– BLODBAD: Geir Snefjellå jobber i Rana kommunes vilt-ettersøksgruppe. Hver gang en elg blir påkjørt må han, eller en av kollegene, rykke ut. Han omtaler det som et «blodbad». Foto: Roger Marthinsen

Blodbad på Nordlandsbanen: Nesten fire elg dør hver dag

Nordlandsbanen regnes som den togstrekningen i Norge som tar flest dyreliv hvert år. I løpet av årets 43 første dager måtte hele 148 elger bøte med livet i møte med tog her. Likevel er det reinpåkjørsler som får mest oppmerksomhet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Situasjonen er forferdelig. Og noe av det man har sett, det fester seg på netthinnen og går ikke bort igjen, sier John Gunnar Halse, landbruksveileder for skog og viltforvaltning i Rana, til Rana No, som først omtalte saken.

les også

Traff på død elg i tre

Han har med egne øyne sett ihjelkjørte, maltrakterte dyr på og langs jernbanelinjen. Han sier de så å si hver dag får inn meldinger om nye påkjørsler langs Nordlandsbanen, som samlet sett er den strekningen med flest påkjørsler hvert år.

les også

Drektig elgku spiddet på jernport

Bare i Rana kommune har 66 elg mistet livet i møte med toget fra 1. november og frem til 19. februar. Ser man på tallene for hele Nordlandsbanen tegner det seg et enda dystrere bilde. På bare 43 dager, fra 1. januar til 13. februar, måtte 148 elg bøte med livet på strekningen Steinkjer–Bodø. Det er i gjennomsnitt nesten fire påkjørte dyr hver dag.

Ikke bare i nord – denne elgen forvirret seg ut på togskinnene i Akershus:

– Et blodbad

Som regel er det påkjørsel av reinsdyr som får spalteplass. Viltforvalter Halse tror dette skyldes at det er noen som eier dem.

– Ingen eier elgen, mens noen eier reinen. Som kommune forvalter vi viltet, men eier det ikke. Politikerne snakker om reinsdyr, men lite eller ingenting om elg, sier han.

les også

100 rein kjørt i hjel av toget på Nordlandsbanen

Når et dyr blir påkjørt langs Nordlandsbanen, varsler Bane Nor om dette. Om et reinsdyr er påkjørt blir eieren varslet, og om en elg lider samme skjebne er det kommunenes vilt-ettersøksgruppe som mottar varsel.

– Det er et blodbad, sier Geir Snefjellå til Rana No.

Når et tog har kjørt på en elg er han en av dem som blir sendt ut for å lete etter dyret. Han forteller at han i vinter har måttet rykke ut flere ganger i døgnet enkelte dager.

– Det er det samme hver vinter. Alle peker på hverandre, men tar tilsynelatende lite ansvar, mener han.

les også

Nær 3000 elger påkjørt på Nordlandsbanen på ti år

Elgku led i 19 timer

Snefjellå forteller at det er et krevende arbeid å jobbe langs jernbanelinjen. Togene kommer ofte tett, og det er uaktuelt å stanse togtrafikken for at ettersøksgruppen skal få gjort jobben sin.

De begrensede mulighetene til å søke langs jernbanelinjen gjør at det ofte tar tid før det skadede dyret blir lokalisert.

les også

Leif bodde med elgen Olivia

Han forteller om et tilfelle fra i vinter da det tok hele 19 timer fra en elgku ble påkjørt og til de hadde funnet dyret. Elgen hadde dratt seg vekk fra stedet der hun ble påkjørt, og hadde ifølge Snefjellå gjennomgått forferdelige lidelser.

– Som ettersøksjegere opplever vi nå oftere at Bane Nor ser det som viktigere at togtidene blir overholdt, enn at skadde dyr blir avlivet. Vi har forståelse for at det toget som allerede er på vei må passere, og vi trenger også litt tid for å komme på plass. Men etter det må tog kunne holdes igjen til søk er gjennomført, sier han.

Områdedirektør hos Bane Nor, Thor Brækkan, sier til avisen at de på generelt grunnlag først og fremst må ivareta sikkerheten til folk når de gir ettersøksgruppen tilgang til sporet. Og at de prøver å få det til ved at de slipper til mellom togene.

Svært mange elg mister også livet i møte med bil. Se hvor fort det kan skje i videoen under:

Skogrydding et av hovedtiltakene

Han begrunner årsaken til at det snakkes mer om påkjørsel av rein enn påkjørsel av elg med at elg blir påkjørt overalt, og at det gjerne ikke er så mange i slengen. Når rein blir påkjørt er det ofte snakk om svært mange dyr på en gang.

I Bane Nors miljørapport for 2016 viser statistikken at 720 elg mistet livet i sammenstøt med tog det året.

Jernbaneverket har i sin reviderte handlingsplan mot påkjørsel av dyr med tog, satt seg som mål å redusere antallet påkjørte dyr, da særlig sau, rådyr, tamrein og elg, til 1400 påkjørsler i året. Et tall den tilgjengelige statistikken viser at de er langt unna.

I handlingsplanen peker de også på vegetasjonsrydding som et av de best dokumenterte tiltakene for å redusere påkjørsel av elg. Når tiltaket er gjennomført med god behandling av etterveksten, skriver de at tallet på påkjørte elg kan reduseres med så mye som mellom 50–60 prosent.

– Skogrydding er det hovedtiltaket vi har å sette inn, for å holde elgen unna sporet. Men i årene som kommer skal det settes opp reingjerder både i Saltdal og sør for Mosjøen. Det vil forhåpentlig hjelpe også for elgen, sier Brækkan, om tiltakene for Nordlandsbanen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder