STREIK I DAG: Norske flypassasjerer rammes av streik fra klokken 1300 i dag. Konsekvensen ligger ikke an til å nå nivået på kaos som streiken blant vekterne utløste i 2012, da dette bildet ble tatt på Gardermoen. FOTO: ESPEN BRAATA/VG Foto: ,

Nå rammes flyplassene av streiken: I feide om streiken gir rett til overtidsbetaling i ettermiddag

Parat: - Streiken hadde minimal påvirkning av trafikken

YS krever at de som streiker skal få overtidsbetaling i ettermiddag, hvis streiken fører til at de streikende må jobbe overtid.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Uhørt, mener Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

YS-tilknyttede Parat tar mellom klokken 1300 og 1400 i dag 3500 medlemmer ut i politisk streik, mot regjerings forslag om endringer i regelverket blant annet for midlertidige ansettelser.

Det rammer SAS, Norwegian og Widerøes flyginger på Gardermoen, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø.

Protokoll-uenighet

VG har fått innsyn i protokollen etter et møte mellom NHO og YS/Parat, som fant sted mandag.

Der fremkommer det at NHO gjør det klart at "eventuell ekstra kompensasjon grunnet endret/forlenget arbeidstid som oppstår som følge av endrede avgangstider som følge av arbeidsnedleggelsen ikke vil bli honorert for Parats medlemmer".

Det betyr at NHO nekter å betale de streikende overtidspenger i ettermiddag, hvis streiken fører til at flygingene blir forskjøvet utover ordinær arbeidstid.

I protokollen som er signert av Oppegaard og YS-advokat Ørnulf Kastet, fremkommer det at YS er uenig; de deler ikke NHOs standpunkter.

– Skjønner det kan virke urimelig

– Det er riktig. Vi mener i utgangspunktet at man skal ha overtidsbetaling hvis man jobber overtid. Men jeg skjønner at det kan virke urimelig, så vi kommer til å se an hva som skjer.

– Hvordan da?

– Vi avventer og ser om det oppstår situasjoner som gir overtid. Vi vil da takle problemstillingen i hvert enkelt tilfelle. Det blir en skjønnsmessig vurdering, hvor vi vil vurdere om det i noen tilfeller kan være rimelig å få overtidsbetalt.

I NHO reageres det sterkt på at de streikende eventuelt skal ha overtidsbetaling som følge av streiken.

– Det er uhørt at arbeidsgiver skal betale for fravær ved politisk streik, og at arbeidsgiver også må betale overtid og kompensasjon for å få jobbet inn forsinkelsene, slik YS/Parat mener, sier Svein Oppegaard i NHO.

Trekkes i lønn under streiken

Han fremholder at NHO ber bedriftene trekke lønn for den tiden de streikende legger ned arbeidet.

Oppegaard er svært kritisk til streiken.

KRITISK: NHO-direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: ,

– Vi ser med stor bekymring på den økende bruken av politiske markeringer som kun rammer tredjeperson. I dette tilfellet norske flypassasjerer. Denne markeringen vil ha store ringvirkninger for flytrafikken og passasjerene utover dagen.

Denne bekymringen deles ikke på andre siden av bordet. Mandag vedtok LO-sekretariatet at de vil gjennomføre en generalstreik i to timer i månedsskiftet januar/februar mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

- Minimal påvirkning

Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier streiken var vellykket.

- Streiken ble gjennomført på en tilfredsstillende måte, med gode tilbakemeldinger fra passasjerene. Det første til minimal påvirkning av trafikken og det er bra. Vi la bevisst streiken på en tid av døgnet det er lite trafikk og vi visste det ikke ville skape store problemer for passasjerene. Det var ikke dem vi streiket mot; vår markering var rettet mot regjeringen.

Han mener NHO og Svein Oppegaard har en politisk agenda når de angriper Parat.

– Mandag mente de vår politiske markering var uproposjonal, i dag trekker de frem en konstruert konflikt knyttet til overtidsbetaling som følge av tirsdagens markering. Parat er opptatt av at tariffavtalene med NHO følges av begge parter. Utover dette har ikke Parat noen intensjoner om å forfølge krav om overtidsbetaling, sier Einan.

Han reagerer på NHO-direktørens fremstilling av virkeligheten.

– En politisk markering er en demokratisk rett arbeidstakere lovlig kan ta i bruk, og som heldigvis ikke kan overprøves av NHO. Regjeringens forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser rammer vanlige arbeidsfolk. Vanlige folk er våre medlemmer som risikerer å bli midlertidig ansatt og som følge av det ikke tør å si i fra om kritikkverdige forhold, ikke tør å være hjemme når de er syke og som ikke får forlenget arbeidsforholdet dersom de blir gravide, sier Vegard Einan i Parat.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder