BRUKER KRISE-ORDET: Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet, som organiserer de fleste lærerne i norske skoler. Foto: Helge Mikalsen, VG

Lærer-sjef om regjeringen: Styrer rett inn i en lærerkrise

Lærer-leder Steffen Handal mener kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) styrer rett inn i en lærerkrise – samtidig som tallet på ukvalifiserte lærere øker.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Med Høyre ved roret har det blitt flere ukvalifiserte lærere. Rekrutteringen av kvalifiserte lærere går ikke i riktig retning, selv om regjeringen forsøker å gi inntrykk av noe annet. Innføringen av lærernormen gjør det enda mer krevende å skaffe nok kvalifiserte lærere, men lærernormen er ikke alene årsaken. Dette har vært et problem lenge, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG.

les også

Faktisk helt sant: Veksten i andelen ukvalifiserte lærere har flatet ut

Han peker på en rekke årsaker til at han nå vil ta ordet lærerkrise i sin munn:

les også

Sp-Arnstad: Regjeringen styrer inn i lærer-krise med åpne øyne

  • Tallet på ukvalifiserte lærere er stigende – og utgjør 2325 årsverk (Grunnskolens Informasjonssystem – GSI) eller 11037 stillinger (Kostra).
  • Utdanningsforbundets beregninger viser at lærernormen krever 1650 ekstra lærere høsten 2018 og totalt 2600 lærere høsten 2019.
  • Våren 2021 vil det bli ferdigutdannet få lærere – ettersom det vanligvis ferdigutdannede lærerkullet kommer ut først i 2022 på grunn av overgangen til femårig lærerutdanning.
  • Fortsatt er flere tusen lærere avskiltet og uten den faglige fordypningskompetansen som regjeringen krever. Dette kan føre til at flere velger å pensjonere seg fremfor å stå lengre i yrket.
  • Samtidig kom det mandag tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som viser at lærere er lønnstapere – og har hatt fem prosentpoeng lavere lønnsvekst enn andre kommuneansatte fra 2008 til 2017.

MØTER ELEVER: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) avbildet da han møtte elever i en mottaksklasse på Bondi skole i Asker tidligere i vinter. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) kommenterer lærernes bruk av krise-ordet med å vise til behovet for flere rekrutteringstiltak for å møte lærernormen.

les også

Mangler lærere til ny lærernorm – KrF vil lokke med stort lønnshopp

– Det er ingen tvil om at vi trenger flere lærere for å oppfylle Stortingets ambisiøse vedtak. Derfor satser vi på rekrutteringstiltak for å få enda flere ungdommer til å velge lærerutdanningen. Blant annet kan lærerstudenter få ettergitt inntil 161.000 kroner av studielånet og den nye masterutdanningen gir lektorkompetanse. Det betyr 70.000 kroner mer i begynnerlønn, sier Sanner.

Lønnstapere

Lærernes fremste tillitsmann er ikke imponert. Mandag fikk Handal nye tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som viser at lærerne er lønnstapere de siste fem årene – også sammenlignet med andre kommuneansatte.

les også

Valgt til leder for 166.000 lærere og barnehagelærere: Utdanningsforbundets nye leder til kamp mot avskilting av lærere

Han mener det nå må strammes inn i muligheten for å ansette ukvalifiserte lærere, samt utdanne de som allerede er ansatt. Handal mener også at mer målrettede seniortiltak må til.

Lærer-lederen tror regjeringen hadde satt større trykk på tiltak for å rekruttere lærere dersom regjeringspartiene virkelig hadde gått inn for lærernormen.

– Ja, det tror jeg. Det er jo paradoksalt at regjeringen gikk med på en norm med et maksimalt antall elever pr. lærer og samtidig avskiltet flere tusen lærere ved å opprettholde kompetansekravene, sier Handal.

les også

Over 550 plasser står tomme på lærerutdanningene

– Ikke den beste måten

Kunnskapsministeren avviser at det hadde blitt mer trykk på lærernormen hvis regjeringspartiene hadde vært tilhengere av en norm, som KrF presset gjennom, i utgangspunktet.

– Nei, vi jobber med å gjøre innføringen av en norm så god som mulig.

– Tar du lærernormen helt på alvor, Sanner?

– Selvsagt. Vi følger opp vår avtale med KrF selv om vi i utgangspunktet mente at en norm ikke var den beste måten å gjøre det på, svarer skolestatsråden.

Men Sanner er ikke i tvil om at det blir krevende å oppbemanne med nok lærere.

– Stortinget har lagt opp til en innfasing, men uansett vil det å innføre en norm kreve mye av kommunene. Det blir jo ikke automatisk flere lærere bare fordi det innføres en norm, minner han om.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder