FÅTT NOK: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, her under demonstrasjonen mot regjeringens ulvepolitikk i Oslo i like etter nyttår. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Sp-Vedum vil ta ulvemakten fra miljøministeren

Miljøbyråkratene har fått for stor makt, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Nå vil han gi en folkevalgt, nasjonal rovviltnemnd siste ord når rovdyr skal felles.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Jeg har tatt Jegerprøven. Men det eneste jeg har skutt selv er en villmink i hagen vår for noen år siden. Den ville ta fisk i en fiskedam, sier Vedum.

Selv om han ikke selv er noen storslått jeger er han mer enn ivrig etter å få skutt flere ulver enn hva Høyre/Frp-regjeringen så langt har gått med på.

Bakgrunn: Helgesen sa nei til ulvejakt

Skal skyte ulv

– Med deg og Sp i en ny regjering til høsten skal det skytes ulv ved første anledning?

– Ja, da skal det skytes mer ulv. En Senterparti-regjering skal gå fra å snakke om ulv til å skyte ulv. I praksis snakker vi om i januar 2018, sier Vedum.

Han lanserer også forslaget om at den endelige avgjørelsen om hvor mange rovdyr som kan felles skal flyttes ut fra Miljø- og klimadepartementet til et nytt, nasjonalt råd, som skal være uavhengig av regjeringen.

– En nasjonal rovviltnemnd skal bli et klageorgan for endelig behandling av klager i rovviltsaker, fastslår Vedum.

Les også: Blodig ulvevideo fra Sp får slakt

VG mener: Ulvebestanden må reguleres

Ullevål hageby

Det betyr at det er nemnda, og ikke Klima- og miljødepartementet, som skal ta den endelige beslutningen om for eksempel lisensjakt på ulv. Rett før jul overprøvde klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fire regionale rovviltnemnders vedtak om å tillate felling av 32 ulv.

– Vi kan ikke ha det sånn at en Oslo-statsråd med adresse i Ullevål hageby skal sitte og bestemme at ulver som truer hverdagen til vanlige folk rundt omkring i landet skal få vandre fritt rundt. Vi trenger at sånne avgjørelser blir tatt av folk som forstår hva slags problem ulven utgjør, sier Vedum.

Les også: Ludvig (8) drept av ulv

Statsråden mente loven ikke åpnet for ulvejakt. Det skapte sterke reaksjoner både i hans eget parti og ellers på Stortinget. Busslast på busslast med demonstranter fra Innlandet, Trøndelag, Akershus og Østfold inntok hovedstaden for å demonstrere mot Helgesens nei til ulvejakt.

OSLO-MANN: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen i Stortinget i Oslo sentrum. Foto: Hallgeir Vagenes VG

– Her har miljøbyråkratiet og Høyre overprøvd det som er den folkestyrte ulveforvaltningen, påpeker Vedum.

Sp-lederen mener regjeringens håndtering av ulvesaken har skapt en tillitskrise i rovviltpolitikken.

– Målet med det brede rovviltforliket i Stortinget var å dempe konfliktnivået. Nå har det motsatte skjedd. Konfliktnivået er historisk høyt, sier Vedum.

– Nemnda skal være politisk oppnevnt slik at folkets mening gjenspeiles. Nå føler mange at byråkratiet lever sitt eget liv uavhengig av hvilke beslutninger som er tatt.

– En nasjonal rovviltnemnd betyr i praksis en vingeklipping av miljøministeren i rovviltpolitikken?

– Ja, medlemmene bør oppnevnes av partiene og speile partienes styrkeforhold i Stortinget. Slik speiler den også folkeoppfatningen i større grad enn det miljøministeren klarer, sier Vedum.

Les også: Fotballkjempen Bård Bjerkelands hund angrepet av ulv

Hageby-Vidar åpen for diskusjon

Miljøminister Vidar Helgesen (H) sier han er åpen for å diskutere en annen organisering av rovdyrforvaltningen.

– Det er viktig å ha en lokal rovviltforvaltning, samtidig som det skal være mulig å klage på vedtak. Jeg vil ikke avvise forslaget umiddelbart, men det må være norsk lov og internasjonale avtaler som ligger til grunn for offentlig klagebehandling. Slagsvold Vedum kan ikke oppheve norsk lov og forbigå rettsstaten.

Miljøminister Helgesen kommenterer også sammensetningen av en eventuell klagenemnd:

– Og så mener jeg nok at medlemskap i en eventuell klagenemnd hverken burde ekskludere folk som har bodd i Bodø, Nøtterøy og Oslo, slik som jeg, eller folk som bor på Stange, slik som Vedum, sier Helgesen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder