33 barn drept og dødelig mishandlet av sine foreldre

INNENRIKS

(VG Nett) De ti siste årene er 33 barn under 15 år drept eller mishandlet til døde av sine foreldre i Norge.

Publisert: Oppdatert: 10.08.17 13:19

VG Nett har kartlagt alle barn som er drept av sine foreldre siden 2000. Tallene er hentet inn fra rettskraftige dommer, tallmateriale fra politiet og statistikk fra Kripos.

Gjennomgangen forteller at 27 barn er blitt drept av sine foreldre, mens seks barn er blitt så alvorlig mishandlet at de døde av skadene.

Det finnes i dag ingen slik offentlig oversikt i Norge. VG Nett har søkt i alle landets domstoler etter dommer hvor foreldre er dømt for drap, legemsbeskadigelse med døden til følge, barnedrap og for å ha påført barnet sitt såkalt «shaken baby syndrom» med dødelige følger.

Vi har gått tilbake til år 2000 og funnet elleve dommer hvor en forelder - eller begge foreldrene - er dømt for drap eller dødelig vold. I de øvrige sakene har moren eller faren tatt sitt eget liv etter barnedrapet, og det har derfor aldri blitt domfellelse i disse sakene.

Har du tanker eller erfaringer omkring temaet?
Klikk her for å dele dem med våre lesere!

VG Nett har kun tatt med rettskraftige dommer i oversikten. Dermed kan det være flere barn som har mistet livet som følge av foreldres mishandling og omsorgssvikt enn de som er med i denne oversikten.

- Dette forteller at det er en del barn som lever i en brutal virkelighet. Vi har ikke et system som fungerer bra nok for å fange opp disse barna, sier barneombud Reidar Hjermann til VG Nett.

- Det har nok vært voksne der som visste at noen av disse barn levde med vold, men som aldri sa ifra. Vi vet at samarbeidet mellom barnevern, politiet, fastleger, tannlegen, helsesøstre, skolen og barnehagen ofte ikke fungerer godt nok, legger han til.

Med «forelder» i denne sammenheng, menes mor, far, nåværende eller tidligere steforelder.

Flest menn


Gjennom mange artikler vil VG Nett fokusere på de drepte barna. Etterlatte familier vil fortelle sine historier. Vi vil også sette fokus på hva norske myndigheter gjør for å forhindre at barn blir ofre for foreldres vold. Publisering av bildene av de drepte barna i denne artikkelen gjøres i samtykke med barnas nærmeste etterlatte.

I artikkelens toppbilde kan du bevege musepilen over barneportrettene og silhuettene og lese mer om hvert enkelt barn.

Gjennomgangen viser at det er flest menn som har tatt livet av barna sine. 23 av barna er drept eller mishandlet til døde av sine biologiske fedre. Stefedre har tatt livet av to barn. Mens i 2002 i Bergen ble både mor og far dømt til fire års fengsel for å ha mishandlet deres 3 måneder gamle datter til døde. På Kalbakken i 2006 drepte storebroren sin 13 år gamle lillesøster og to andre søstre på 27 og 24 år. Storebroren ble dømt til 21 års fengsel.

Oversikten som VG Nett har utarbeidet viser samtidig at en stemor og fire biologiske mødre har tatt livet av barna sine.

Trenger du hjelp?
Politiets telefonnummer 02800
Krisesenter
Familievernkontor

Også internasjonal forskning viser at familiedrap som regel begås av faren. Han har ofte ønske om å ta livet av seg selv, og ønsker ikke at familien skal være igjen.

- Kunnskapen om denne type drap kommer blant annet gjennom etterlatte brev og samtaler med menn som har overlevd selvdrapsforsøk. Den utløsende årsaken kan være at han har mistet anseelse for eksempel gjennom tap av arbeid. Det kan være knyttet til skam, eller dårlig økonomi, sier forsker Vibeke Ottesen til VG Nett.

Kartlegger fellestrekk

Ottesen, som er kriminolog ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, forsker nå på drap i nære relasjoner i Norge i perioden 1980 til 2009.


Med rettspsykiatriske vurderinger av domfelte, tallmateriale fra Kripos og dommer har hun funnet oversikt over alle drap og voldssaker mot barn med døden til følge over den siste 20-årsperioden. Nå arbeider hun med å kartlegge fellestrekk.

Les også:Krever bedre rutiner ved plutselig barnedød

Forskning fra land som Storbritannia og USA viser også at motivet bak rene barnedrap ofte ligger i samlivsbrudd og barnefordeling. Ottesen ønsker ikke å røpe hva hun så langt har funnet i sin forskning her til lands før den er ferdig, men letter likevel litt på sløret:

- De tendensene vi ser i andre land, ser ut til å finnes i Norge også, forteller hun.

Blogger med stikkord barnedrap:Les alle her!

Selvdrap

Et annet fellestrekk er at et stort flertall av foreldrene også tar sitt eget liv i etterkant av å ha drept barna. I tallene som VG Nett har hentet inn er bare ti av mennene blitt straffet for drapet eller den grove mishandlingen som førte til at barnet deres døde.

Vibeke Ottesen forklarer den høye graden av selvdrap i etterkant av å ha tatt livet av sitt eget barn med at fedre ofte tenker at familien ikke kan klare seg uten ham.

- Menn har i vår arts evolusjonære historie hatt en rolle som forsørger, og de kan fortsatt reagere med depresjon når de mister evnen til det. Selvdrapet og drapene er ikke nødvendigvis noe de har tenkt på lenge, men en avgjørelse som tas kort tid i forveien, forklarer hun.

VG Nett vil i en serie artikler sette fokus på foreldres dødelige vold. Har du innspill eller ideer til hva vi bør fokusere på -kontakt VG Netts reportere!

Ingen forskning

Ingen har den komplette oversikten i Norge over hvor mange barn som er drept siden 1979, og det er heller ikke blitt forsket på årsaker til hvorfor barn blir drept de siste 30 årene.

Eksempler på barnedrapssaker, les mer her:
KRAGERØ:Alexandra (5) drept av slag mot hodet
HAUGESUND:Pappa drepte Malvin (8)
TRONDHEIM:Mamma drepte Solveig (9) og Nanne Andrea (11)

- Jeg er overrasket over at ingen har forsket på dette siden 1979. Det mener jeg burde ha blitt gjort. Selv om barnedrap skjer relativt sjelden, så har jeg aldri følt at jeg kaster bort tiden. For dette er viktig. Denne forskningen kan kartlegge et stort og viktig samfunnsproblem, påpeker Vibeke Ottesen.

Kripos har en oversikt over hvor mange barn som er drept i Norge de siste ti årene. I denne kommer det fram at 34 barn under 15 år er blitt drept. VG Netts gjennomgang viser at nesten 80 prosent av disse drapene begås av barnas egne foreldre eller steforeldre.

Handlingsplan mot vold

Etter at VG i 2007 satte fokus på kvinner som er drept av sine partnere svarte Justisdepartementet med å sette ned en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen skal være ferdig i 2011, og skal være regjeringens verktøy for å forhindre og forebygge at barn, kvinner og menn lever i voldelige hjem.

VG Nett-leser:Mine tanker går til de etterlatte som mister sine kjære i noe så meningsløst og groteskt

Så langt har verken justisdepartementet eller politidirektoratet fattet interesse for Ottesens forskning på dødelig vold mot barn. Forskningen hennes skal være ferdig om et års tid, og Ottesen håper at den vil bli tatt med i grunnlaget for handlingsplanen.

- Man står sterkere rustet til å forebygge dersom man baserer tiltakene på kunnskap, underbygger Ottesen som er både overrasket og skuffet over den manglende interessen fra myndighetene.

DREPT AV SINE MENN:Les alt her!

Vil ha egen kommisjon

Redd Barna har bedt barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken om at det opprettes en kommisjon for å sikre kunnskap, forebygge grove voldshandlinger og barnedrap i Norge.

Saken fortsetter under bildet.


- Vi trenger en kommisjon som består av en gruppe mennesker med relevant kompetanse, som kan samle seg på kort varsel og rykke ut til åsteder etter meldinger om drepte barn, utdyper leder Marianne Borgen i Redd Barnas Norgesprogram.

Målet er å øke kunnskap om årsaker og problemer for å forhindre nye drap.

- Kommisjonen skal ikke ta stilling til skyld, men sørge for et bedre sikkerhetsnett som kan hjelpe barn ut av voldelige hjem. Det er et større omfang av dette enn de aller fleste av oss orker å ta innover seg, sier Marianne Borgen til VG Nett.

Her kan du lese mer om