TAR GREP OM BYGGEPLASSENE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil stramme kraftig inn reglene for utleie av arbeidskraft i byggesektoren og blant annet sette prosenttak på hvor mange som skal kunne leies inn.

TAR GREP OM BYGGEPLASSENE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil stramme kraftig inn reglene for utleie av arbeidskraft i byggesektoren og blant annet sette prosenttak på hvor mange som skal kunne leies inn. Foto: Odin Jæger VG

Vil rydde opp i arbeidslivet: Hauglie til kamp mot nulltimerskontrakter

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ha et tak for innleie av arbeidskraft. Nå vil hun endre loven for å hindre
at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– En bombe, sier LO-tillitsvalgt. Positivt ment.

LO og Ap har tordnet mot løsarbeidersamfunnet og lovløse tilstander i norsk bygge- og anleggsbransje, med økende og omfattende bruk av innleid arbeidskraft og hvor arbeidere ikke får lønn mellom ulike jobber.

– Det skal vi ha slutt på

– Det skal vi ha slutt på. Vi har samarbeidet tett med partene i arbeidslivet og fått med oss LO og NHO i arbeidet, som skal sørge for at de seriøse aktørene vinner frem og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen, også innen bygg- og anleggssektoren, sier Hauglie til VG.

– Derfor sender vi en rekke forslag på høring før ferien, med sikte på å fremme lovendringer til høsten.

Hun sier at det hun nå legger frem gjennom VG er en skisse til løsning, og at det endelige forslaget blir presentert i høringsutkastet.

Statsråden sier det norske arbeidslivet i det store og hele er seriøst.

– Men i enkelte bransjer, særlig i byggenæringen, øker bruken av innleid arbeidskraft. Jeg er bekymret for denne utviklingen. Jeg vil ha slutt på såkalte «nulltimerskontrakter»; at arbeidstakere får ansettelse, men uten lønn mellom oppdrag. Enkelte har kalt dette for slavekontrakter, sier hun.

Les: Så mye koster du Norge

– Seriøse kan tape

Hun sier at det er en utfordring at omfattende bruk av innleie gir konkurransefortrinn.

– De som vil være seriøse og satser på faste ansettelser, egen rekruttering og kompetanseutvikling, kan tape i konkurransen.

Hun sier departementet så sent som torsdag hadde et møte med partene for å diskutere skissen til regelverksendringer.

– Det er viktig å ha med både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden på forståelsen av disse utfordringene og hvordan de kan løses.

Les: Vil forby bemanningsbransjen

Her er de tre hovedpunktene hun vil gjøre noe med:

** Sikre faste ansatte

– Vi vil foreslå at innholdet i begrepet «fast ansettelse» blir presisert i arbeidsmiljøloven. En fast ansettelse skal innebære forutsigbarhet for arbeidstakeren med hensyn til arbeid og inntekt. En arbeidstaker som er ansatt fast skal ikke måtte lure på hvilken inntekt hun har å rutte med fra uke til uke, sier hun.

Hauglie sier domstolene allerede har trukket opp noen minstekrav i rettspraksis., som nettopp stiller krav til forutsigbarhet.

– Disse prinsippene bør nå inn i loven. Selv om vårt arbeid i hovedsak er rettet inn mot bemanningsbransjen, vil en presisering av fast ansettelse gjelde i alle arbeidsforhold i alle bransjer.

** Sikre reelle vikarer

– Samtidig er det viktig å sørge for en viss fleksibilitet i bemanningsbransjen. Denne bransjen har en særlig uforutsigbar og varierende oppdragsmengde. Jeg ønsker derfor å foreslå at bemanningsbyråene kan ansette arbeidstakere midlertidig dersom de skal leies ut for å fylle reelle vikariater. Eksempelvis hvis en ansatt på sentralbordet blir borte i to måneder. Da må det være lov å leie inn en vikar i to måneder.

Les: LOs milliongave

** Tak på andelen innleie

– Utstrakt bruk av innleie i stedet for faste direkte ansettelser, ser særlig ut til å være et problem i byggenæringen. Dette kan føre til dårlige lønns- og arbeidsvilkår, skjev konkurranse, negativ kompetanseutvikling i virksomhetene og lavere rekruttering av unge til bransjen. Jeg ønsker derfor begrensninger i adgangen til innleie i enkelte bransjer, spesielt innen bygg og anlegg. Jeg ønsker å foreslå at det innføres en kvote; at innleid arbeidskraft i den enkelte virksomhet begrenses til en gitt prosentandel, og at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.

– Hvor stor skal kvoten være?

– Det har vi ennå ikke bestemt, men jeg tror det naturlige nivået vil ligge på rundt 10-15 prosent; altså at andelen innleide skal ligge under det. Her er vi imidlertid åpen for innspill, sier hun.

– Flere har ønsket å forby innleie i utsatte bransjer?

– Det foreslår ikke vi, fordi en slik ordning har flere utfordringer; hvis en entreprenør har store oppdrag, eksempelvis bygging av Follo-banen og Deichmanske, så risikerer de å måtte permittere eller si opp folk når jobbene er over. Med en viss andel innleie, gir det mer fleksibilitet.

Les: LO-Gerd beholder millionlønnen

– Ingen vil være 100 prosent fornøyd

– Samlet, sier hun:

– Legger vi ut for åpen høring forslag som vil stanse at folk ikke får lønn mellom oppdrag og som begrenser innleie, samtidig som vi sikrer en viss fleksibilitet som er viktig for arbeidsgiverne.

– Tror du NHO og LO blir med på dette?

– Vi har hatt en god dialog og begge ønsker et seriøst arbeidsmarked. Ingen av dem vil være hundre prosent fornøyd, men jeg tror dette er en god felles vei å gå.

– En bombe

– Dette er en bombe og nesten for godt til å være sant. Jeg tar forbehold om at jeg vil se teksten først, men hvis Høyre vil sette tak på innleie på 10-15 prosent og hindre at folk ikke får lønn mellom oppdrag, ja da rapper de klærne til Ap, og vel så det, sier Boye Ullmann, en av de som best kjenner hva som skjer ute på byggeplassene, i hvert fall i Oslo og Akershus.

– Før LO-kongressen var vi ute på 59 byggeplasser. Der var 73 ulike bemanningsbyråer engasjert. Nesten uten unntak fant vi kontrakter hvor det stod «det betales ikke lønn mellom oppdag», sier Ullmann, som er organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet i LO.

Positive i NHO

NHO-direktør for tariff og medlemstjenester, Nina Melsom, er positiv.

– NHO hilser regjeringens forslag velkommen fordi vi lenge har ønsket mer ryddige arbeidsforhold for de ansatte. Dette er et godt utgangspunkt for videre dialog. Vi synes det er bra at regjeringen tar grep. Vi ser frem til å sette oss mer inn i forslaget og bidra med innspill sammen med våre Landsforeninger. Vi har god tro på at Regjeringen sammen med partene vil komme frem til et hensiktsmessig regelverk som både ivaretar behovene til innleiebedriftene, bemanningsbedriftene og de ansatte.

LO: Positivt, hvis..

LO-sekretær Trude Tinnlund sier LO lenge har presset på for å få flere tiltak som sikrer et organisert arbeidsliv - og begrense bruken av bemanningsselskap.

– Etter å ha avvist å gjøre noe med dette i lang tid, og etter å ha stemt imot en rekke forslag som kunne løst en del av disse problemene, er det positivt hvis regjeringen vil treffe tiltak mot innleieproblemet. Når det gjelder lovforslaget som arbeidsministeren lanserer, er det vanskelig å kommentere uten å kjenne detaljene.

Les: LO-Gerd om Hauglie og sirup

– Når det gjelder avtaleformen «fast ansatt uten garantilønn» har domstolene i den såkalte Clock work-saken gitt LO medhold i vårt syn. Det var en viktig prinsipiell seier. Vi er tilfreds med at NHO har valgt ikke å anke. Det er avgjørende for vårt syn på forslaget fra regjeringen om de har lagt seg på NHO eller LO sin linje.Vi frykter at statsråden har latt seg forføre av NHO.

Kritisk

Aps arbeidspolitiske talsmann, Dag Terje Andersen,er kritisk.

– Høyre og FrP har gjentatte ganger, i fire år, gått imot forslag som Arbeiderpartiet har fremmet for å rydde opp i problemene som statsråden omtaler, senest på fredag. Forslaget som nå legges frem i VG minner mye om hva NHO har foreslått, som arbeidstakerorganisasjonene advarer mot. Jeg kan vanskelig se dette reelt sett er en løsning på problemene med med økt innleie, større utrygghet i arbeidslivet og utnyttelse av smutthull i arbeidslivet lover og regler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder