FORESLÅR: Fra venstre: Rødt-leder Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Foto: Martha Holmes

Sp, SV og Rødt med kompromiss-forslag for å løse luftambulansekrisen: Får ikke flertall

Sp, Sv og Rødt har fremmet et kompromiss-forslag de mener kan samle opposisjonen om en instruks til helseministeren i luftambulanse-saken. Men KrF sier nei, og Ap sier opposisjonen ikke er i mål med et forslag som kan gi flertall.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– I dag har Stortinget sjansen til å sette befolkningens trygghet først. Hvis vi ikke får et flertallsvedtak som løser krisen, så må de partiene som stemte mot bære det ansvaret i fremtiden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Torsdag skal håndteringen av luftambulanse-krisen avgjøres i Stortinget. SVs Torgeir Knag Fylkesnes kaller det et verdivalg.

– Hadde plutselig alle ambulansene i Oslo stått en hel helg, hadde man flagget hele regjeringen. Dette handler i stor grad om man skal ta den helt kritiske situasjonen for befolkningen i Nord-Norge på alvor, eller om det er helt andre hensyn man skal ta.

For selv om opposisjonen har vært sterkt kritisk til Regjeringens håndtering av luftambulanse-krisen, har de ikke klart å samle seg om et forslag om hvordan de mener den skal løses.

Senterpartiet og SV har stilt seg bak bak Rødts originale forslag om å skrote hele kontrakten med luftambulanse-operatøren Babcock. Ap og KrF har heller foreslått å åpne for nye forhandlinger med operatøren for å løse krisen, i innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen.

Men KrFs Olaug Bollestad bekrefter torsdag morgen til VG at KrF ikke vil stille seg bak det nye forslaget fra de tre partiene. Arbeiderpartiets Ingrid Kjerkol sier opposisjonen ikke har kommet i mål med et forslag som gir flertall.

– Arbeiderpartiet er opptatte av å få flertall for det forslaget som opprinnelig ligger i innstillingen. Så har vi forhandlet om et forslag med Sp, SV og Rødt om en ordlyd som gir flertall. Vi er glade for at de er konstruktive og ønsker å få til et flertall bak en instruks til Høie som løser krisen og gir trygghet for liv og helse, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til VG torsdag.

Vil «sikre videreføring av dagens personell»

Dette er det nye forslaget fra Sp, SV og Rødt:

«Stortinget ber regjeringen sikre videreføring av dagens personell i luftambulansetjenesten med deres kompetanse og erfaring, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller på annen egnet måte».

– Her står det ikke noe om å kansellere kontrakten med Babcock eller forlenge kontrakten med Lufttransport. Det som står er at man skal sikre videreføringen av dagens personell, så får regjeringen finne ut av hvordan det skal skje. Vi strekker oss langt for å gi helseministeren handlingsrom, men viker ikke en tomme på det som er helt avgjørende. Jeg blir overrasket hvis vi ikke får med oss Ap og KrF på forslaget, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

I forslaget fra Ap og KrF i innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen, er det sentrale å be regjeringen «sikre luftambulansetjenesten, enten gjennom forhandlinger med operatør, ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller på annen egnet måte».

Det nye forslaget likner på dette, men det er en sentral forskjell: Sp, Rødt og SV vil kreve at regjeringen «sikrer videreføring av dagens personell», som en del av det å «løse krisen».

– Vi er nødt til å sikre dagens personell, eller så ryker tjenesten. Det er dette som kan bli den virkelige krisen til høsten, hvis man ikke har sikret dagens personell, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til VG.

Problemene med luftambulansen startet da 13 piloter sa opp jobbene i Lufttransport i april grunnet en usikker fremtid og bruddet i forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og Babcock om å gi Lufttransports piloter fortsatt jobb. 9. mai meldte NHO Luftfart at Babcock likevel tilbyr Lufttransports piloter jobb, men Norsk Flygerforbund og Babcock har foreløpig ikke blitt enige om betingelsene.

Ap: Ikke i mål med forhandlinger

Senterpartiet, SV og Rødt har tidligere krevd at regjeringen bryter kontrakten med den nye luftambulanse-operatøren, og lar Lufttransport fortsette ambulanseflyvningene på ubestemt tid. Arbeiderpartiet har også sagt at en annullering av kontrakten kan bli nødvendig. For å få flertall bak en forslag i Stortinget, må Ap, Sp, SV, Rødt og KrF samle seg om et forslag de kan bli enige om.

– Vi har fremmet et løst forslag som er nesten helt likt. Vi har ikke kommet i mål med forhandlinger om et forslag som gir flertall, og jeg tror ikke det er hensiktsmessig å fortsette behandlingen i VG,

Arbeiderpartiet har nemlig også sendt inn enda ett nytt forslag til Stortingsbehandlingen torsdag, som KrF er sammen med dem om. Det er tilnærmet likt Sp, SV og Rødts forslag, bortsett fra i første setning:

Det lyder: «Stortinget ber regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser eller på annen egnet måte».

Statsminister Erna Solberg (H) har avvist muligheten for nye anbud eller nye forhandlinger med den nye luftambulanse-operatøren Babcock, da Ap og KrF gikk inn for det.

Men Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson, svarte med å be Erna Solberg respektere at saken fortsatt ligger i Stortinget, og at den ikke er avgjort.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder