SØKER OM ERSTATNING: To rettsinstanser har gitt kvinnen medhold i at hun har krav på erstatning etter at hun ble mor til et barn med Downs syndrom og fikk psykiske problemer. Nå skal saken opp i Høyesterett. Foto: ESPEN BRAATA

Høyesterett vurderer erstatning etter fostervanns-nei

Høyesterett skal torsdag behandle saken hvor en mor er tilkjent erstatning etter at hun ikke fikk fostervannsprøve, og deretter fødte et barn med Downs syndrom.

Artikkelen er over seks år gammel

I tingretten ble kvinnen tilkjent erstatning for det økonomiske tapet hun ble påført som følge av svikten i helsehjelpen.

Anket til Høyesterett

VG har tidligere omtalt kvinnen som ved en feil ikke fikk fostervannsprøve av sykehuset under svangerskapet.

Staten ved Pasientskadenemnda anket dommen til lagmannsretten, hvor anken ble forkastet. Saken ble så anket videre til Høyesterett, og skal opp til behandling torsdag.

Det skal da vurderes om barnets mor har krav på erstatning for psykiske problemer i forbindelse med svangerskapet og fødselen.

Ifølge tingretten fikk kvinnen i 2001 for tidlig fødte tvillinger, som krevde ekstra omsorg. Paret fikk seinere også et barn til.

Ikke tilbudt forstervannsprøve

I 2007 ble kvinnen gravid på nytt. På grunn av den store omsorgsbelastningen med tvillingene bestemte hun seg for å benytte seg av retten til selvbestemt abort, dersom det viste seg at det nye fosteret ikke var funksjonsfriskt.

Kvinnen ble imidlertid ikke tilbudt fostervannsprøve av sykehuset.

Erstatningskravet er basert på at kvinnen ikke fikk tilbud om nødvendige undersøkelser og utredning som hun hadde krav på, og de psykiske lidelsene hun ble påført etter fødselen.

Begge parter er enig om at kvinnen hadde rett til fostervannsprøve. Stridsspørsmålet ligger i hvorvidt kvinnen fikk en pasientskade som følge av at barnet ble født.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder