REVURDERER: Her hviler brannmannskaper på bassengdekket bak på «Scandinavian Star». Dagen etter den første brannen blusset fortsatt nye opp om bord. Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold (innfelt), skal personlig ha vært involvert i arbeidet med en mulig ny etterforskning. Foto: Olle Wennström

Politiet vil gå gjennom «Scandinavian Star»-brannen på nytt

Etter snart 23 år med avslag, har oslopolitiet bestemt seg en ny gjennomgang av saken.

 • Anne Stine Sæther
 • Øystein Larsen-Vonstett
 • Tim Peters
 • Sigrid Helene Svendsen
 • Kari Tone Flågen
 • Bjørn-Martin Nordby

Artikkelen er over syv år gammel

Natt til 7. april 1990 herjet en påsatt brann danskefergen som gikk mellom Oslo og Frederikshavn. 159 mennesker, de aller fleste nordmenn, døde i den tragiske brannen.

Saken ble i Norge henlagt på bevisets stilling 11. mars i 1991.
Nå har politiet satt ned en gruppe bestående av åtte personer fra politiet, Økokrim og Kripos som skal gå gjennom dokumenter og opplysninger på nytt.

- Vi har satt ned en arbeidsgruppe bestående av dyktige etterforskere fra Oslo politidistrikt, Kripos og Økokrim. Arbeidet vil pågå frem mot nyttår, og så vil de komme med en tilråding om det bør åpnes ny etterforskning i saken, sier politimester Hans Sverre Sjøvold til VG.

- Det er 23 år siden brannen. Hva er grunnen til at dere gjør dette nå?

- Jeg synes Stiftelsen har gjort en god jobb og kommet med nye vinklinger. Oslo politidistrikt ønsker nå å gjøre denne undersøkelsen.

- Er dette en erkjennelse av at etterforskningen for 23 år siden ikke var god nok?

- Det er i hvert fall en erkjennelse av at det har kommet opp så mange spekulasjoner om faktum i saken at jeg synes det er høyst rimelig å ta en ny gjennomgang.

Sjøvold forteller at undersøkelsen innebærer å ta utgangspunkt i eksisterende materiale for å se om ting kan være oversett.

Han understreker imidlertid at det ikke vil bli tatt nye avhør eller andre etterforskningsskritt før arbeidsgruppen eventuelt kommer med en tilråding om ny etterforskning til Riksadvokaten en gang før jul.

HAR DU TIPS ELLER INNSPILL? KONTAKT VGS JOURNALISTER HER!

Det var i april i år at Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star begjærte etterforskningen gjenopptatt. Vedlagt var en 61-siders rapport med det de mener er nye forhold i saken.

Bakgrunn: De uløste gåtene etter «Scandinavian Star»-katastrofen

PÅ VEI INN: Fra venstre Arne Steen, Gisle Weddegjerde, Håkon Winterseth, Erling Hansen og Terje Bergsvåg på vei inn til møte med politiet. Foto: MATTIS SANDBLAD


Onsdag i forrige uke gikk fire tidligere sentrale sakkyndige i den opprinnelige etterforskingen ut i VG.

De krever at en viktig del av hendelsesforløpet ombord må etterforskes på nytt: En mystisk brann som ble oppdaget i korridoren utenfor lugar 315 - nærmere 12 timer etter at den mistenkte brannstifteren allerede var død.

Tidligere Sintef-forsker Øystein Meland og direktør Kjell Schmidt Pedersen har overfor VG uttalt at moderne forsøk med prislapp på rundt en million kroner kan gi svar på uløste gåter.

Avvist

Tidligere gjenopptagelsesbegjæringer har en rekke ganger blitt avvist av riksadvokatene i både Norge og Danmark - uten at sentrale punkter i begjæringene er undersøkt nærmere. I stedet har man støttet seg på tidligere dokumenter i saken.

Senest i januar i 2012 avviste riksadvokat Tor Aksel Busch å gjenoppta saken. I et brev gjorde han det dessuten klart at denne avgjørelsen ikke kunne påklages.

VGTV: Mistet fem i «Scandinavian Star»-brannen: - Sorgen slipper aldri taket

VOLDSOMT: Brannmannskaper ble satt ombord med helikopter katastrofenatten. De jobbet med slukking til skipet var tauet i havn, 38 timer senere. Her hjelper en brannbåt til i havnen, mens det fortsatt brenner ombord. FOTO: TOR ARNE DALSNES


Stiftelsen leverte altså likevel en ny begjæring i år - men denne gangen direkte til Oslo Politidistrikt. Riksadvokaten ga Oslo-politiet vide fullmakter til selv å avgjøre om det faktisk er sider ved saken som bør undersøkes videre:

«Dersom politiet finner at det er kommet nye opplysninger etter riksadvokatens avgjørelse 30. januar 2012, og som etter politiets oppfatning gir rimelig grunn til å iverksette ny etterforskning, har politimesteren fullmakt til å iverksette dette. Det er i så fall ikke nødvendig å forelegge spørsmålet for riksadvokaten», skriver Busch i april i et brev til politiet og statsadvokatene i Oslo.

Det understrekes at det om det ikke finnes «nye opplysninger» siden avslaget i 2012, er påtalemyndigheten som bestemmer om det blir ny etterforskning. Politiet kan likevel foreta egne undersøkelser.

Brannen på fergen foreldes som kriminalsak om ett og et halvt år.

Bakgrunn: Undersøkelse til en million kan løse gåten

VGTV: Tidligere sakkyndig: - «Scandinavian Star»-brannen må granskes på nytt

Uavklart

Det var den 37 år gamle dansken Erik Mørk Andersen (37) som i 1990 ble utpekt som brannstifter. Han hadde tidligere blitt dømt for flere tilfeller av brannstiftelse og politiet mente å ha flere indisier for at han var den skyldige.

BESKYLDT: Erik Mørk Andersen fra Danmark ble raskt utpekt som brannstifteren som startet dødsbrannen på «Scandinavian Star». Familien har forsøkt å renvaske ham siden. Foto: Privat

Andersen døde, som 158 andre, av brannen han var mistenkt for å ha påsatt.

I timene etter oppstod det likevel flere nye branner om bord.

En av dem startet dagen etter dødsbrannen. Den blir av brannfolk beskrevet som svært voldsom. I et korridorløp nede på skipets styrbord side blir det senere funnet et oljerør som er brutt tvers av.

Se bildene av brannen på «Scandinavian Star» .

Både de tidligere sakkyndige fra Sintef og branneksperten som lagde et notat på skaden i røret, den danske branningeniøren Anders Klingenberg, mener brannen er mistenkelig og bør undersøkes nærmere.

De sakkyndige reiser flere spørsmål som de mener kun en ny etterforskning kan gi svar på:

* Er det fysisk mulig, som politiet tidligere har konkludert med, at høy varme fra brannen kan ha bøyd dette røret - eller kan noen med viten og vilje ha sabotert røret?

** Er brannen en følgebrann fra dødsbrannen natten tidligere - eller er det en brann som har blitt påtent lenge etter at Mørk Andersen var død?

** Kan det ha pågått aktive handlinger for å øke skadeomanget på båten etter dødsbrannen?

Sjøvold ønsket mandag ikke å kommentere om dette røret har hatt noe å si for vurderingen som politiet nå har gjort.

Delt etterforskning

De siste 23 årene har også en rekke andre uløste gåter fra katastrofen om bord på «Scandinavian Star» dukket opp.

Riksadvokat Busch minner i brevet i april om at Norge fortsatt er bundet av hvordan etterforskningen ble delt i 1990:

«Eventuelt nytt materiale som måtte berøre skipets eier- eller forsikringsforhold, eller som pretenderer å gjelde forsikringsforhold, vil måtte forelegges danske myndigheter for vurdering. Ansvaret for initiativ i så måte tilligger Oslo politidistrikt. Dette er ikke til hinder for at norsk politi kan foreta enkelt innledende og avgrensede undersøkelser.»

Mer om

 1. Scandinavian Star

Flere artikler

 1. Erik Andersen ble mistenkt for «Scandinavian Star»-brannen: Advokat til VG: Sikker på at han blir renvasket

 2. Etterlatt etter «Scandinavian Star»-brannen: - Livredd for at de ikke går grundig nok inn i det

 3. Scandinavian Star: 20 personer avhørt av politiet

 4. Politiets sakkyndige frikjenner mannskapet på «Scandinavian Star»

 5. Har kjempet for gjenopptakelse i 22 år: Helt elementær etterforskning er ikke gjennomført

Fra andre aviser

 1. Justisministeren: - God vurdering i Scandinavian Star-saken

  Aftenposten
 2. Frykter at politirapporten er en dekkoperasjon

  Aftenposten
 3. Politimesteren vil etterforske dødsbrannen på Scandinavian Star

  Aftenposten
 4. Politiet om Scandinavian Star: Ingen bevis for flere brannstiftere

  Aftenposten
 5. Det blir ny etterforskning av Scandinavian Star

  Aftenposten
 6. Jakten på gode svar

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no