OMDISKUTERT: Leieavtalen med Norgerhaven fengsel i Noordenveld i Nederland har vært svært omdiskutert. Sivilombudsmannen fastslår i en ny rapport at soningen bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser.

OMDISKUTERT: Leieavtalen med Norgerhaven fengsel i Noordenveld i Nederland har vært svært omdiskutert. Sivilombudsmannen fastslår i en ny rapport at soningen bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser. Foto: Sandblad Mattis VG

Hevder soning i Nederland bryter med Norges forpliktelser

Sivilombudsmannen mener norske fanger som soner i Nederland ikke er sikret et tilstrekkelig vern mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Siri Stensland
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Den nye rapporten er et resultat av et besøk som ombudsmannen gjennomførte til Norgerhaven fengsel i september 2016.

I rapporten kommer det frem at norske myndigheter etter leieavtalen ikke vil kunne sette i gang en politietterforskning ved mistanke om brudd på forbudet mot tortur og umenneskelig behandling i Norgerhaven fengsel.

Sivilombudsmannen skriver i en offentlig pressemelding at en slik løsning fremstår som særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon:

«Det er også problematisk at myndighetsorganer fra en annen stat i en akutt situasjon vil kunne benytte våpen og tvangsmidler mot innsatte som er overført til Nederland for å gjennomføre straff. I et forebyggingsperspektiv utgjør en slik løsning, der norske myndigheter er avskåret fra å ivareta ansvaret for å beskytte innsatte, en risiko for tortur og umenneskelig behandling», heter det i rapporten.

- Dette må bli spikeren i kista for Norgerhaven fengsel

Fengselsgruppa i Jussbuss mener ordningen må avvikles.

– Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen. Nå når Sivilombudsmannen har slått fast at fengselet også bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser, må dette bli spikeren i kista for Norgerhaven fengsel, skriver Marie Linga Slåke i en pressemelding.

Slåke forteller til VG at deres første reaksjon på rapporten var at det stemmer veldig overens med de erfaringene de har gjort seg. Jussbuss har vært på flere besøk i Norgerhaven fengsel, og synes det er bekymringsfullt at hvis det skjer noe straffbart i det nederlandske fengselet er det den nederlandske staten som har ansvaret.

– Vi er veldig enig med det som står i rapporten til sivilombudsmannen. Vi håper politikerne vil se på rapporten og ta den på alvor, og at avtalen ikke blir forlenget til 2020. Selv om leieavtalen med Norgerhaven fengsel har ført til lavere soningskøer her i Norge finnes det alternative måter å få den ned på, sier Slåke til VG.

BEKYMRINGSVERDIG: Marie Linga Slåke i fengselsgruppa i Jussbuss har helt fra starten ment at forholdene i Norgerhaven fengsel er bekymringsverdige. Foto: Marita Holmeset-Varpe

– Avtalen bør ikke forlenges

Nestleder i Norsk fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, forteller til VG at de har vært kritiske til leieavtalen med Norgerhaven fengsel fra dag en.

KRITISK: Asle Aase, nestleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, mener rapporten peker på en del kritiske områder som ikke er gjort godt nok, noe som ifølge han selv gir grunn for ny diskusjon. Foto: Terje Bringedal VG

– Vår kritikk og motstand mot leie av fengselsplasser i Nederland har ikke endret seg siden vi inngikk avtalen i 2015. Vi står fast ved at avtalen ikke bør forlenges, og vi er nå i dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet for å få på plass tiltak for å gjøre det trygt og godt for innsatte å være i Nederland. Tidligere tilbakemeldinger fra direktoratet har hovedsakelig gått ut på at prosjektet med leie av fengselsplasser går bra, men jeg synes det har kommet opp litt for mange bekymringsverdige ting i rapporten som vi ikke har hørt om, legger Aase til.

Omstridt diskusjon

1. september 2018 utløper den tre år lange leieavtalen som Norge har inngått med Norgerhaven fengsel i Nederland om overføring av innsatte som er domfelt for straffbare forhold i Norge.

Mens Arbeiderpartiets Kari Henriksen mener dagens regjering kaster penger ut av vinduet ved å leie fengselsplasser i Norgerhaven fengsel, mener Høyres Margunn Ebbesen at leieavtalen har vært en suksesshistorie og at det vil være å gå tilbake i tid å avvikle den.

Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at kapasiteten i norske fengsler har vært sprengt de siste tre årene. Belegget har vært over 95% i både 2014, 2015 og 2016, og ifølge Atle Syvertsen, seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet, bør ikke beleggene være mer enn 94%.

– Kriminalomsorgen skal nemlig til enhver tid kunne stille varetektsplasser til disposisjon for politiet, slik at man unngår at innsatte blir sittende i politiarrest lengre enn lovens maksimumstid på 48 timer. Kriminalomsorgen skal også til enhver tid ha noen plasser ledige for å kunne flytte innsatte fra et fengsel til et annet i saker der sikkerhetsmessige eller andre hensyn gjør dette nødvendig, forteller Syvertsen.

– Ideologi overstyrer fornuften

BEKYMRET: Høyrepolitiker Margunn Ebbesen synes det er bekymringsfullt at Ap går til valg med å avvikle leieavtalen med Norgerhaven fengsel. Foto: Pressebilde

Vinner Arbeiderpartiet høstens valg er det stor sannsynlighet for at leieavtalen av 242 fengselsplasser i Norgerhaven fengsel i Nederland avvikles. I Aps forslag til nytt partiprogram for 2017-2021 står det nemlig at de vil «lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet».

Høyres justispolitiker Margunn Ebbesen frykter lange soningskøer og store belastninger dersom Ap vinner frem.

– Dersom Arbeiderpartiet kommer til makten i 2017 vil leieavtalen med Norgerhaven fengsel med høyst sannsynlighet avvikles. Jeg synes det er skremmende å se at Arbeiderpartiet setter ideologi fremfor mennesker, og er mer styrt av LO og Venstre enn av fornuft. Avtalen har fungert godt etter intensjonen når det gjelder å få ned fengselskøene, samt at soningsdømte slipper å få livene sine satt på vent, sier Ebbesen.

Hun legger til at hun vil gå nøye gjennom rapporten fra Sivilombudsmannen.

FEILPRIORITERING: Ap-politiker Kari Henriksen mener det er å feilprioritere å bruke penger på leie av fengselsplasser i Nederland. Foto: Pressebilde

– Dette bør uroe Erna Solberg

Kari Henriksen (Ap) mener det nå hviler et tungt ansvar på partiene som har sikret flertall for å inngå avtalen.

– Jeg merker meg at Sivilombudsmannen påpeker at situasjonen er særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon. Selv om ikke justisministeren ser ut til å bekymre seg nevneverdig, bør dette uroe Erna Solberg, forteller Henriksen til VG.

Hun mener det finnes andre alternativer enn å leie i Nederland.

– Ap vil avslutte leieavtalen så raskt det lar seg gjøre og heller bruke pengene som i dag går til Nederland i Norge. Vi kan bygge mer i Norge og øke bruken av alternative soningsformer. Vi var klare til å bygge nytt fengsel i Agder allerede i 2013, men regjeringen ville heller bruke pengene i Nederland. Denne regjeringsperioden har vært fire tapte år for kriminalomsorgen, utdyper arbeiderpartipolitikeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder