PÅ TUR: Statsminister Erna Solberg besøkte sommeren 2017 fjøset til melkebonde Martin Ruud Rehder på Tynset. Foto: Krister Sørbø

Regjeringen tilbyr bøndene 1 milliard kroner

Regjeringens tilbud til bøndene har en ramme på 1 milliard kroner, hvorav 670 millioner bevilges over statsbudsjett. Bøndenes krav er på 1,83 milliarder.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Tilbudet omfatter også en økning i målprisene på 198 millioner kroner, opplyser Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. Det er det samme som bøndenes krav. Det utgjør 80 kroner per husholdning.

Tilbudet presenteres av statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, på en pressekonferanse klokka 13.

Regjeringens tilbud vil gi en inntektsvekst på 3,5 prosent fra 2018 til 2019, men det forutsetter bedre markedstilpasning, påpeker departementet i en pressemelding.

les også

Vegvesenet ber bønder frakte traktoren på lastebil

Her går det fram at regjeringen prioriterer produksjoner med markedsmuligheter, som korn, poteter og grønt. Det blir dessuten tatt hensyn til dem som har størst kostnadsøkning og som henter en vesentlig andel av inntektene fra markedet.

Forsell påpeker i pressemeldingen at overproduksjonen innen husdyr er den største utfordringen jordbruket har og sier det er jordbrukets ansvar å sørge for markedsbalanse.

– Med grunnlag i Stortingets føringer, har staten i dette tilbudet strukket seg langt. Vi har lagt stor vekt på at fordelingen ikke skal forsterke problemene med overproduksjon, sier Leif Forsell.

les også

Bøndene fortviler etter ulvens herjinger: – Man blir rett og slett kvalm

Prioriterer korn og grønnsaker

Bøndene la i sitt krav vekt på å styrke økonomien til de minste og mellomstore brukene. De krever dessuten å få kompensert økte utgifter til blant annet drivstoff og kraftfor på hele 1,4 milliarder kroner.

MOTPARTEN: Statens forhandlingsleder Leif Forsell presenterer statens tilbud til bøndene. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Tilbudet omfatter også en økning i målprisene på 198 millioner kroner, opplyser Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. Det er det samme som bøndenes krav. Det utgjør 80 kroner per husholdning.

Tilbudet presenteres av statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, på en pressekonferanse klokka 13.

les også

Bonde angrepet av egen ku

Regjeringens tilbud vil gi en inntektsvekst på 3,5 prosent fra 2018 til 2019, men det forutsetter bedre markedstilpasning, påpeker departementet i en pressemelding.

Bedre velferdsordninger

Bøndene la i sitt krav vekt på å styrke økonomien til de minste og mellomstore brukene. De krever dessuten å få kompensert økte utgifter til blant annet drivstoff og kraftfor på hele 1,4 milliarder kroner.

Staten møter Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til forhandlinger som etter planen skal være i mål 15. mai. Partene er enige om behovet for å styrke velferdsordningene, som begge anser som viktig for å sikre rekruttering til næringen.

Regjeringen setter av 260 millioner kroner til dette.

Regjeringen kommer også bondeorganisasjonene i møte i kravet om et tilskudd til områder med driftsvansker

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder