VIL SKJERPE KRAVENE: Linda Hofstad Helleland i Høyre vil skjerpe kravene til barnevernstjenesten i små kommuner, og frata dem ansvaret hvis barnas rettssikkerhet trues. Foto: NTB Scanpix

Høyre: Kommunen burde blitt fratatt barnevernsansvaret

Ny bok om Alvdal-saken **KrF roser Alvdal-datter for åpenhet

(VG Nett) I små barnevernstjenester risikerer barn å lide under at de voksne heller beskytter hverandre enn å lytte til barna, mener Linda Hofstad Helleland (H).

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Det er grusomt. Foreldre som misbruker sine barn skal fratas ansvaret for dem. Når foreldrene svikter kan ikke staten svikte på nytt, sier Høyres stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland.

I dag utkom boken «Mammas svik», hvor den eldste av Alvdal-morens døtre forteller om sin barndom. Boken skildrer i detalj påståtte overgrep, omsorgssvikt og vold helt fra jenta var fire og til moren flyttet fra henne da hun var 12 år.

Det var ingen - hverken i det kommunale hjelpeapparatet eller på skolen - som trodde på den unge jentas historier om vold og seksuelle overgrep, selv om hun hadde kroppen full av blåmerker og moren tok henne med til helsesøster for at hun skulle få p-sprøyte da hun var 11 år.

Først i år, 22 år etter at overgrepene skal ha begynt, må moren og hennes eksmann møte i retten. De er begge tiltalt for grove overgrep. Moren er av Høyesterett dømt til 15 års fengsel for overgrep mot to av sine andre barn.

LES SAKEN OG SE VIDEO: Gjerdrum-ordføreren beklager systemsvikten

- Må fratas ansvaret

Helleland mener saken er en av flere som viser at oppbygningen av barnevernet i dag ikke fungerer. Hun tror fremdeles det skjer at barnevernstjenesten kun lytter til de voksnes versjon, og dermed risikerer å la alvorlige overgrepsanklager bli liggende.

Det truer barnas rettsikkerhet, mener hun:

- Når det er så små forhold at alle kjenner alle, er det en høy terskel for å gripe inn. Man er redd for å blande seg og skape problemer for en man møter på butikken neste dag. Men barnevernet skal først og fremst være profesjonelt. Det er barna som lider når de voksne beskytter hverandre, sier Helleland.

- Der barnevernstjenesten ikke er profesjonell, må kommunen fratas ansvaret for barnevernstjenesten. Jeg mener Alvdal kommune burde vært fratatt barnevernsansvaret. Det samme gjelder for Gjerdrum kommune i denne saken, legger hun til.

Under behandlingen av statsbudsjettet neste uke vil Høyre fremme forslag om at alle små kommuner lar nabokommunen behandle barnevernssaker.

- Mange kommuner har allerede begynt med interkommunalt samarbeid om barnevernstjenesten. For de som ikke gjør det, mener vi det må lages et regelverk slik at nabokommunen behandler slike saker der det er små barnevernstjenester.

Les videre under bildet...

Foto: Faksimile: VG 8. november 2012 Foto:

- Vet for lite om signalene

Høyre vil også foreslå midler til økt kompetanse hos barnevernspersonell når det gjelder å se tegn til misbruk og mishandling av barn.

- I dag er dette kun et valgfag, og vi mener det bør bli obligatorisk i utdanning av de som jobber med barn. Vi kan for lite om signalene om vold og overgrep. Mange tilfeller kunne blitt oppdaget før, sier Helleland.

I tillegg vil Høyre gjøre det obligatorisk for barnevernstjenesten å videreformidle bekymringsmeldinger til andre kommuner ved flytting.

Selv mener den nå 26 år gamle kvinnen at barnevernet kunne hindret overgrepene mot hennes yngre søsken.

«Hadde barnevernet grepet inn (...), så hadde ikke mamma kunnet reise til Alvdal og fortsette. Det hadde ikke blitt en Alvdal-sak (...)», heter det i boken.

ROSER ÅPENHETEN: KrFs Øyvind Håbrekke. Foto: NTB Scanpix

Roser åpenheten

Øyvind Håbrekke i KrF er også klar på at det har skjedd altfor mange alvorlige feil i barenvernets behandling av saken, men er skeptisk til å trekke en linje til hvordan barnevernet fungerer i dag.

- Jeg er sikker på at tilfellet ikke er enestående. Jeg tror fremdeles det skjer at barnevernet får meldinger om overgrep som ender i henleggelse. Men jeg tror barnevernet er bedre rustet i dag enn de var da, sier han.

Håbrekke mener det viktigste man kan gjøre for å forhindre flere tilfeller, er å røske opp i tabuene rundt overgrep og incest.

- Vi må fjerne det sløret som ligger over slike problemstillinger. Åpenhet er det viktigste, og det er prisverdig av denne unge kvinnen at hun er åpen. Det er kjempeviktig.

- Vi må åpne øynene for at slike overgrep ikke bare er noe man leser om i VG og som skjer på en annen kant av landet. Vi har alle at ansvar for å følge med og ta kontakt med barenvernet, men også for å følge opp hverandre, sier han.

Da Alvdal-saken kom opp for retten, ble den eldste datterens sak gransket av fylkesmannen i Oslo og Akerhus. Fylkesmannen konkluderte med tre alvorlige tilfeller av svikt ved barneverntjenestens saksbehandling, blant annet at bekymringsmeldingen ikke ble videreformidlet fra Gjerdrum til Alvdal kommune.

Fylkesmannen fant ikke grunn til bekymring for dagens praksis.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder