SAMARBEIDSPROBLEMER: Det har over lang tid vært samarbeidsproblemer mellom tidligere skolesjef Astrid Søgnen (t.h.) og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (t.v.). I midten står Søgnens etterkommer, Kari Andreassen. Foto: Trond Solberg, VG

Astrid Søgnen i høring: – En menneskelig belastning

Tidligere skolesjef Astrid Søgnen raser mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i høring: – Jeg opplever denne saken som en ren konstruksjon fra Inga Marte Thorkildsen.

 • Lone Lohne
 • Frank Ertesvåg
 • Trond Solberg (foto)

Artikkelen er over ett år gammel

Avgått utdanningsdirektør i Oslo Astrid Søgnen gikk til knallhardt angrep på skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) torsdag, i høring om samarbeidsproblemene dem imellom.

– Jeg viser til Thorkildsens bekymring for utvikling av Osloskolen fordi ledelsen av etaten ikke tar instruks og er vrange, sa hun i sin innledning.

– Dette er fullt og helt udokumenterte påstander.

les også

Raser mot hemmelighold: Nektes innsyn i dialog mellom Thorkildsen og Søgnen

Vil se dokumentasjon

Høringen i Oslo bystyres komité for kultur og utdanning er kommet i stand etter at opposisjonen og spesielt Høyres ordførerkandidat Saida Begum ikke har funnet dokumentasjon på at Søgnen ikke har samarbeidet godt og motsatt seg styringssignaler fra den politisk overordnede byråden.

HER KAN DU SE HELE HØRINGEN I UTDANNINGSKOMITEEN I OSLO:

Søgnen gikk i november av mot sin vilje, etter å ha vært direktør i Norges største kommunale etat i 18 år. Avgangen skjedde etter flere måneder med et anspent forhold mellom Søgnen og Thorkildsen.

Thorkildsen, på sin side, ble frikjent av sin sjef byrådsleder Raymond Johansen (Ap), etter tre varsler.

Kommentatorer har kalt den spesielle striden som et oppgjør mellom byråkrati og politisk makt som mangler sidestykke i norsk forvaltningshistorie.

Les også: Fikk falske besvarelser i arbeidsmiljøundersøkelse

– Ren konstruksjon

– Det har vært en stor menneskelig belastning over tid å få beskyldninger om ikke levere resultater – som en ærekjær byråkrat, fortsetter Søgnen i sin forsvarstale.

Hun mener Thorkildsen ikke har dokumentasjon på at hun ikke har fulgt opp politiske styringssignaler.

– Jeg opplever denne saken som en ren konstruksjon fra Inga Marte Thorkildsen, sier hun.

«KONSTRUKSJON»: – Jeg opplever denne saken som en ren konstruksjon fra Inga Marte Thorkildsen, sa Astrid Søgnen under dagens høring. Til venstre sitter skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (Sv) og i midten fungerende skolesjef Kari Andreassen. Foto: Solberg, Trond, VG

– Ingen avvik

– Etaten har hatt flere tilsyn, til sammen cirka 100 tilsyn i løpet av 18 år. Ingen avvik av særlig alvorlig grad er funnet, sier Søgnen videre.

– Denne gjennomgangen er et bevis på at etaten har systemer på plass. Vi er stolte av at politikk realiseres. Vi har ikke satt politisk ledelse i forlegenhet.

Hun påpeker videre at hun har vært direktør under åtte forskjellige byråder.

les også

Rapporten om varslingssakene i Oslo: Avslører isfront mellom toppsjefer og avdelinger

– Gjennom alle disse årene har jeg aldri hatt uoverensstemmelse med noen av disse. Jeg har sagt fra, men aldri blitt opplevd som truende eller gjenstridig. Rolleforståelsen sitter i ryggmargen, ser hun.

Det siste året har vært annerledes, ifølge den avgåtte skoledirektøren.

– Jeg opplever dessverre at Thorkildsen forsøker å skape en motsetning mellom administrasjonen og byråden.

NY OG GAMMEL DIREKTØR: Avgått utdanningsdirektør Astrid Søgnen (t.h.) var blant de første som møtte opp i bystyresalen før høringen torsdag. Der møtte hun sin etterkommer, Kari Andreassen, som ankom høringen like etter Søgnen. Foto: Solberg, Trond, VG

Thorkildsen: – Aldri uttalt at etaten ikke har fulgt opp

– Jeg vil igjen understreke at jeg aldri har uttalt at etaten ikke har fulgt opp politiske beslutninger, sa Thorkildsen under høringen.

– Det jeg sa var at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med til dels svært krevende kommunikasjon. Jeg ber om respekt for hvor langt jeg bør gå i min beskrivelse av hensyn til arbeidsgiveransvaret, sa hun videre.

Hun viste også til at hun har tatt selvkritikk på noen av intervjuene hun har gjort i mediene, og som opposisjonen gjentatte ganger har referert til.

les også

Bråket i Utdanningsetaten: Søgnens ledergruppe ville stoppe kartlegging av arbeidsmiljøet

Krevende også under forrige byråd

Også forrige skolebyråd Tone Tellevik Dahl opplevde et krevende samarbeid med ledelsen i Utdanningsetaten, mener Thorkildsen.

– Internrevisjonen viser et godt bilde av samarbeidsproblemene. I rapporten fremgår det at dialogen også under forrige byråd var krevende og preget av omkamper, sa hun.

Søgnen sa følgende om Dahl i sin forklaring:

– Tone Tellevik Dahl skrev en hyggelig attest til meg da hun sluttet. Hun var imponert over at politikk og tiltak var iverksatt på så kort tid av dere.

Et eksempel på motstand fra etatsledelsen er ifølge Thorkildsen innføringen av barnehjernevernet, som bystyret stod bak.

– Byrådsavdelingen møtte dyp skepsis fra etatsledelsen - og ble omtalt som målforskyvning, sa Thorkildsen i sin forklaring.

Gjennomføringen av arbeidsmiljøkartleggingen i etaten og svak ytringskultur er andre eksempler på samarbeidsproblemer, mente Thorkildsen.

– Hadde jeg visst at anklagene var disse fire-fem sakene - da hadde jeg spart meg for mye uro og bekymring. For disse sakene er løst og levert på fra a til å, sa Søgnen senere i høringen.

les også

Raymond Johansen frikjenner Inga Marte Thorkildsen etter varsler

Kjenner seg igjen i varsel

Hallstein Bjercke fra Venstre spurte Søgnen hvordan hun har opplevd byråd Thorkildsen i de faste kontaktmøtene.

– Som profesjonell og tydelig? lurte han.

– Jeg kan kjenne meg igjen i det som er beskrevet i varselet mot byråden. Det er alt jeg vil si om den saken, svarte hun.

Thorkildsens oppførsel ble i et varsel beskrevet som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Byrådens lederstil ble også tatt opp i spørsmål fra Venstres Hallstein Bjercke:

– Kroppsspråk, høy stemmebruk og en byråd som blir følelsesmessig sterkt engasjert. Kan det være din adferd som leder som er skyld i denne situasjonen?

– Det er noe av samspillet mellom oss som er viktig. Men jeg spør jo andre om den beskrivelsen som Utdanningsetatens ledelse i et varsel, stemmer overens med deres opplevelse. og tilbakemeldingen er helt tydelig: Sånn har de ikke opplevd dette, svarte Thorkildsen.

Skal bli bedre på skriftlige referater

Opposisjonen i komiteen fikk innsyn i åtte møtereferater som de tidligere er blitt nektet innsyn i, rett før torsdagens høring.

Saida Begum (H) konfronterte Thorkildsen med at det ikke finnes skriftlige referater som dokumenterer det påståtte manglende samarbeidet.

– Alt som skjer i kontaktmøtene står ikke i referatene. Derfor skal vi diskutere hvordan vi kan vurdere å få bedre skriftlighet i denne styringen. Det fordrer en god og tillitsfull dialog om å finne ut av hvordan vi best skal utføre denne ledelsen, svarte Thorkildsen.

Hun gjentok at det er vanskelig å gå inn i detaljer, da det ligger arbeidsgiveransvar til byrådet.

Bård Folke Fredriksen, også fra Høyre, stilte Søgnen følgende spørsmål.

– Hvordan var å forholde seg til å bare få kjeft gjennom media?

– Jeg er ikke redd for å få kjeft. Men ingen må få noe inntrykk av at vi i etaten har hatt et dårlig samarbeid med byrådsavdelingen. Når et vedtak er fattet, så gjelder det uansett – selv om det var et forslag som vi ikke hadde kommet med, svarte Søgnen.

les også

Hovedverneombud mener skoletopper pyntet på konklusjon i varslersak

Om tillit i etaten

Eivor Evenrud fra Rødt, nestleder i Utdanningskomiteen, viste til den slående rapporten om arbeidsmiljøet i Utdanningsadministrasjonen, som ble offentliggjort mandag denne uken. Der kom det frem at de ansatte opplevde lite trygghet, tillit og åpenhet, samt detaljstyring og for mye kontroll fra ledelsens side, på tidspunktet Søgnen styrte etaten.

Evenrud lurte i høringen på «hvordan det kan ha seg at så mange i etaten ikke opplever tillitsbasert ledelse i PwC-rapporten?»

– I den obligatoriske undersøkelsen i kommunen (10-faktor-undersøkelsen journ.anm.) viser det seg at Utdanningsetaten ligger over snittet på faktorene som sier noe om tillitsbasert ledelse. Ellers er PwC-rapporten mye mer nyansert enn det som er kommet frem i mediene. Så vil det jo være slik at i en stor virksomhet, så vil man ikke være fornøyd med alt, svarte Søgnen.

– Mener direktøren at vi skal fokusere på alt som er bra fremfor det som kommer frem som er svært negativt? fortsatte Evenrud.

– Selvsagt ville jeg ha gått tungt inn i disse områdene også, svarte Søgnen.

VG avslører: Over hundre varsler mot avdelingsdirektør i Utdanningsetaten

BELASTNING: – Det har vært en stor menneskelig belastning over tid å få beskyldninger om ikke levere resultater – som en ærekjær byråkrat, sa Astrid Søgnen i sin forsvarstale. Foto: Solberg, Trond, VG

Les også

 1. Ny rapport: Slakt av ledelsen i Utdanningsetaten

  Lite trygghet, opplevelse av kontrollregime og episoder med kjeft og utskjelling.
 2. Fikk falske besvarelser i kartlegging av arbeidsmiljø

  Bruk av falske navn og distribuering av lenker til utenforstående gjorde utførelsen av den nylig publiserte…
 3. Kari Andreassen overtar som skolesjef etter Søgnen

  Kari Andreassen (50) konstitueres som utdanningsdirektør i Oslo etter at Astrid Søgnen forlater sin stilling.
 4. Sagnet om Søgnen – en av Skole-Norges aller mektigste

  Osloskolens ansikt utad har de siste 18 årene vært åtte byråder med ulik partibakgrunn.
  Pluss content

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Politikk
 3. Astrid Søgnen
 4. Inga Marte Thorkildsen
 5. Oslo
 6. Oslopolitikken
 7. Ytringsfrihet

Flere artikler

 1. Raser mot hemmelighold: Nektes innsyn i dialog mellom Thorkildsen og Søgnen

 2. Ny rapport: Slakt av ledelsen i Utdanningsetaten

 3. Eks-skolesjef Søgnen i interne e-poster: Advarte mot byrådets skolepolitikk

 4. Skolesjef Astrid Søgnen går av

 5. Marte Gerhardsen overtar Astrid Søgnens gamle jobb

Fra andre aviser

 1. Eks-direktør om konflikten: – Byrådet har ingen faktisk dokumentasjon

  Aftenposten
 2. Kommentar: Hvordan ville konflikten rundt Oslo-skolen ha endt uten varslene?

  Aftenposten
 3. Skolebyråden: – Søgnen er ikke sparket. Dette er en frivillig avtale.

  Aftenposten
 4. «Manglende åpenhet, detaljstyring og frykt for represalier»

  Aftenposten
 5. Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av – beholder millionlønnen

  Aftenposten
 6. «Hvis Helge Lurås' grep er et stunt, så kan målet være å avsløre hvor dumsnille norske politikere er»

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no