Oslo mister posisjonen som distriktet med flest innbyggere

IKKE STØRST: Anders Anundsen kan, her på årsmøtet til Oslo Politiforening, fastslå at Hans Sverre Sjøvold mister posisjonen som folkets fremste politimester, mens PST-sjef Benedicte Bjørnland ikke blir berørt av politireformen. Foto:Fredrik Solstad,

Enorme sprik i nye politi-Norge

Å kutte fra dagens 27 til 12 politidistrikter løser ikke alle problemene: Også etter politireformen vil forskjellene være
store i politi-Norge.

  • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

Det viser tall fra Politidirektoratet som på VGs forespørsel har beregnet hvor mange innbyggere, politiansatte og hvor store de 12 nye politidistriktene vil bli:

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo kan ikke lenger skryte av å være den som skal sikre lov og orden for flest innbyggere. Han faller ned på tredjeplass, kraftig slått av det nye distriktet øst for Oslofjorden som skal betjene nesten 900.000 innbyggere.

Men Sjøvold har fortsatt flest ansatte – fem ganger mer enn to av de nordligste distriktene og Møre og Romsdal. Og 13 ganger flere enn det Ellen Katrine Hætta i Kirkenes har.

I areal er Oslo desidert minst. Det nye og største politidistriktet er det som skal betjene innlandet og Mjøsregionen. Der skal 790 politiansatte passe på 384.000 innbyggere som bor spredt over et område på over 52.000 kvadratkilometer.

Oslo ble taperen

Oslos politimester har flere ganger tatt til orde for at fremtidens distrikt også bør omfatte Asker og Bærum, gjerne også Romerike. Det håpet får Sjøvold ikke innfridd hvis politireformen står seg når Stortinget har sagt sitt.

– Ja, vi får ikke noen partner å bryne oss på. Det er synd, men vi skal greie oss likevel, slår Sjøvold fast.

Politidirektoratet kan ikke besvare VGs spørsmål så lenge proposisjonen om det nye Politi-Norge ikke er behandlet i Stortinget. Men det gjør justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

For store forskjeller

– Forskjellene blir ikke større enn de er i dag, men vi kommer ikke utenom at Norge er et langstrakt land. Det kan vi ikke gjøre noe med. Det vil fortsatt være ulikheter.

Han viser til dagens situasjon hvor noen av landets 27 politidistrikter leverer gode resultater i form av oppklaring av kriminalitet og får straffesakene raskt unna, mens andre ikke er gjør det like bra.

– Vi vil nå få et politi som i større grad er likt over hele landet. I politireformen fokuserer vi på nærpolitiet, på samarbeid med andre etater, bedre planlegging og tilstedeværelse.

De to siste årene har vi styrket politiet med 630 millioner kroner og 700 nye stillinger, en satsing uten like i manns minne. Det skal gi mer robusthet og bedre beredskap og oppklaring av kriminalitet i hele landet, lover Anders Anundsen.

– For sårbare fagmiljøer

LA GRUNNLAGET: Anders B. Werp var en av fire som forhandlet frem politianalysen som regjeringen og Venstre stiller seg bak og som dermed har flertall i Stortinget. Foto:Robert S. Eik,

– Det å gå ned fra 27 til 12 politidistrikter er en massiv forbedring. Problemet er ikke at det blir for store distrikter, men at det med dagens ordning er for mange små.

Slik forklarer Høyrest nestleder i justiskomiteen, Andes Werp hvorfor han som en av de fire som forhandlet frem politireformen endte opp med denne løsningen.

– Det er i dag for små og sårbare fagmiljøer. Det er derfor påkrevd å bygge opp større miljøer for å løse de tunge og krevende saker innen områder som organisert og økonomisk kriminalitet og overgrep mot barn.

Mange og små politidistrikter fører til at det blir altfor store forskjeller i kvaliteten på den tjenesten politiet skal gi innbyggerne. Oppklaringsprosenten og saksbehandlingstiden varierer også altfor mye. Med reformen forventer vi, som det fremgår av forliket, at flere saker med antatt gjerningsmenn som i dag henlegges skal gå kraftig ned. Dette er saker som opprører innbyggerne – og meg selv – og som gjør noe med folks alminnelige rettsoppfatning, mener Anders Werp.

Arbeiderpartiet håper regjeringen og Venstre vil samarbeide om politireformen slik at den står seg over tid.

– For Arbeiderpartiet er noe av det viktigste at det blir mer politikraft der folk bor. Dessverre er det vanskelig å lese ut av regjeringens forslag hva som blir resultatet for lokalsamfunnene rundt om i landet, sier leder av justiskomiteen Hadia Tajik (Ap).

Les også

Mer om

  1. Politiet

Flere artikler

  1. Anundsen om fremtidens politi: - Mer robust og fremoverlent

  2. Her er planen for de nye politidistriktene

  3. Politimestre i brev til Stortinget: Asker og Bærum-politiet må inn i Stor-Oslo

  4. Store forskjeller i Politi-Norge: Slik er distriktene bemannet

  5. Oslo-politimester: Frykter at etterforskning svekkes

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder