UNDER LUPEN: Leder for Politijuristene, Sverre Bromander (til venstre) vil ha en ny analyse, lik den politidirektør Odd Reidar Humlegård var med på å legge frem etter 22. juli.Foto: ROGER NEUMANN Foto: ,

Politijuristene vil bli gått etter i sømmene - ønsker påtaleanalyse

Årsak: * For dårlig saksbehandling. * For mange henleggelser. * For lav oppklaring. * For lang tid før saken kommer for retten

Politijuristene vil bli analysert – som det øvrige politiet ble etter 22. juli-terroren.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

– Vi har bedt om en påtaleanalyse, for å se om påtalemyndigheten er godt nok ivaretatt i dag. Bakgrunnen er at vi ser at mange steder er ikke påtalemyndigheten sterkt nok rustet opp, sier leder for Politijuristene, Sverre Bromander.

Anders Anundsen svarer VG med at han og Justisdepartementet har registrert at Politijuristene har skrevet dette i sitt høringssvar til politianalysen.

– Vi jobber nå med en politireform og vil foreta de nødvendige vurderinger i den sammenheng, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

JUSTISMINISTER: Anders Anundsen, Frp.Foto: JAN PETTER LYNAU Foto: ,

Sverre Bromander sier det er to grunner til at de ønsker denne analysen:

To grunner

*Straffesaksbehandlingen er ikke god nok. For mange saker henlegges, oppklaringsprosenten er for lav, og tiden før saken kommer for retten er for lang.

– Dette går særlig ut over dem som utsettes for kriminalitet, de fornærmede, men også gjerningsmennene, som enten ikke får hjelp til å stoppe sin kriminelle løpebane eller må vente lenge på soning. Påtalejuristene har altfor mange saker hver, og gjennomtrekket både for påtalejurister og etterforskere er høyt. Det må derfor bli en analyse av straffesaksbehandlingens levekår.

Må være uavhengige

* Den andre grunnen er den prinsipielle:

– Påtalemyndigheten må være uavhengig og den må ha gjennomslagskraft. Har den ikke det forsvinner en av de grunnleggende funksjoner som gjør oss til en rettsstat.

Sverre Bromander sier de får tilbakemeldinger om at politiadvokater «tvinges» til å henlegge saker som åpenbart burde vært etterforsket.

Det skjer også at spor i straffesaker som påtalemyndigheten ønsker fulgt opp, ikke følges opp.

– Politiadvokater behandles som saksbehandlere, i stedet for å ivareta sin funksjon. Dette er både i strid med straffeprosessloven, og med grunnleggende forutsetninger for hvordan rettsstaten er bygget opp. Så det må bli en analyse av om rammene for påtalemyndigheten er sterke nok.

Sverre Bromander viser til den danske politianalysen hvor man så det som helt nødvendig å styrke den påtalemessige siden av straffesakskjeden.

– Det bør også skje i Norge, mener han.

AP: – Vil ha analysen

Leder for Stortingets justiskomité, Hadia Tajik sier at Arbeiderpartiet er tilhenger av en påtaleanalyse og påpekte behovet for det allerede i fjor høst.

SIER JA: Hadia Tajik, her sammen med politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud og partimedlem i justiskomiteen, Kari Henriksen, går inn for en påtaleanalyse.Foto: FREDRIK SOLSTAD Foto: ,

– Vi foreslo da at det ikke skulle forsinke arbeidet med politireform, men løpe parallelt. Analysearbeidet ble imidlertid ikke satt i gang av Regjeringen, med henvisning til at de ikke ville få det til innen politireformen var klar. Nå har det snart gått over ett år, og det viser seg at det ville vært mulig å gjennomføre en slik analyse med virkning for politireformen, som regjeringen jo fortsatt ikke har lagt fram.

Hadia Tajik sier at hun uansett forutsetter at politireformen har et blikk på hvordan påtalearbeidet kan legges best mulig til rette for.

– Det har betydning for hvor mange saker som blir løst, og med hvilken kvalitet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder