Politiet kan ha delt ut pass til personer som ikke skulle fått det

Regelverket for å utgi pass har ikke alltid vært fulgt, ifølge Politidirektoratet. Nå innfører de nye krav til saksbehandlerne.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

Politiet: Det avsløres for lite ID-juks blant asylsøkere i Norge

Det går frem i et brev fra Politidirektoratet til landets politimestre som VG har fått innsyn i.

Hvert enkelt politidistrikt har hatt ansvaret for at saksbehandlerne har nødvendig kompetanse, noe som har gitt «uheldige konsekvenser», ifølge brevet.

Riksrevisjonen har tidligere kommet med lignende kritikk, og i en beretning skriver de at det eksisterer «alvorlige svakheter ved utstedelse av pass».

Foto: Kripos

Kan ha fått pass de ikke skulle hatt

Politidirektoratet har nå bestemt at vedtaksmyndighet i pass- og ID-kortsaker skal ligge hos en jurist, ifølge fagdirektør Atle Roll-Matthiesen.

– Hva går disse «uheldige konsekvensene» som er nevnt i brevet ut på?

les også

Store utfordringer: Kan bruke falske dokumenter for å svindle til seg førerkort

– Mangel på sentrale føringer har medført at det er ulikt nivå på opplæringen i politidistriktene. Dette medfører ulikt kompetansenivå hos de ansatte som igjen medfører varierende kvalitet på saksbehandlingen, sier han til VG.

For dårlig tilgang på juristkompetanse

– På hvilken måte har det vært manglende etterlevelse av regelverket?

– Når det gjelder kompetanse hos saksbehandlere, påpekte Riksrevisjonen at kontrollen av dokumentasjon for pass-søkernes identitet er for dårlig og at praksis for vurdering av passhindring varierer fra kontor til kontor. Det har vært for dårlig tilgang på juristkompetanse som kan bistå i vurderingene av om det foreligger passhindring. Resultatet kan bli at det utstedes pass til tross for at det foreligger passhindring, eller at pass nektes utstedt selv om det ikke er grunnlag for det sier Roll-Mathiesen.

les også

Denne mannen har vært ulovlig i Norge i åtte år – politiet får ham ikke ut

I dag er det ingen formelle krav til kompetanse eller lik opplæring av saksbehandlere som utsteder pass.

– Når skal disse nye kompetansekravene skissert i brevet være på plass?

– Obligatorisk nasjonal opplæring og avsluttende prøve må gjennomføres før det gis tilgang til nytt saksbehandlingssystem. Opplæring i ID-kontroll planlegges gjennomført fra høsten 2018, sier Roll-Mathiesen.

I brevet står det at det er «store avvik» fra ICAOs beste praksis. ICAO er Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, som utarbeider anbefalte retningslinjer og standarder. Politidirektoratet skriver at en del av avvikene som tidligere er skissert allerede er ordnet opp i.

Dårlig standard på flere deler av ID-arbeid

VG skrev i mai at Politiets utlendingsenhet, som har ansvaret for returene, mener det er dårlig standard på deler av ID-arbeidet i Norge. De jobber daglig med å identifisere asylsøkere uten ID-papirer.

Samtidig skal det innføres et nytt pass-system, som VG i mars meldte om flere problemer med. Prosjektet er blitt utsatt flere ganger, og det ventes en betydelig kostnadssprekk.

les også

Krise for nytt ID-prosjekt – Listhaug innrømmer dårlig styring

Daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) innrømmet da at prosjektet ikke har vært planlagt godt nok fra starten av.

Hverken Politidirektoratet eller Justisdepartementet vil gi noe anslag over hvor lang tid det vil ta før prosjektet er på plass.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder