SKJERPET STRAFF: Aktor Thorbjørn Klundseter argumenterte for at Rune Øygard skulle få 2,5 år i fengsel. I dag ble Øygard dømt til to år og tre måneder. Foto: Roger Neumann

Aktor: Tilfreds med at de har skjerpet dommen

Oppland Ap: Han vil ikke ha noen fremtidig rolle i partiet

Aktor Thorbjørn Klundseter er glad for at Høyesterett har skjerpet dommen mot Rune Øygard.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Høyesterett dømte i dag den tidligere ordføreren til to år og tre måneders fengsel, ett år lengre enn Lagmannsrettens dom.

- Påtalemyndigheten er tilfreds med at Høyesterett har skjerpet dommen, og vi ser også at Høyesterett har lagt vekt på de momentene for straffeskjerpelse som vi også argumenterte for, og det er vi tilfredse med, sier Klundseter til VG.

- Hva tenker du om at denne saken nå er over?

- Det har jeg ingen store tanker om, annet enn at vi nå konstaterer at saken er ferdig.

I Lagmannsretten ble den tidligere ordføreren dømt til ett år og tre måneders fengsel. Både aktor og Øygard anket dommen til Høyesterett, og der argumenterte Klundseter for at Øygard skulle dømmes til 2,5 år.

Hovedbudskapet til statsadvokaten var da at overgrepene foregikk fra da jenta nettopp hadde fylt 14 år til hun var 16 år.

- Dette er hele tidsintervallet straffelovens paragraf 196 favner over, sa Klundseter til dommerne i Høyesterett.

- For streng

Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen sier de aldri hadde trodd dommen ville bli så streng.

- Øygard er overrasket og skuffet over at dommen ble såpass streng. Det er en historisk streng dom, nesten tre ganger så streng som i Birkedal-saken, sier hun til VG.

Hun argumenterte for at mediepresset måtte være formildende, men Høyesterett fant kun en rekke straffeskjerpende omstendigheter.

Ifølge dommen fra Lagmannsretten dreier det seg om rundt 50 samleier over en periode på 22 måneder.

- På denne bakgrunn legger jeg til grunn at det dreier seg om et betydelig antall.

- Det store antallet samleier og det lange tidsrommet de foregikk over, innebærer at det ikke er tale om en avgrenset impulshandling fra As side. Tvert imot viser disse elementene at viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk, skriver Høyesterett, og konkluderer med at også aldersforskjellen mellom de to er straffeskjerpende.

- Misbrukte sin stilling

Øygard var ikke tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som ordførere, men Høyesterett tar likevel dette opp i dommen.

- Jeg legger betydelig vekt på at A, ved å tilby fornærmede å ta del i spennende og interessante opplevelser knyttet til hans verv som ordfører, har misbrukt sin fremtredende offentlige stilling for å oppnå den seksuelle omgangen med fornærmede. Tillitsbruddet er særlig sterkt overfor fornærmede og hennes foreldre, som hadde grunn til å tro at deres datter var i trygge hender hos A.

- Viktig med et punktum

Leder Kjersti Stenseng i Oppland Ap kommenterer straffeutmålingen i Øygardsaken på vegne av Ap:

- Det viktigste er at vi nå har fått satt et punktum i denne saken etter lang tid. Vi tar dommen til etterretning, og er mest glad for at punktum er satt i saken for bygda og alle involverte, sier leder Kjersti Stenseng i Oppland Arbeiderparti til VG.

Hun kjenner Rune Øygard personlig som leder i den mangeårige Vågå-ordførerens fylkesparti.

- Er det tenkelig at Øygard kan få noen fremtidig rolle i Arbeiderpartiet?

- Nå har han ingen rolle i Oppland Ap, og det er en høyst uaktuell problemstilling.

- Har det vært vurdert å ekskludere Øygard fra partiet?

- En eksklusjonssak har ikke vært vurdert. Men han vil nok ikke ha noen fremtidig rolle i partiet.

- Synes du Høyesteretts endelige dom var streng?

- Det er ikke min jobb å vurdere straffeutmålingen, det viktigste er at nå har rettssystemet satt punktum i en tragisk sak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder