Tror ikke adgangskontroll er aktuelt

SJOKKERT ETTER SKOLEDRAPENE: - Det er viktig at vi jobber godt med forebygging og beredskap ved norske skoler og barnehager, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Røe Isaksen: Det er trygt å sende barna til skolen i Norge

- Vi vil gjøre alt vi kan for at noe lignende ikke skjer i Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen etter skoleangrepet i Sverige.

  • Frank Haugsbø
  • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over fire år gammel

I et intervju med VG sier skolestatsråden at man ikke kan gjøre annet enn å reagere med sorg og sinne på en slik hendelse.

– Det er uforståelig at noen vil angripe en skole på denne måten. Det at det skjer i Sverige gjør selvsagt at det føles enda mer nært for oss nordmenn enn når liknende ting skjer i andre deler av verden.

Les også: Advarte om sikkerheten timer før skole-angrepet

– Er det i det hele tatt mulig å sikre elever og lærere mot denne typen angrep?

– Episoder ved skoler i Sverige, Finland og Tyskland viser at vi dessverre ikke kan utelukke at også alvorlige episoder også kan skje i Norge. Nettopp derfor er det viktig at vi jobber godt med forebygging og beredskap ved norske skoler og barnehager.

Les også: – Håper ingen får oppleve marerittet vi opplever nå

– Er det tenkelig med adgangskontroll, vektertjeneste og den typen sikkerhetstiltak ved norske skoler?

– Jeg tror ikke at tiltak som for eksempel adgangskontroll er aktuelt ved norske skoler i dag. Men jeg vet at enkelte kommuner installerer varslingsanlegg for å lett kunne kommunisere med alle på en skole hvis det skulle oppstå en farlig situasjon.

GIKK AMOK MED SVERD: - Dette er en svart dag for Sverige, sa statsminister Stefan Løfven etter angrepet på Kronan skole i Trollhättan. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Ligger det noen forventning fra deg om at PST, politi og beredskapsansvarlige etater styrker oppmerksomhet mot- og forebygging av angrep som vi har sett gjennom enkelthendelser mot skoler i Sverige, Finland og Tyskland – og ved en rekke tilfeller mot skoler i USA?

– PST, politi og beredskapsansvarlige etater ligger utenfor mitt ansvarsområde, så dette må nesten justis- og beredskapsministeren svare på. Men jeg vet at slike hendelser har stor oppmerksomhet hos både politiet og øvrige beredskapsansvarlige.

– Hva er din strategi i forhold til forebygging av denne typen hendelser ved tusenvis av norske skoler?

– Vi har i dag en veileder for arbeid med forebygging og beredskap for barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Denne veilederen skal hjelpe skolene i deres arbeid for å forebygge og eventuelt møte en ekstrem hendelse. Vi vet imidlertid at det er store variasjoner i det kommunene gjør. Derfor har jeg tatt initiativ til å stramme inn regelverket. I mai 2015 presiserte regjeringen barnehage- og skoleeiers plikt til å vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, og plikt til å planlegge sin beredskap knyttet til dette. For å tydeliggjøre denne plikten ytterligere har jeg bedt om at veilederen om alvorlige hendelser oppdateres.

– Det er også viktig at skolene arbeider mer systematisk med å forebygge alvorlige hendelser. Det kan gjøres ved å arbeide for et godt læringsmiljø, inkludering og ved arbeid mot radikalisering. Skolene må også sørge for å beredskapsplaner, og øve på krisehendelser – både med og uten elever.

MINTES OFRENE: Torsdag kveld ble det tent lys utenfor skolen der Anton Lundin-Pettersson (21) gikk løs på lærer og elever med sverd. Han drepte en elev og en lærer og skadet to andre. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Hva er dine råd og strategi for hvordan barn, unge og foreldre skal håndtere en eventuell frykt for denne typen skoleangrep i Norge?

– For det første vil jeg understreke at det er trygt å sende barna sine til skolen i Norge. Samtidig vil jeg at folk skal vite at dette er en problemstilling myndighetene tar på dypeste alvor, og vi vil gjøre alt vi kan for at noe liknende ikke skjer i Norge. Sikkerhet og beredskap er noe regjeringen har jobbet systematisk med helt siden vi kom inn i regjeringskontorene. Angrep som det vi så i Sverige på torsdag viser hvor viktig det er at dette arbeidet prioriteres også fremover.

Flere artikler

  1. Flere skoleangrep i naboland - øver på ny beredskap i Norge

  2. Skoler i Oslo får varslingssystem mot terror og skoleangrep

  3. Dramatisk overvåkningsvideo fra skoleangrepet i Trollhättan: Her leter skoledrapsmannen etter flere ofre

  4. Forfatter ser fremvekst av skolemassakre som ideologi

  5. Legitimasjonsplikt på vei til svenske skoler

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder