I dag henlegger politiet 76 prosent av anmeldelsene for seksuelle overgrep på grunn av bevisets stilling. Foto:Illustrasjonsfoto,VG

Høyere straffer for vold og overgrep mot barn

Straffen for seksuelle overgrep og vold mot barn skal økes. Samtidig jobbes det for raskere avhør av barna i disse
sakene.

  • Wenche Lie Giæver

Artikkelen er over fire år gammel

Lovendringen trer i kraft 1. oktober. Regjeringen utreder også om man bør ha en egen barne- og familiedomstol som skal behandle saker hvor det er påstand om vold eller overgrep mot barn.

For snart to år siden fortalte VG Helg historiene om barn som ikke blir trodd når de forteller om seksuelle overgrep. Disse barna risikerer at retten dømmer dem til å bo hos en mor eller far som de har fortalt har forgrepet seg på dem, og saken gjorde inntrykk på politikere og fagfolk.

I dag henlegger politiet 76 prosent av anmeldelsene for seksuelle overgrep på grunn av bevisets stilling.

Nylig henla Riksadvokaten en slik sak til tross for troverdige og detaljerte vitnemål fra et barn. Det betyr at barn fortsatt ikke blir trodd når de forteller om overgrep, og at det er barnet som har bevisbyrden i disse sakene.

Spesial: Barna som ikke blir trodd

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

For særdomstol

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er for en særdomstol for barn- og familievold.

Nylig var Solveig Horne på besøk i familiedomstolen i New York. Hun er imponert over det arbeidet de gjør. Den viktigste lærdommen var at barnet sto i sentrum, foreldrekonflikten kom i annen rekke. Barnet får også egen advokat som skal tale deres sak.

– En spennende ordning som vi bør se på i forbindelse med utredningen av en barne- og familiedomstol her hjemme, sier Horne.

Les også: Horne vil endre barneloven

Kursing av dommere på dette feltet ble satt i gang av den forrige regjeringen. – Dette er et viktig arbeid, og bevilgninger til utdanningen vil fortsette også under denne regjeringen, sier hun. – De alvorlige overgrepssakene vi har sett i mediene sjokkerer. Samtidig er det viktig å få øynene opp for at overgrep og vold mot barn skjer.

Hun har merket seg innvendingene mot holdningene og arbeidet til enkelte sakkyndige psykologer i disse sakene. Halvparten av dem som blir klaget inn etter barnefordelingssaker blir felt for brudd på fagetiske prinsipper av Psykologforeningens fagetiske råd.

– Jeg mener at psykologer som blir felt for slike brudd bør kunne strykes fra den listen retten bruker når de velger sakkyndige i disse sakene.

Les også: 2606 barn avhørt om vold og overgrep

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

BARNEMINISTER: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil utrede en barne- og familiedomstol. Foto:Roger Neumann,VG

Barneadvokat Thea Totland har i flere år jobbet med de tunge barnefordelingssakene hvor det er påstand om vold og overgrep. Hun er også leder for stiftelsen Barnas Rettigheter.

ENGASJERT: Barnerettsadvokat Thea Totland. Foto:Janne Møller-Hansen,VG

Totland har lenge tatt til orde for at vi trenger en egen domstol for saker som omhandler barn og overgrep, en domstol med kompetanse på barn og barnerett.

– Det blåser en barnevennlig vind i domstolene for tiden, men det er langt igjen til barn har full rettssikkerhet i saker hvor det er påstand om vold eller overgrep. 76 prosent av alle anmeldelser om seksuelle overgrep henlegges av politiet på grunn av bevisets stilling. Det er disse sakene som utgjør en fare for barnet, sier Totland.

Vil få ventetid på avhør ned

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) har også jobbet med å få ned ventetiden for avhør av barna i vold- og overgrepssaker. Den var på 54 dager og er nå nede i 30 dager.

– Det er fortsatt for lenge, men vi jobber med en ny avhørsmodell i samarbeid med barnehusene, som vi tror vil få ned ventetiden ytterligere, sier Anundsen.

– At overgrep mot barn faktisk skjer, kan være vanskelig å ta inn over seg. Derfor bør vi være bevisst på å se vold og melde fra. Han viser til at anmeldelser om overgrep og vold mot barn øker og mener det er en positiv utvikling.

Kritisk til særdomstol

Ina Strømstad, tingrettsdommer i Oslo tingrett og medlem av dommernes mediegruppe i Oslo tingrett, mener dette om opprettelsen av en barne- og familiedomstol:

– Saker hvor barn er involvert utgjør en firedel av de sivile sakene i Oslo tingrett. I lys av dette, vil en egen domstol for barne- og familiesaker være dårligere rustet til å møte disse sakene. For å ivareta barnets beste er det viktig å ha et helhetsperspektiv. Derfor er bred erfaring fra bevisvurdering, ulike sakstyper og konfliktløsning til god nytte når vi behandler saker om barn og familie. Denne allsidige erfaringen vil gå tapt dersom vi oppretter en egen særdomstol.

Mer om

  1. Barn og unge

Flere artikler

  1. Ett av tre barnevernsbarn venter i månedsvis på hjelp

  2. Gir dommere plikt til å vurdere kontaktforbud for overgripere

  3. Nytt lovforslag: Vil beskytte barn mot overgrepsdømte foreldre

  4. Frykter enda lenger ventetid for barn som skal avhøres om overgrep

  5. Far tatt for overgrepsbilder av barn for tredje gang

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder