SSB-styret diskuterte ikke Meyers stilling

Ledelsen i SSB møttes fredag ettermiddag til styremøte. Meyers stilling som sjef var ikke oppe til diskusjon.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

SSB-sjef Christine Meyer har de siste ukene vært viet massiv oppmerksomhet etter at hun varslet omorganiseringer i byrået. Fredag møttes styret i Statistisk sentralbyrå i SSBs lokaler i Akersveien, blant annet for å diskutere et brev fra Finansdepartementet.

Etter møtet, som varte til rundt kvart over fem fredag ettermiddag, gikk de som var til stede av styremedlemmer ut bakveien og unngikk de ventende journalistene.

Styreleder og administrerende direktør i SSB Christine Meyer mottok i dag et brev fra Finansdepartementet vedrørende organisering av forskningsavdelingen i SSB.

Bakgrunnen for SSB-striden: Meyer avviser politiske føringer for forskning

Varsler nytt styremøte

Det har stormet rundt SSB-sjefen Christine Meyer etter at hun iverksatte en kontroversiell omorganisering av byråets forskningsavdeling, som har blitt kritisert fra flere hold.

I STORMEN: Det har den siste tiden stormet rundt SSB-sjef Christine Meyer. Fredag ble det avholdt styremøte i Akersveien. Meyers stilling i SSB var imidlertid ikke blant det som ble tatt opp til diskusjon i forsamlingen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Et planlagt møte mellom finansministeren og Meyer fredag ble ikke noe av, da sistnevnte ønsket å ha med seg advokat, noe Jensen ikke ville tillate.

Meyer ble deretter kalt inn til et hastestyremøte i SSB fredag ettermiddag.

Der ble SSB-styret orientert om innholdet i brevet fra Finansdepartementet og Christine Meyer redegjorde for at hun vil følge opp det som står i brevet i samarbeid med tillitsvalgt og ansatte i SSB.

I brevet ber Finansdepartementet om at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil statistikklovutvalget har lagt frem sin innstilling, og utvalgets forslag har vært oppe til høring. Begrunnelsen til departementet er at dette vil gi en bredere diskusjon av forskningens rolle i SSB og av hvordan avdelingen skal utvikles.

Professor på BI: SSB vil stivne uten akademisk forskning

Finansdepartementet ber også SSBs styre om å gå igjennom og vurdere virksomhetsprinsippene og innplasseringskriteriene i forskningsavdelingen. Dette med sikte på å se om disse sikrer tilstrekkelig med ressurser til SSBs samfunnsoppdrag og tilstrekkelig konsentrasjon om økonomiske problemstillinger.

På styremøtet fredag ettermiddag ble Meyer bedt om å fremme en styresak til neste møte med forslag til oppfølging av brevet. Styret i SSB har avtalt et nytt møte 30. november, men styreleder varslet i dag at det kan bli aktuelt med et nytt styremøte før den tid.

Finansdepartementets brev orienterer også om at statistikklovutvalget er gitt et tilleggsoppdrag: Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig forsknings- og analysevirksomhet, ber departementet utvalget om å drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller, konjunkturanalyser, fremskrivinger og utredninger av høy kvalitet.

Trekker paraleller: SSB-sjefen fikk publisert forskning på ledelse i 2009

– Dramatisk og sensasjonelt

Forskeren Erling Holmøy, en av forskerne bak den kontroversielle innvandringsrapporten som på mange måter startet stormen rundt SSB-sjef Christine Meyer, har fulgt dagens utvikling sporadisk fra en kafé. Han kaller sakens utvikling «uvirkelig».

– Dette er jo litt uvirkelig. Det er veldig dramatisk og sensasjonelt. Jeg har lite å sammenligne dette med, sier Holmøy til VG.

Ordet «sensasjonelt» bruker han også til å beskrive Meyers uttalelser rettet mot hennes øverste sjef, Siv Jensen.

– Jeg har ikke sett det direkte selv, men har hørt om det, og det er selvfølgelig sensasjonelt, sier Holmøy.

Om han selv fortsatt har tillit til Christine Meyer som sjef ønsker ikke Holmøy å svare på.

Artikkelen fortsetter under bildet

DRAMATISK: Forskeren bak den kontroversielle innvandringsrapporten, Erling Holmøy, opplever de siste dagers hendelser som dramatisk og sensasjonelt, og har lite å sammenlikne med. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

– Vanskelig situasjon

Den kontroversielle omorganiseringen i SSB er inntil videre satt på pause frem til statistikkutvalget kommer med sin innstilling, og Holmøy mener situasjonen er vanskelig å forholde seg til.

– Det er jo en ting hvem som sitter på toppen i SSB, men arbeidet her gjøres jo av fotfolket. Jeg og veldig mange andre jobber med forskning eller tallproduksjon, og det som betyr noe nå er hva vi skal gjøre og hvem som skal gjøre hva, sier Holmøy og legger til:

– En ting er at disse tingene er satt i bero, men vi vet jo ikke hva vi har å forholde oss til. Min posisjon er veldig uklar synes jeg.

Dette svarer en av Holmøys kolleger: Misvisende om kvalitetskontroll i SSB

Holmøy mener også omorganiseringen mellom avdelingen i Oslo og Kongsvinger skaper en vanskelig situasjon - også for dem som skal bli igjen i Oslo. Han mener fremtiden er usikker.

– Hva slags konsekvenser tror du dette får for SSB som institusjon når du har en finansminister som ikke har tillit til lederen?

– Det er lett å si at dette er trist og ikke burde ha skjedd. Jeg er blant de som sier det. Samtidig så forstår jeg at det skjer. Mange av disse tingene har skjedd veldig fort, og i et forsert tempo, på tross av veldig mange gode faglige motinnlegg, sier Holmøy.

Han mener videre at stormen den siste tiden viser at SSB er viktig, og at bevisstheten rundt viktigheten av en slik autoritet i samfunnet har blitt vekket.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder