erstatningssaken måtte det sannsynliggjøres at arbeidsgivers behandling av ansettelsen ikke var forsvarlig. Det måtte også sannsynliggjøres at hun ville fått stillingen, om feilene ikke var begått. Her vektlegger tingretten blant annet innstillingen til politimesteren.

– Det kom ikke frem nye opplysninger i ansettelsesrådet som ikke var kjent fra før gjennom innstillingen.

Les også: «Det eneste jeg ønsker er å være i jobb»

Tingretten la avgjørende vekt på kravene om lederutdanning som ble beskrevet i utlysningen. De mener det er opplagt at Ulvin oppfylte kravet, mens Haugdahl ikke gjorde det.

– Retten mener det er overveiende sannsynlig at Anne Birgit Ulvin ville ha fått stillingen dersom grunnlaget for avgjørelsen knyttet til lederutdanning hadde vært et annet.

les også

Arbeidspsykologen svarer: Redd for å bli nedprioritert fordi hun er kvinne

Pluss content

Tom Solberg er advokaten til Anne Birgit Ulvin. han er fornøydmed dommen, og håper regjeringsadvokaten ikke anker saken. Foto: Pressefoto

Håper saken legges død

– Jeg er veldig fornøyd med utfallet, det var det vi ba om, sier Ulvins advokat, Tom Solberg.

Han mener i likhet med sin klient at det er en trist sak for politiet, og påpeker at feilen ikke kan bli rettet opp i nå. Han håper regjeringsadvokaten ikke vil anke saken.

– Jeg syns det har vært nok styr for alle parter, så det hadde ikke gjort noe om saken var avsluttet nå, men det får vi se på, sier Solberg.

Saken startet i november 2017 da Ulvin tok ut stevning med krav om erstatning fordi hun mente seg forbigått i ansettelsesprosessen.

Før det hadde hun klagd saken inn internt i politiet, men 26. juni fikk hun et brev fra politimesteren som var avvisende til hennes klage.

– Hun ble henvist til å bringe saken inn for domstolene eller til Sivilombudsmannen, dersom hun mente seg uriktig behandlet ved ansettelsen, referer tingretten fra politimesterens brev.

Det har ikke lyktes VG å få tak i regjeringsadvokaten eller politimester Nils Kristian Moe. Men til Trønder-Avisa sier politimesteren at han ikke ønsker å kommentere saken fordi den er regjeringsadvokatens ansvar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder