KREVER NY VURDERING: Bistandsadvokatene Brynjar Meling (f.v.), Sigurd Klomsæt, Mette Yvonne Larsen og Carl Bore har alle begjært en ny rettspsykiatrisk vurdering av Anders Behring Breivik på vegne av mange av sine klienter. Foto: VG

129 terrorofre krever ny Breivik-vurdering

...men Anders Behring Breivik nekter å bli undersøkt på nytt

(VG Nett) De ble selv rammet av terroren. Nå krever de nye psykiatriske undersøkelser av terroristen Anders Behring Breivik.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Fredag er siste frist for å begjære oppnevnelse av nye rettspsykiatere i terrorsaken.

VG Nett vet at kravet om å få en ny vurdering av terroristen blir massivt fra de mange berørte i saken.

35 bistandsadvokater har foreløpig levert eller skal levere begjæringer på vegne av minst 129 klienter som ble rammet 22. juli - enten ved at de selv var på Utøya eller regjeringskvartalet, eller ved at deres kjære mistet livet.

Da forsvarerne besøkte massemorderen i fengsel torsdag ettermiddag, var han helt klart på at han ikke vil snakke med rettspsykiaterne dersom det oppnevnes nye sakkyndige. Det finnes en åpning i loven for at han kan tvangsinnlegges til døgnobservasjon dersom nye sakkyndige mener det er nødvendig.

Krever to typer utredninger

Terrorofrene krever to ulike utredninger. Flere ønsker at det oppnevnes nye rettspsykiatere, som gjennomfører en ny rettspsykiatrisk utredning, mens andre mener Breivik heller bør legges inn for døgnkontinuerlig observasjon.

VGTV: Her leveres psykiatrirapporten

29. november i fjor kom konklusjonen i den gjeldende rapporten. Den ble laget av psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby, og slo fast at Breivik er paranoid schizofren, psykotisk, og ikke kan straffes for terroren han utførte 22. juli.

En konklusjon de 129 rammede mener det eksisterer tvil rundt - og derfor vil de ha nye vurderinger.

Frykter nasjonalt traume

- Jeg tror det er viktig også for ettertiden at vi får en så grundig vurdering av dette som mulig. Vi risikerer at denne saken blir et nasjonalt traume som vil henge ved oss minst 50 år frem i tid, sier AUF-eren Eivind Rindal til VG.

Han var selv på Utøya den 22.juli, og er blant de mer enn 100 terrorberørte som via sin bistandsadvokat har begjært at det gjennomføres en ny rettspsykiatrisk utredning av Anders Behring Breivik.

VIL HA SVAR: Utøya-overlevende Eivind Rindal. Foto: Privat

- Jeg har selv lest rapporten, og for meg er det flere ting som skurrer. For eksempel at hans frykt for å bli overvåket anses som et tegn på paranoide vrangforestillinger. Han planla et terrorangrep, så for meg høres det logisk ut at han fryktet dette, sier han til VG Nett.

Rindal reagerer også på at hans politiske ideologi ikke er tatt med i betraktningen.

- Hvis han politiske overbevisninger er tegn på en slik diagnose, er det mange flere enn ham der ute som har den diagnosen. Men så er det også dette at helsepersonellet i fengselet ikke opplever at han har den diagnosen som er stilt av rettspsykiaterne, sier han.

Rindal ønsker at det skal ses utover det tradisjonelle fagmiljøet i Norge.

- Jeg tror det hadde vært en fordel å hente inn noen fra utlandet, men også å se på ekspertise fra det akademiske miljøet, som kan gi en bedre forståelse av de politiske og ideologiske sidene av saken, sier han.

AUF-eren frykter at det psykiatriske miljøet i Norge er for tett sammenknyttet, og at det er til hinder for å få gjennomført en uavhengig vurdering av hvor solid den foreliggende rapporten er.

- For den rettsmedisinske kommisjonen ville det jo vært en slags fallitterklæring om de underkjente en rapport i en så viktig sak, mener han.

- Vil fjerne usikkerheten

- Jeg representerer to foreldre hvis sønn ble drept på Utøya. Mine klienter er opptatt av å eliminere tvilen og usikkerheten som er reist rundt den nåværende rapporten, sier bistandsadvokat Kjetil H. Nilsen fra Alta, som var blant de første som leverte begjæring.

ELIMINERE TVIL: Bistandsadvokat Kjetil H. Nilsen representerer en etterlatt famile. Han sier en ny rettspsykiatrisk undersøkelse er nødvendig fordi det er tvil rundt den eksisterende. Foto: ALTAPOSTEN


- Skulle en ny vurdering ende på det samme som den gjeldende rapporten, at han er utilregnelig, så vil det være med å legge ballen død. Slik det er nå er det usikkerhet, og det er vanskelig å forholde seg til for de som har mistet sønnen sin.

Lister opp flere grunner

Advokatfirmaet Stabell har ni bistandsadvokater i saken. De har på vegne av til sammen 56 av sine over 60 klienter i saken, levert en felles begjæring om at det oppnevnes nye sakkyndige.

I sitt brev til tingretten, ført i pennen av Mette Yvonne Larsen, lister Stabell-advokatene opp flere grunner til hvorfor deres klienter ønsker en ny vurdering.

* Eksterne fagfolk har uttrykt skepsis til Sørheim og Husbys konklusjon. De viser til at det psykiatriske teamet som har fulgt opp Breivik på Ila ikke vurderer ham som psykotisk, og at han ikke er underlagt medisinering til tross for at han er kjent psykotisk.

* Flere Utøya-ungdommer som møtte Breivik 22. juli, opplevde ham som rasjonell, og finner det lite sammenhengende med at han var psykotisk.

* Flere berørte opplever at Breiviks politiske ideologi er forvekslet med psykose.

* Flere fornærmede gir uttrykk for at de ikke stoler på at Husby og Sørheim har opptrådt uavhengig av hverandre, slik de skal. Det vises til at Sørheim jobbmessig har vært underordnet Husby i mange år.

Foreslår konkrete navn

Advokatfirmaet Stabell forslår også en liste med nye, alternative navn de mener er egnet til å bli sakkyndige, om det skal utarbeides en «second opinion».

STABELL-ADVOKAT: Morten Engesbak er blant ni hos Advokatfirmaet Stabell som vil ha ny Breivik-vurdering. Foto: Foto:TERJE BRINGEDAL

De nevner fem navn: Psykiaterne Agnar Aspaas, Terje Tørrisen og Asbjørn Restan, samt psykologene Anne-Kari Torgalsbøen og Jim Aage Nøttestad.

Døgnkontinuerlig observasjon

Stabell-advokatene tar også til orde for en ny observasjon på døgnkontinuerlig basis, og ikke kun gjennom avgrensede samtaler med Breivik - slik den gjeldende rapporten er laget.

Straffeprosesslovens paragraf 167 åpner for dette, og den aller første begjæringen som ble levert- fra bistandsadvokat John Arild Aasen - tok til orde for nettopp dette. Han skrev begjæringen på vegne av tre klienter.

Flere av de andre bistandsadvokatene gir i sine begjæringer støtte til Aasens initiativ.

Disse leverer begjæring:

Stabell-advokatene som har levert begjæring om at det oppnevnes nye sakkyndige er Mette Yvonne Larsen, Olav Rød, Helene Braanen, Anne Elisabeth Grøndahl, Morten Engesbak, Bendik Falch-Koslung, Endre Refsdal, Maria Bergram-Aas og fullmektig Martin Eiebakke. De har altså gjort det på vegne av 56 klienter.

De andre advokatene som formelt har levert begjæring om at det oppnevnes nye sakkyndige, er:

* Advokatfirmaet Lund, som representerer to klienter som ble rammet av bomben i regjeringskvartalet.

* Sigurd Klomsæt, som representerer én Utyøya-overlevende. Klomsæt ønsker også at det ses utenlands når det eventuelt skal finnes nye rettspsykiatere. Han mener det norske miljøet er for snevert.

* Bergen-advokat Einar Drægebø har levert begjæring om at det oppnevnes nye sakkyndige på vegne av hele 17 fornærmede og 6 etterlatte.

* Ragni Løkholm Ramberg representerer ti overlevende, som alle ønsker nye sakkyndige.

* Bistandsadvokat Nicolai Bjønness vil ha en ny rettspsykiatrisk erklæring, og åpner for at én ny sakkyndig er nok. Oslo-advokaten leverer begjæringen på vegne av fire klienter.

* Bistandsadvokat Brynjar Meling varslet tidlig at han ville levere en begjæring på vegne av én av sine klienter.

* Melings partnerkollega Arvid Sjødin krever ny oppnevnelse på vegne av tre klienter, en overlevende og to familier som mistet sine på Utøya.

* Meling og Sjødins advokatfullmektig Kari Nessa Nordtun representerer to overlevende, og begjærer også ny oppnevning.

* Advokat Svein Kjetil Svendsen jobber også for Sjødin og Meling. Han representerer én overlevende, og har levert begjæring.

* Bistandsadvokat Carl Bore leverer begjæring på vegne av to som var på jobb i Regjeringskvartalet da bomben gikk av.

* Advokat Edel H. Olsen representerer to etterlatte familier i Finnmark, og ber om ny rettspsykiatrisk undersøkelse på deres vegne.

* Bistandsadvokat Bjørn Stefanussen stiller seg bak en begjæring på vegne av to Utøya-overlevende.

* Thor-Erik Andersen har levert på vegne av én etterlatt.

* Vestfold-advokat Christofer Arnø har levert begjæring på vegne av én etterlatt og to overlevende.

* Thomas Benestad har levert begjæring for én klient.

* Terje Korneliussen ønsker ny oppnevning, og har levert begjæring på vegne av én klient.

* Dag Steinfeldt har begjært ny oppnevning på vegne av to etterlatte familier.

* Tone Linn Thingvold representerer en etterlatt familie, som ønsker ny psykiatrisk utredning.

* Tom Schjeldrup Mathiesen har én klient som ønsker nye sakkyndige.

* Tore Høyer har to klienter som ønsker ny psykiatrisk utredning.

* Thor Harald Eike har én som støtter Aasens forslag om døgnobservasjon. Blir ikke det noe av, vil han ha ny runde med sakkyndige.

* Advokatene Linda Solberg Børsand og Kristin Morch støtter også Aasens forslag om at Breivik må observeres over et lengre tidsvindu enn i den gjeldende rapporten. De stiller seg bak Aasens forslag på vegne av to klienter.

* Det samme gjør bistandsadvokat Siw Bleikvassli. VG kjenner ikke til på vegne av hvor mange klienter.

* I tillegg har altså Kjetil H. Nilsen levert begjæring på vegne av Finnmark-familien han representerer, som mistet sin sønn på Utøya 22. juli.

Forsvarer og statsadvokatene vil beholde rapporten

Forsvarer Geir Lippestad har på sin side skrevet til tingretten og sagt at han ikke ønsker en ny rettspsykiatrisk erklæring, og at den som allerede eksisterer er god nok.

GOD NOK: Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer-Engh mener den psykiatriske erklæringen som foreligger er god nok. Her er de med rapporten under armen, i forbindelse med pressekonferansen da konklusjonen ble offentliggjort 29. november. Foto: FRODE HANSEN


Statsadvokatene Inga Bejer-Engh og Svein Holden er også bedt om å uttale seg. Også de har meldt fra om at de ikke ønsker å oppnevne nye sakkyndige, og at de mener rapporten som er levert er god nok.

Det synet deles også av flere av bistandsadvokatene.

Blant annet har Christian Lundin, som representerer 67 klienter i terrorsaken, advart mot å skape ytterligere usikkerhet rundt den gjeldende rapporten.

- Det foreligger en svært grundig erklæring på 243 sider, som er utarbeidet av erfarne, kompetente, og habile psykiatere, skriver han i en uttalelse til Oslo tingrett.

Den rettsmedisinske kommisjon som gikk gjennom den gjeldende psykiatrirapporten like før jul, hadde «ingen vesentlige bemerkninger».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder