POLITIMESTER: Arne Jørgen Olafsen leder Follo politidistrikt. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Politimestre: - Monika-saken kan svekke tilliten til politiet i hele
landet

I kjølvannet av Monika- og Shilan-sakene har politimesteren i Hordaland innrømmet at tilliten til dem er svekket hos innbyggerne. Det vil også politiet i resten av landet merke, tror flere politimestre.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

– Saker som er egnet til å svekke politiets tillit får også konsekvenser utenfor det politidistriktet som har den aktuelle saken, mener politimester i Follo politidistrikt, Arne Jørgen Olafsen.

Han begrunner dette med at selv om politiet er organisert i ulike distrikt, er det ett politi i Norge, ledet av det samme departementet, direktoratet og påtalemyndigheten og underlagt de samme lover og kontrollinstanser. Olafsen trekker også frem at de aller fleste ansatte kommer fra de samme utdanningsinstitusjonene, samt at de omgås regelmessig.

VG har stilt samtlige politimestre i landet, utenfor Hordaland, det samme spørsmålet om mistilliten Hordaland-politiet nå står overfor også svekker tilliten til politiet generelt i Norge. 10 har svart på dette spørsmålet. 16 har enten ikke ønsket å svare, eller sagt de ikke har tid.

Til VG har politimester Geir Gudmundsen i Hordaland tidligere sagt at de nå vil gjøre det de kan for å gjenopprette tilliten. Han innrømmet også at frykten for mistillit hos folket var en av grunnene til at de ville vurdere Shilan-saken på nytt.

BAKGRUNN:Hva skjedde med Silan Shorsh?(VG + Krever innlogging)

Grunnmur

MOR OG DATTER: Monika Sviglinskaja (8) og mamma Kristina (32) Foto:Privat,Privat

Politimesteren i Follo er klar på at politiet er avhengig av folkets tillit, fordi samspillet mellom dem er avgjørende for å oppklare saker.

– Det er en del av grunnmuren til norsk politi som vi må gjøre oss fortjent til hver dag, og den viktigste årsaken til at vi i Norge kan ha forholdsvis lav bemanning, men likevel bekjempe kriminalitet på en effektiv måte.

Olafsen viser til et ferskt eksempel fra sitt eget politidistrikt der man etterlyste en gjerningsmann fra en overfallsvoldtekt med bilde. Responsen var overveldende, og saken ble raskt oppklart.

– Uten tillit til oss hadde vi ikke fått den responsen, mener Olafsen.

Heller ikke fungerende politimester i Sør-Trøndelag, Per Morten Brobakke, synes det er vanskelig å forstå at saker som de i Hordaland kan påvirke folks tillit til politiet. Det samme sier Rita Kilvær i Telemark, Ole Bredrup Sæverud i Troms og Steinar Langholm i Haugaland og Sunnhordland.

– På generelt grunnlag er det klart at negative saker av et større omgang er utfordrende, svarer han.

DØDE: Politiet skal på nytt se på hva som skjedde da Shilan Shorsh døde. Foto:Privat,

Positive undersøkelser

Flere peker likevel på at undersøkelser viser at politiet jevnt over har høy tillit i befolkningen.

– Politiet fikk hard medfart i Gjørv-kommisjonens rapportetter 22. juli, men målinger viser at tilliten ikke falt så voldsomt som man skulle tro. Det forteller meg blant annet at tilliten er så sterk at enkeltsaker ikke nødvendigvis får enorme konsekvenser, sier Arne Jørgen Olafsen i Follo.

Tre av politimestrene som har svart på spørsmålet tror ikke Hordaland-sakene vil påvirke politiet i resten av landet i stor grad.

– Etter min oppfatning vil neppe disse to Hordaland sakene medføre tillitstap for politiet over tid, svarer Rune Bård Hansen, politimester i Vestfold.

Lov å si fra

VG spurte også politimestrene om det er takhøyde internt i politiet for å varsle dersom en oppdager at saker ikke er etterforsket godt nok. Enten man selv har vært involvert i dem, eller ikke. I Monika-saken ble enetterforsker som gjorde nettopp dette, før saken ble gjenopptatt, bedt om å holde seg unna.

BAKGRUNN: Hvem drepte min Monika?

POLITIMESTER: Hans Vik leder Rogaland politidistrikt. Foto:Kent Skibstad,VG

Gjennomgangsmelodien blant de 13 politimestrene som svarte på dette spørsmålet er at de har en opplevelse av at det er lov å si fra, men at det kontinuerlig jobbes for å ha en god kultur på dette.

– Sett fra mitt ståsted mener jeg det er god takhøyde for å ta opp kritiske spørsmål. Når det er sagt er jeg ydmyk i forhold til at andre kan ha et annet syn på det. Jeg vil at ansatte i Rogaland politidistrikt skal være hverandres kritiske venner, og mitt hovedinntrykk er at folk er gode til det, sier politimester Hans Vik.

Terje Nybøe i Asker og Bærum er blant dem som mener man må være åpen for å se på en sak på nytt, men han er likevel opptatt av at en plass må man sette en grense.

– Man kan ikke ha for mange «omkamper» på henlagte saker som er grundig behandlet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder