Onkel misbrukte tre nieser seksuelt

En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 4 år for seksuelle overgrep mot tre nieser over to tiår.

Overgrepene fant sted da jentene var rundt fem år gamle.

Den første jenta opplevde mer enn 20 slike tilfeller i 1993 og 1994. «Atskillig flere enn fem» av disse overgrepene var voldtekt, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Overgrepene mot de to andre niesene skjedde i 1997 og 2005 til 2006.

Ut fra overgrepenes art, omfang, varighet og karakter av tillitsbrudd anga lagmannsretten utgangspunktet for straffeutmålingen til fengsel i 5,5-6 år.

Den domfelte erkjente imidlertid overgrepene i første politiavhør.

– Han tilsto også flere overgrep enn det politiet hadde mistanke om, og hans forklaring hadde vesentlig betydning for oppklaringen. Dessuten lettet den belastningen for de fornærmede, påpeker lagmannsretten i dommen. Mannen har derfor fått strafferabatt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder