FLYTENDE BRO: Romsdalsfjorden mellom Ålesund og Molde kan krysses ved hjelp av en tre kilometer lang flytende bro, og det blir rimeligere, flottere og bedre for alle, mener forkjemperne for Romsdalsaksen. Foto: Ill: Romsdalsaksen

Vil ha omkamp om E39: – Milliarder å spare på flytebro mellom Ålesund og Molde

En løsning med flytebro i stedet for en dyp undersjøisk tunnel vil kunne gjøre europaveien mellom Ålesund og Molde bedre for alle og dessuten mange milliarder kroner billigere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det mener forkjemperne for Romsdalsaksen – en alternativ løsning for E39 i Møre og Romsdal.

– Tenk deg bare: Hva koster mest av 32 km undersjøisk tunnel og verdens tredje lengste hengebro – mot vår løsning som innebærer tre kilometer flytebro og en standard hengebro på seks hundre meter? Det sier seg selv, sier Jørn Inge Løvik.

Han er daglig leder i selskapet Romsdalsaksen AS – dannet for å kjempe for en annen og rimeligere løsning for fjordkryssing mellom Ålesund og Molde.

– I tillegg vil vår flytebro-løsning være 80 prosent billigere å drifte, vedlikeholde og rehabilitere enn den dyrere undersjøiske løsningen. Dessuten ligger vår løsning bedre an for eksport ut fra både Molde og Ålesund, mener han.

Undersjøisk løsning valgt

Løsningen med dyp undersjøisk tunnel ut til øya Otrøya ligger best an politisk. Den kalles Møreaksen, og ble foretrukket i en konseptvalgutredning som ble gjort i 2011. Møreaksen ligger inne i Nasjonal transportplan – som tar sikte på å bygge fergefri kyststamvei E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Romsdalsaksens løsning går på innsiden av Romsdalsfjorden, og krysser den med en tre kilometer lang flytebro, en metode forkjemperne nå anser som etablert teknikk.

– Det er denne tekniske løsningen Statens vegvesen har valgt for kryssing av Bjørnafjorden sør for Bergen, da med en fem kilometer lang bro, påpeker Løvik.

Video: Her er Romsdalsaksens presentasjon av sitt prosjekt

BRO ETTER BRO: Slik tenker Romsdalsaksen seg at Romsdalsfjorden skal krysses – legg merke til at cruiseskip kan passere under hengebroen i bakgrunnen. Foto: Ill: Romsdalsaksen

Likeverdige løsninger

– En av styrkene i vår løsning er jo at så mye av veien går i dagen, i et oversjøisk panorama. Møreaksen legger jo store deler av veien i tunnel, sier Løvik.

Det har lenge vært tatt for gitt at Møreaksens løsning – som er kortest mellom Ålesund og Molde – ville gi mest gevinst for bo- og arbeidsmarkedet i de to byene.

Nå foreligger en analyse av dette – såkalt mernytte – av begge de to løsningene.

Rapporten er utført av prosjektledelse-selskapet HR Prosjekt, og den konkluderer med at de to løsningene er nokså likeverdige: I en 40-årsperiode vil den undersjøiske Møreakse-løsningen gi en mernytte på 20,2 milliarder kroner, mens flytebro-løsningen vil kunne gi 18,2 milliarder kroner i mernytte i samme tidsrom.

– De to alternativene er analysert med samme metode. Men de modellene som benyttes i slike analyser er så pass omtrentlige at vi anser mernytten for å være nokså likeverdig i de to alternativene, sier Løvik.

KAMP OM INFORMASJONEN: Både tilhengere av Møreaksen og Romsdalsaksen mener de har den korteste veien. Her fremstiller Romsdalsaksen motstandernes alternativ som «omveien». Foto: Kart: Romsdalsaksen

– Milliarder å spare

Hans hovedargument er at flytebro-løsningen vil koste om lag 17,8 milliarder kroner, mens løsningen med undersjøisk tunnel koster om lag 23 milliarder kroner, eller om lag 30 milliarder kroner med alle tilførselsveiene som kreves.

– I tillegg viser beregninger vi har gjort med veivesenets egne tall at det vil koste 47 millioner kroner årlig å stå for drift, vedlikehold og rehabilitering av vår veiløsning, mens Møreaksens løsning vil koste nær det femdobbelte, 232 millioner årlig, fremholder han.

Romsdalsakse-forkjemperne mener den store dybden på den undersjøiske tunnelen gjør den dyr, usikker og miljøfiendtlig. I tillegg legger den europaveien tvers gjennom Molde, med store miljøutfordringer, mens deres løsning legger E39 om lag fem kilometer fra Molde.

VEDTATT LØSNING: Slik fremstiller Statens vegvesen veiløsningen mellom Ålesund og Molde i en reguleringsplan fra 2014. Foto: Kart: Statens vegvesen

– Kortest og best

Møreaksens daglige leder Harald Espeland avviser argumentasjonen fra Romsdalsaksen.

– Vår løsning gir kortest vei mellom Ålesund og Molde. Det er derfor ikke overraskende at Møreaksen kommer best ut på nytte, sier han.

Han mener at påstandene om kostnadene er feilaktige.

– Kryssing av fjorden med Møreaksen koster kr 14,4 milliarder for firefelts 110 km/t. Romsdalsaksen hevder selv at deres løsning koster kr 15 milliarder for tofelts med 80/90 km/t. Møreaksen er altså billigst med best standard. Det ligger an til at hele Ålesund-Molde via Møreaksen kan bygges for kr 22–25 mrd. med kombinasjon av tofelts og firefelts. Dette jobbes det nå med.

Video: Her er Statens vegvesens video om Møreaksen.

– Det er en lang faglig og demokratisk prosess som ligger bak beslutningen om Møreaksen. I alle deler av landet finnes det grupperinger som ønsker omkamp på beslutninger som regjering og storting har tatt basert på faglig grunnlag. Da blir det ikke mye bygging av vei og bane her til lands, sier Espeland.

Men Romsdalsaksene folk gir ikke opp kampen: De har skaffet seg gehør hos Fremskrittspartiet sentralt, og i tillegg fått støtte fra Norges Lastebileierforbund.

– Statens vegvesen ønsker å få ned kostnadene på E39. Da må de ikke bare se på standardsenkning, men på nye traseer. Vi ønsker en tilleggsutredning som ser på vårt forslag, sier Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder