DYSMELI: Sissel Andersen har spesialbygget bil fordi hun må bruke protese. Når få hun ikke lenger parkere på handikap-parkering. Foto: Tore Kristiansen/VG

Etter 37 år med handikap-parkering fikk Sissel (55) avslag

GRORUD (VG) Sissel Andersen har en medfødt tilstand som gjør at hun må bruke benprotese. Siden hun fikk førerkort har hun hatt handikap-parkeringsbevis, men nå mener Oslo kommune det ikke lenger er behov.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Sissel har dysmeli, en diagnosegruppe for mennesker med medfødte misdannelser i armer eller ben. Det høyre benet hennes er 20 cm kortere enn det venstre, og den ene leggbeinet mangler. For å kunne gå må hun bruke en protese som hun står med spissfot i.

De aller fleste dagene går det fint. Da trenger Sissel ikke å benytte seg av handikapparkeringen. Men de dagene hvor det oppstår betennelse og sterke smerter kan hun ikke bruke protese, men må bruke krykker. Derfor har hun siden hun fikk førerkort for 37 år siden hatt handikapparkering. Men nå mener Oslo kommune at behovet hennes ikke er sterkt nok, og Sissel fikk avslag på nytt bevis i oktober.

– Tilstanden min har ikke blitt noe bedre, heller forverret seg med alderen. Foten min kan jo ikke vokste ut igjen heller, sier hun oppgitt.

Sjokkert av avslag

Årsaken til avslaget er at Sissel ikke har noen rutinemessige behov for parkeringslettelse, som behandling.

– Jeg føler jeg blir tvunget til å gå til behandling. Men sånn jeg ser det blir jeg da en ekstra belastning for samfunnet, sier hun.

«Dersom det er vanskelig ved et kjøpesenter, kan man velge et annet hvor parkeringssituasjonen er bedre. Den som har mulighet kan også legge handlerunden til en tid på døgnet hvor det er mindre trafikk og dermed lettere å parkere nær bestemmelsesstedet», står det blant annet i avslaget, som VG har fått tilgang på.

Sissel jobber fulltid hjemmefra med markedsføring og salg. Hun har hele livet vært opptatt av å klare seg mest mulig selv. Men nå kan hun ikke engang dra på butikken de dagene smertene er som verst.

– Jeg har måtte være hjemme de dagene, forteller hun.

I legeerklæringen, som VG har tilgang til, står det at hun ikke kan gå mer enn 50–100 meter av gangen med protese.

– Jeg ble helt sjokkert da jeg fikk avslaget. Jeg skjønner ikke hvilken motivasjon som ligger bak.

DYSMELI: Sissel Andersens høyre ben er 20 cm kortere enn det andre, og et leggbein som mangler. Hun er avhengig av benprotese for å kunne gå. Foto: Privat

– Ikke greit

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Arne Lein, forteller at han er kjent med at det har vært mange utfordringer med parkeringsbevis de siste årene.

– Dette er det mange som er fortvilet over fordi de er avhengig av bil, nær parkering og større parkeringsplasser.

– Dette er ikke greit. Det fører til at folk ikke kan være like aktive som de ønsker, sier han.

Leder i Norges Handikapforbund Oslo, Magnhild Sørbotten, forteller at de har fått flere henvendelser som kan tyde på at det har vært innstramminger. Hun tror årsaken er at enkeltpersoner praktiserer regelverket strengere enn andre.

– Jeg tenker at her må man ha fokus på at funksjonshemmede skal ha muligheten til å leve et liv der de har mulighet til å bruke byen på lik linje med andre.

– Så får man etterleve de reglene man faktisk har, og ikke legge seg på en tolkning som gjør at folk har problemer med å fungere sosialt og i arbeid , sier hun.

Strengere lovverk

Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten Oslo, Richard Kongsteien, avviser at lovverket praktiseres ulikt fra saksbehandler til saksbehandler.

– Det ligger ikke noen skjønnsmessig vurdering til grunn, sier han.

Til tross for at Sissel har fritatt kommunen fra taushetsplikten skriftlig, ønsker ikke Kongsteien å kommentere enkeltsaker. Juridisk avdeling ønsker ikke å uttale seg.

Han forteller at alle søknader behandles på nytt, og at det ofte er endringer i livssituasjonen som er utslagsgivende for om man får innvilget nytt bevis.

Han forteller at det har blitt større vektlegging på det særlige behovet i den nye forskriften som trådte i kraft 1. januar 2017.

– Det som vektlegges er kombinasjonen av begge vilkårene, sier han.

Kongsteien forteller at det ikke er nødvendig med et fast behandlingstilbud, men at det er et av de særlige behovene som er utslagsgivende for å få innvilget søknaden.

Kongsteien avviser at færre parkeringsplasser i Oslo kommune er av betydning for vurderingene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder