BILDER: Forsvarer Terje Skåland og privat trafikketterforsker Jan T. Brodtkorp studerer bildebevis i Øvre Romerike tingrett. Foto:Helge Mikalsen,VG

Hemmeligholdt ulykkesrapporter i ni år: I dag ble fører frikjent for bildrap

Elden: - En meget viktig dom

En VG-avsløring førte til at ulykkesrapporten ble fremlagt i retten. Nå er en 20-åring frikjent for bildrap.

Publisert:

I mai avslørte VG at Statens vegvesen i ni år har holdt ulykkesrapporter hemmelige for politi og domstol.

De hemmeligholdte ulykkesrapportene

I dag la lagmannsretten vekt på konklusjonene i en slik rapport da de frikjente 20-åringen for bildrap.

Bildrapssaken er trolig den første i norgeshistorien hvor en rapport fra en såkalt ulykkesanalysegruppe (UAG) har blitt lagt frem som bevis i retten.

Det skjedde etter at 20-åringens forsvarer Terje Skåland gjennom VGs avsløringer ble oppmerksom på at rapportene fantes.

Advokat ba om innsyn

Kun dager før tingrettssaken skulle starte, ba Skåland om innsyn i UAG-rapporten og sørget for at den ble en del av saksdokumentene.

Øvre Romerike tingrett dømte 20-åringen til 75 dagers fengsel, men saken ble anket og Eidsivating lagmannsrett har nå frikjent 20-åringen for uaktsomt drap. 20-åringen ble dømt for brudd på veitrafikkloven – for å ha kjørt for fort.

– Dommen var veldig deilig å få. Det er dette vi har prøvd å komme frem til hele tiden, fordi det er det riktige, og nå har vi nådd målet vårt, sier den 20 år gamle mannen til VG.

Skrenset før ulykken

UAG-rapporten fra Statens vegvesen avdekket en feil ved veien som ikke kom frem gjennom politiets etterforskning: Asfaltkanten på ulykkesstedet var fire ganger så høy som forskriftene tilsier.

Foto: ,

20-åringen kom utfor veien og fikk skrens på bilen i forkant av møteulykken der en 16 år gammel mopedist mistet livet.

Mens politiet tok ut tiltale for uaktsomt drap, mente UAG-gruppen, som består av landets fremste eksperter på vei og kjøretøy, at «farlig sideterreng» hadde stor betydning for at ulykken kunne skje.

Fersk dom

Det er dommerne i lagmannsretten enig i:

«Etter gjeldende regler – som vist til i ulykkesrapporten fra Statens vegvesen – skal høydeforskjellen mellom asfalt og grusskulder ikke overstige 3 cm. Høydeforskjellen var her mellom 8 og 12 cm, noe som – ifølge ulykkesrapporten – gjorde det vanskelig å få bilen tilbake i kjørebanen i en kontrollert manøver.», heter det i dommen fra lagmannsretten.

«Ved straffeutmåling for uaktsom kjøring finner lagmannsretten at tiltalte ikke er mye å bebreide for at han havnet utenfor veien, at dette ligger nær opp til et hendelig uhell, og at det var andre årsaker – som tiltalte ikke kan lastes for – som gjorde at trafikkulykken fikk et slikt tragisk utfall.»

BEFARING: Tingrettens aktører var på ulykkesstedet. Forsvarer Terje Skåland studerer fortauskanten. Foto:Helge Mikalsen,VG

- Lettet over å bli trodd

­­– Han er lettet over å bli frikjent for en uriktig tiltale for uaktsomt drap. Det er helt andre årsaker til ulykken, blant annet asfaltkanten som ble beskrevet i UAG-rapporten. Retten beskriver hendelsen som på grensen til et hendelig uhell. Han er lettet over å bli trodd og over ikke å bli bebreidet for uaktsomt drap, sier mannens forsvarer Terje Skåland i Advokatfirmaet Nicolaisen & Co til VG.

Skåland var selv på ulykkesstedet kort tid etter dødsulykken for å ta bilder av asfaltkanten.

­– Uten bildene fra asfaltkanten som ble tatt før den ble utbedret til godkjente krav, og dersom heller ikke UAG-rapporten hadde vært en del av rettssaken, så er det ikke sikkert at dette hadde kommet frem i saken ettersom det ikke var med i de øvrige dokumentene.

REAGERER: Advokat John Christian Elden. Foto:Helge Mikalsen,VG

VGs avsløringer viste at minst 16 personer hadde blitt tiltalt for bildrap i niårsperioden – uten at UAG-rapportene var kjent for hverken politi, påtalemyndighet eller de tiltalte selv og deres advokater. En av de bildrapsdømte, Rita Lyngmo, sto frem med sin historie i VG.

– Viktig dom

VG avdekket også at en overingeniør fra Statens vegvesen tiet om UAG-rapporten da han vitnet i en rettssak våren 2014 der en familiefar var tiltalt, og senere ble dømt for bildrap. Det til tross for at overingeniøren hadde sett rapporten og var kjent med arbeidet.

Advokat John Christian Elden var en av flere som reagerte sterkt på VGs avsløringerom hemmeligholdet i Statens vegvesen. Han mener praksisen kan ført til justismord. Om den ferske dommen fra Eidsivating lagmannsrett sier Elden:

– Det er en meget viktig dom som gir håp for dem som er domfelt på sviktende grunnlag, og vil måtte tas i betraktning for dem som begjærer gjenåpning av sakene sine.

Granskes

TAUS: Veidirektør Terje Moe Gustavsen vil ikke uttale seg i saken. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) annonserte i mai – som følge av VGs avsløringer – at han ville sette ned et uavhengig utvalg for å vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighet knyttet til dybdeanalyser av dødsulykker i veitrafikken. VG avdekket at heller ikke de pårørende fikk tilgang på de omfattende ulykkesrapportene.

Utvalget ledes av jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo. Han har med seg advokat Berit Reiss-Andersen, politiadvokat Kristin Bjelkemyr og professor Inggard Lereim, som er lege og trafikkmedisiner. Utvalget er i gang med arbeidet, og skal etter planen levere en rapport til Samferdselsdepartementet våren 2015.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen ønsker ikke å kommentere saken.

Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje, opplyser at så lenge ulykkesanalysepraksisen blir gjennomgått av Graver-utvalget føler de det er i strid med god forvaltningsskikk å kommentere saken.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder