UNDER LUPEN: Utvalget skal blant annet drøfte og vurdere etiske spørsmål rundt pelsdyrnæringen. FOTO: ALF OVE HANSEN/NTB SCANPIX

Norsk pelsdyrnæring skal gjennomgås

Regjeringen nedsetter et eget utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen. Formålet er å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for næringen.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Utvalget skal blant annet drøfte og vurdere etiske spørsmål rundt pelsdyrhold og utrede og drøfte de to hovedalternativene for næringens framtid i Norge. Landbruksdepartementet mener det foreligger to hovedalternativer - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 30. juni neste år.

Dyrevelferden under lupen

Arbeidet skjer på bakgrunn av avsløringene om dyremishandling i pelsdyrnæringen de siste årene, forklarer miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

- Jeg mener det er helt nødvendig å sette ned et utvalg for å se å se på dette. Avsløringene av dyremishandling som har dukket opp med jevne mellomrom de siste årene, tyder på at næringen har brukt opp sine sjanser. Dette er den første grundige gjennomgangen som stiller spørsmål om næringen bør avvikles eller ikke, sier han til NTB.

Miljøvernministeren viser til at flere land i Europa, blant dem Nederland, har gjort vedtak om å avvikle sin pelsdyrnæring.

- Det finnes sterke etiske argument mot å holde rovdyr i bur på små areal for at vi skal kunne produsere pels. Pelsdyrnæringen i Norge teller heller ikke mange årsverk, sier Solhjell.

LES OGSÅ: Pelsdyrnæringen skuffet over Ap-vedtak

300 årsverk

Det er om lag 270 bruk med pelsdyr i Norge. Samlet sysselsetting i primærproduksjon, fôrproduksjon, organisasjoner og tilgrensende næringer er anslått til 300 årsverk. I 2012 var omsetningsverdien av norske skinn på vel 400 millioner kroner.

Den globale pelsproduksjonen har økt betydelig de siste ti årene. Den norske pelsproduksjonen utgjør om lag 1 prosent av den globale produksjonen av minkskinn og om lag 4 prosent av den globale produksjonen av reveskinn.

Regjeringens utvalg skal bestå av ni medlemmer, som ennå ikke er plukket ut.

Solhjell påpeker at medlemmene skal ha god fagkunnskap om næringen, gjerne veterinærfaglig bakgrunn og annen kunnskap om dyrevelferd.

- Arbeidet skal raskt i gang når medlemmene er plukket ut. Dette vil skje i løpet av kort tid, sier Solhjell.

UNDERSØKER: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sier arbeidet skjer på bakgrunn av avsløringene om dyremishandling i pelsdyrindustrien. FOTO: FRODE HANSEN/VG

Frykter ikke for næringen

Daglig leder av Norges Pelsdyralslag, Knut Berg, ønsker den forestående gjennomgangen av pelsdyrnæringen velkommen.

- Vi synes det er positivt at det blir satt ned et utvalg, og har forhåpninger om at dette skal gi et godt og riktig bilde av næringen. Vi har troen på at vi har en god og trygg framtid foran oss, sier Berg til NTB.

Han legger til at det er svært viktig at kompetente fagfolk plukkes ut til å sitte i utvalget.

- Det er viktig at vi får en grundig utredning slik at debatten blir basert på kunnskap og ikke tilfeldigheter, sier han.

Dyrevernorganisasjonen NOAH mener det er på høy tid at norsk pelsdyrnæring blir gått etter i sømmene. Samtidig er de kritiske til at utvalget skal komme fram til to likeverdige alternativer som handler om styrt avvikling eller bærekraftig utvikling av næringen.

Vil ha avvikling

- Man ser Senterpartiets avtrykk på det siste handlingsalternativet. Dette strider både mot de to andre regjeringspartiene, mot folks etiske oppfatning og mot faglige råd. Det er rett og slett en skam å bruke statlige penger på å undersøke, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Guri Melby (V) mener det er bra at problematikken blir tatt på alvor av regjeringen. Hun påpeker likevel at kunnskapen om næringen er mer enn god nok.

- Norsk pelsdyrnæring har allerede fått ti lange år til å rydde opp. Dermed har de allerede bevist at det ikke er mulig å kombinere produksjon og dyrevelferd. Vi mener dermed at et slikt utvalgsarbeid er unødvendig, selv om det er bra at saken kommer på den politiske agendaen, sier hun til NTB.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder