TAUSE: Spesialenhentens etterforskningsutvalg for Øst-Norge vil ikke uttale seg om den kvinnelige politioverbetjenten som er siktet for menneskehandel.

Kvinnelig politioverbetjent siktet for menneskehandel

(VG) Den kvinnelige politioverbetjenten ble trukket frem som et forbilde i norsk politi. Nå er hun siktet for menneskehandel, får VG opplyst.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Øst-Norge, Liv Øyen, ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.
Hun er svært tilbakeholden med å si noe om etterforskningen.

- Dette er en sak som vi arbeider med, og av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi ytterligere kommentarer, sier Øyen.

Saken ble rullet opp av politiet i Asker og Bærum politidistrikt i vinter. Politiet hadde allerede da fått rettens kjennelse til å foreta en hemmelig ransaking av hjemmet til den siktede.

På glattcelle

I februar ble politikvinnen pågrepet og satt i over et døgn på glattcelle før hun ble løslatt.

Politioverbetjenten har siden vært suspendert fra sin stilling i Politiets Utlendingsenhet, hvor hun i perioder har fungert som teamleder.

Advokat Mette Yvonne Larsen forsvarer den menneskehandel-siktede politikvinnen.

- Hun nekter på det mest bestemte for å ha gjort noe straffbart, sier Larsen.

Politioverbetjenten har i flere år jobbet i Politiets utlendingsenhet (PU), som har ansvaret for pågripelser og uttransporteringer av personer som har fått avslag på asylsøknad eller som oppholder seg ulovlig i landet.
Nå etterforskes hun for å ha misbrukt sin stilling i forbindelse med menneskehandel.

24-åring fra Pakistan

Etter det VG får opplyst, er politioverbetjenten mistenkt for på en utilbørlig måte å ha utnyttet personer til tvangsarbeid eller tvangstjenester.

Politikvinnen skal ha kommet i politiets søkelys da det i november i fjor ble aksjonert mot en adresse.

Der møtte politiet en 24 år gammel mann fra Pakistan. Det viste seg at 24-åringen hadde kommet til Norge fra Pakistan med en såkalt spesialisttillatelse som kokk. Tillatelsen hadde utløpt, og mannen hadde ikke gyldig opphold i landet.

Da politiet sjekket mannen opp mot registrene, oppdaget de også at han var gift med den kvinnelige politioverbetjenten, får VG opplyst.

I tillegg hadde kokken søkt om familiegjenforening med politioverbetjenten.

Proforma

Påtalemyndigheten mener ekteskapet mellom de to er proforma for å skaffe mannen opphold i Norge. Den mannlige asylsøkeren er derfor siktet for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

Den unge mannlige asylsøkeren nekter derimot straffskyld.

- Han har forklart at giftermålet er reelt, sier hans forsvarer, advokatfullmektig Erlend Liaklev Andersen.

Advokat Mette Yvonne Larsen har de siste månedene jobbet mye med å forsvare Rune Øygard, og en kollega av henne har fulgt opp politikvinnen.

- Jeg er nå blitt oppdatert på saken og ut fra de bevisene som foreligger mener jeg at siktelsen mot min klient står svakere nå enn i startfasen av etterforskningen, sier Larsen.

- Noen vil ramme henne

Hun opplyser at politikvinnen og hennes nærmeste opplever saken som svært belastende.

- Hun er av den oppfatning av at noen vil ramme henne, sier Larsen.

Etterforskningsleder Liv Øyen bekrefter at Asker og Bærum politidistrikt først iverksatte etterforskningen mot politioverbetjenten vedrørende mistanke om straffbare forhold utenfor tjenesten.

- Det dukket opp nye opplysninger som gjorde at vedkommende kunne mistenkes for å ha begått straffbare forhold i tjenesten. Men reglene i påtaleinstruksen er klare på at Spesialenheten ikke kan overta en allerede igangsatt etterforskning fra et politidistrikt, uten at Riksadvokaten bestemmer det, sier Øyen.

Den 26. februar ble to vitner rettslig avhørt i Asker og Bærum tingrett, med politikvinnens forsvarer til stede. Slike avhør av vitner gjøres ofte for å sikre seg forklaringer slik at de kan brukes i en senere rettssak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder