TILTALT: VG avslørte i 2016 at forsvarsadvokaten Amir Mirmotahari ba en torpedo om kidnappe og dope ned et voldtektsoffer. Nå er han tiltalt for en rekke alvorlige forhold. Foto: Tore Kristiansen

Advokat tiltalt for drapsplaner

Den tidligere advokaten Amir Mirmotahari er tiltalt for å ha inngått en avtale om å få en torpedo drept, samt inngått en avtale om å få et voldtektsoffer bortført og neddopet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

15. juni 2016 avslørte VG at forsvarsadvokaten ba en torpedo om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer.

Dagen etter aksjonerte politiet og pågrep advokaten. Han har sittet varetektsfengslet frem til mars i år. Etter en lengre etterforskning mente politiet å kunne bevise svært mange alvorlige forhold.

Tidligere denne uken kunne statsadvokat Asbjørg Lykkjen signere en omfattende tiltale mot den tidligere advokaten.

Amir Mirmotahari er tiltalt for såkalt drapsforbund (avtale om drap), forbund om kidnapping, motarbeidelse av rettsvesenet, brudd på taushetsplikten, grov økonomisk utroskap, medvirkning til uriktig forklaring for retten og brudd på bokføringsloven.

Les VG-dokumentaren: Advokaten og torpedoen

Rettssaken er foreløpig ikke berammet i Oslo tingrett.

– For en rekke av postene, slik de er beskrevet i tiltalen, er hovedproblemstillingen om de i det hele tatt er straffbare, fordi loven krever noe mer for straffbarhet enn det som er beskrevet i flere av tiltalepostene, sier forsvarer Anders Brosveet til VG.

Forsvareren viser da spesielt til postene i tiltalen som gjelder forbund om kidnapping, drapsforbund og motarbeidelse av rettsvesenet.

– Utover det, så må vi gå grundig gjennom hele tiltalen før vi eventuelt kan si noe om hvordan min klient stiller seg til de øvrige postene, sier Brosveet.

Tiltale: Avtalte kidnapping

Det var VG som avslørte at Mirmotahari og torpedoen Raein Rueintan hadde et møte hvor de snakket om å kidnappe et voldtektsoffer like før en rettssak. Hele møtet ble fanget på et lydopptak.

– Siden hun er en junkie-dame så er det liksom ikke så nøye, sa Mirmotahari blant annet på opptaket.

Målet skal ha vært å få utsatt rettssaken mot advokatens rumenske klient som var tiltalt for voldtekt. På lydopptaket kommer det frem at advokaten trodde hele saken ville bli henlagt hvis ikke voldtektsofferet møtte i retten.

Mirmothari er tiltalt for å ha inngått forbund om kidnapping med den rumenske klienten. Videre er han tiltalt for forsøk på å inngå forbund om kidnapping med torpedoen.

I tiltalen står det:

«Onsdag 20. mai 2015 i lokalene til advokatfirmaet Pharos AS i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo, etter at han hadde inngått den i post I nevnte avtale med NN (klienten), forsøkte han å inngå avtale med Raein Rueintan om at Rueintan mot et vederlag på kr 20.000 skulle kidnappe og dope ned NN (voldtektsofferet) slik at hun ikke kunne møte og avgi vitneforklaring under hovedforhandling i Oslo tingrett».

Kidnappingen ble imidlertid ikke gjennomført, fordi torpedoen ikke ville utføre oppdraget, ifølge tiltalen.

Tiltale: La drapsplaner

Videre i tiltalen står det at Mirmotahari skal ha inngått en avtale med en annen kriminell for å ta livet av torpedoen Raein Rueintan på høsten i 2015.

Den kriminelle skulle få 200.000 kroner for å reise til Iran for å drepe torpedoen, ifølge tiltalen.

Inntil sommeren 2016 var Amir Mirmotahari en kjent forsvarsadvokat med et advokatkontor midt i Oslo sentrum. Han hadde syv ansatte og mange klienter.

Han var også øverste leder for en rekke selskaper, med samlede verdier i hundremillionersklassen, primært innen eiendom.

Dagen etter VGs avsløring 15. juni i 2016, sendte han ut en pressemelding om at han kom til å legge ned hele praksisen og si opp de ansatte.

I september 2016 ble også Mirmotahari stemplet som «uskikket som advokat» og fratatt bevillingen.

Les VGs avsløringer:

Del 1: Advokaten og torpedoen

Del 2: Den nye nattklubben

Del 3: Menneskehandel-ofre oppringt fra advokatens telefon

Del 4: Mystisk person visste om kidnappingsplaner

Del 5: Jakten på de ukjente pengeutpresserne

Ble presset for penger – tiltalt for økonomisk utroskap

Videre i tiltalen kommer det frem at Mirmotahari er tiltalt for å grovt økonomisk utroskap. Til sammen skal han ha overført rundt 750.000 kroner, ifølge tiltalen, til personer som skal ha presset ham for penger.

Pengene kom fra et eiendomsselskap, advokatfirmaet hans og et advokatfirma som sto i navnet til en annen advokat, ifølge tiltalen.

I desember 2016 avslørte VG to av mennene som hadde brukt lydopptaket av Mirmothari og torpedoen til pengeutpressing. Sporene ledet til en etterlyst mann i Sverige og hans assistent i Sverige.

Her kan du lese den utrolige historien om utpresserne.

Mirmotahari er også tiltalt for vitnepåvirkning mot to unge jenter som av ofre i en menneskehandel-sak.

Ifølge tiltalen skal den tidligere advokaten ha viderekoblet telefonsamtaler med sin klient – som på tidspunktet var siktet for grov menneskehandel – slik at vedkommende kunne snakke med ofrene i saken.

Videre er Mirmotahari tiltalt for å ha oppfordret personer til å bevisst gi uriktige forklaringer i retten i en promillekjøringssak.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder