Bøter opp til 15 gram: Nå kan du slippe med et forelegg om du blir tatt med opp til 15 gram hasj, men det vil vbli vurdert individuelt i hvert tilfelle. Foto: Andreassen, Thomas/VG

Narkotikaorganisasjoner jubler og raser: Mildere straff for hasjbesittelse

(VG Nett)Er du i besittelse av opp til 15 gram hasj og blir tatt, kan du nå slippe unna med en bot. Grensen er hevet fra fem gram.

Francis Lundh
ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

Det er i et direktiv fra riksadvokaten til politiet man har bestemt å legge seg på en linje i tråd med praksisen i høyesterett. Etter det VG Nett erfarer, skal grensen for når det kan gis bøter heves fra fem gram til omkring 15 gram hasj.
Det får enkelte organisasjoner til å se rødt, mens andre jubler.

Peter Mikkelson i Norsk Organisasjon for Revurdering Av Marihuanalovgivningen (NORMAL) er strålende fornøyd.

- Det har meget stor betydning for menigmann. Dette er det vi har jobbet for i mange år. Jeg synes det er en god ting at man endelig lytter til eksperter og kriminologer, sier Mikkelson til VG Nett.

Protester fra UMN

Fornøyd: Peter Mikkelson i NORMAL er fornøyd med økt bruk av forelegg. Foto: NORMAL

Leder i Ungdom Mot Narkotika (UMN) Marius Sjømæling kjente ikke til rundskrivet før VG Nett kontaktet han, men er strekt i mot økt bruk av forelegg.

- Det handler om hva man ser på som brukerdosen i praksis, man skal ikke øke brukerdosen på noen stoffer. Det er like teit som man sier det er lov å lage en liter hjemmebrent men ikke to, sier Sjømæling.

Mot legalisering - for flere bøter

Advokat Harald Stabel støtter direktivet til politidistriktene.

- Jeg er mot legalisering, det mener jeg gir en gal signaleffekt, men på de små kvanta det her er snakk om har jeg ikke betenkeligheter for det markerer fortsatt at det er straffbart. Det er unødvendig ressursbruk å bruke rettsapparatet på dette, sier Stabel.

- Bryter FN-avtale

Støtter riksadvokaten: Advokat Harald Stabel er mot legalisering, men mener det er bra mindre narkotikasaker holdes utenfor retten. Foto: Mikalsen, Helge/VG

Sjømæling fra UMN er uenig.

- Dette har sikkert noe med politiressurser og gjøre, men den norske stat og myndigheter har undertegnet en avtale med FN om at man skal jobbe sammen mot narkotika, dette vil for meg være brudd på en slik type avtale, sier Sjømæling.

Fungerende riksadvokat Ingunn Fossgard avviser at dett er snakk om avkriminalisering.

- Dette er ikke noe i retning av avkriminalisering eller liberalisering, sier hun til VG Nett.

Kan avgjøre saker raskere

Fungerende politimester i Oslo, Hans Halvorsen, sier det nye direktivet kan avgjøre mindre narkotikasaker raskere for politiet.

- Vi kan avgjøre saker raskere ved at politiet kan avgjøre dette med en bot i stedet for å gå til retten, sier Halvorsen.

Et forelegg som det er snakk om her vil fremdeles føre til at en person vil havne i strafferegisteret, i motsetning til et forenklet forelegg der man kun havner i bøteregisteret.

Økt bruk av forelegg vil i større grad ta plassen til bruken av betinget fengsel og vil etter det VG Nett erfarer føre til færre mindre narkotikasaker for retten. Så sant en person godtar forelegget vil saken med andre ord ikke havne i retten.

Forklarer: Fungerende politimester i Oslo Hans Halvorsen sier dette kan frigjøre noen ressurser for politiet. Foto: Hoen, Espen Sjølingstad/VG

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder