PRESIDENT: Magnus Stangeland, president i Redningsselskapet, hevder at selskapet har fått kontroll på de ukjente bankkontiene. Foto: SCANPIX

50 mill. funnet på 300 uregistrerte bankkonti

Redningsselskapets revisorer har funnet rundt 50 millioner kroner på rundt 300 bankkonti som i årevis har vært holdt utenfor foreningens regnskaper.

Johann D. Sundberg
ARTIKKELEN ER OVER 14 ÅR GAMMEL

Magnus Stangeland, som har vært president i Redningsselskapet siden 2000, sier til VG i dag at han først ble klar over de ukjente kontiene i fjor vår.

- Hvordan kunne en slik praksis oppstå?

- Jeg kan ikke svare på det. Husk at det er mange lokale foreninger her, sier Stangeland.

- Pengene er ikke forsvunnet. Vi har fått kontroll på dette nå, legger han til.

Har pengene

- Er ikke uttak fra en av kontiene grunnlaget for straffesaken mot en tidligere avdelingsleder i Tromsø?

- Jo, men det er en liten del av det, sier han.

Etter det VG får opplyst fra informerte kilder har oppryddingen avdekket at det i alt har stått rundt 50 millioner kroner på kontiene.

Pengene er ikke tapt, men praksisen har gitt store muligheter for underslag.

De ikke-registrerte bankkontiene ble omtalt i to rapporter fra revisjonsfirmaene Deloitte Touche Thomatsu og Noraudit i fjor, som VG kjenner innholdet i.

PERMITTERT: Monica Kristensen Solås. Foto: TERJE MORTENSEN Foto: Terje Mortensen

I den ene heter det at praksisen kan ha ha bidratt til å skjule «underslag av betrodde midler».

Med andre ord mente revisorene at ordningen var velegnet for dem som ønsket å begå underslag.

Oppryddingen i de ukjente kontiene skal ha avdekket flere uregelmessigheter enn Tromsø-saken, men som ikke har endt opp med politianmeldelser.

Misligheter

Bare i 2003 ble det avdekket misligheter knyttet til brukene av kontiene som beløp seg til samlet 1,6 millioner kroner, ifølge revisorrapportene.

Av dette regnet revisorene med å få tilbake rundt en halv million. Bankkontiene er blant annet blitt brukt som en mellomstasjon mellom automatene for pengespill og Redningsselskapet.

Automatene har vært en viktig inntektskilde for Redningsselskapet som, frem til Norsk Tipping fikk automatmonopol i år, har gitt rundt 475 millioner kroner i året.

Eksistensen av de hemmelige bankkontiene ble avdekket da Redningsselskapets revisorer saumfarte selskapet i fjor vår - like etter at Monica Kristensen Solås begynte som generalsekretær 1. januar 2004.

- Vi hadde mange gode rutiner, men vi fulgte opp rutinene for dårlig. Det var for dårlig kontroll. Det har vi med hjelp av ekstern og intern revisjon strammet opp i. Der har også de ansatte i automatavdelingen bidratt. Vi begynner å nærme oss målet der, sier Monica Kristensen Solås til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder