Høyere straffer for vold og overgrep mot barn

Straffen for seksuelle overgrep og vold mot barn skal økes. Samtidig jobbes det for raskere avhør av barna i disse
sakene.

Publisert:
Artikkelen er over syv år gammel

Lovendringen trer i kraft 1. oktober. Regjeringen utreder også om man bør ha en egen barne- og familiedomstol som skal behandle saker hvor det er påstand om vold eller overgrep mot barn.