KRITISKE: Både fylkeslege Petter Schou (innfelt) og jusekspert Aslak Syse (innfelt) er kritiske til hvordan Blakstad sykehus har behandlet saken hvor en mannlig ansatt innledet et seksuelt forhold med en pasient. Foto: MAGNAR KIRKNES/KNUT ERIK KNUDSEN/SCANPIX

Jusekspert mener sykehuset kan ha brutt loven: - Arbeidsgiver sterkt å klandre

Fylkeslegen: En så alvorlig sak skal alltid meldes

Sykehusledelsen kan ha brutt loven med sin håndtering av saken på Blakstad. Fylkeslegen ble først ikke varslet, men har nå opprettet tilsynssak.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Ledelsen ved Blakstad ble, ifølge VGs opplysninger, informert om det seksuelle forholdet mellom den mannlige ansatte og den kvinnelige psykiatriske pasienten i mai.

Først i juli, etter at mannen hjalp henne å rømme fra lukket avdeling, ble han avskjediget.

BAKGRUNN: Blakstad-ansatt hadde seksuelt forhold til psykiatrisk pasient

Sykehuset meldte så saken til politiet, men aldri til hverken Helsetilsynet sentralt eller fylkeslegen i Oslo og Akershus, slik de er pålagt å gjøre ved alvorlige hendelser. Og - slik det ble anbefalt i det administrative notatet som ble laget om saken.

Jusekspert reagerer

Instituttleder ved offentlig rett på Universitetet i Oslo, Aslak Syse, reagerer på at mannen i 30-årene ikke fikk mer enn en advarsel av ledelsen da det seksuelle forholdet ble oppdaget i mai.

- Selv om gjerningsmannen ikke har noen autorisasjon å miste, har arbeidsgiver plikt til å reagere. Et slikt brudd på tjenesteforholdet skal regelmessig føre til avskjed eller suspensjon og oppsigelse av hensyn til pasienters rettssikkerhet og krav på vern, sier Syse til VG.

Vet du noe om denne saken? Ta kontakt med VGs journalister !

Etter straffelovens paragraf 193 kan den ansatte idømmes opptil seks års fengsel for misbruk av stilling. Men også helseforetaket kan straffes.

- Arbeidsgiver sterkt å klandre

Professoren med ansvar for helserett, påpeker at handlingen er straffbar etter en streng straffebestemmelse.

- Etter mitt syn, dersom faktum er som beskrevet, er arbeidsgiver sterkt å klandre for ikke å fjerne den ansatte etter et seksuelt overgrep. Det er et klart arbeidsgiveransvar. Hvorvidt sykehuset kan ilegges foretaksstraff er også et viktig spørsmål, sier Syse.

Han mener det ikke finnes tvil om at misbruk av stilling til å oppnå seksuell tilfredsstillelse er klart klanderverdig.

- Folk som arbeider i helsetjenesten har et særlig ansvar for å ivareta pasienters integritet. Pasienter er sårbare. Pasienter som er innlagt med psykisk sykdom, er særlig sårbare.

JUSEKSPERT: Aslak Syse mener det er et klart arbeidsgiveransvar å fjerne den ansatte etter et seksuelt overgrep mot en psykiatrisk pasient. Foto: NTB SCANPIX

- Skal alltid meldes

Sykehusledelsen fulgte rådet om å melde saken til politiet, men Fylkeslegen fikk først vite om saken i oktober. Da sendte kvinnens bistandsadvokat en skriftlig forespørsel om hvorvidt den var meldt dit.

Det var den ikke, viser svarbrevet fra fylkeslegen, som VG har søkt innsyn i.

«Vi kan ved søk i vårt saksbehandlingssystem ikke finne at vi har registrert en sak som gjelder denne pasienten», heter det i brevet.

- En så alvorlig sak skal alltid meldes fra helseforetakets side, sier fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus til VG.

- Hva gjør dere vanligvis når dere får en slik melding?

IKKE INFORMERT: Fylkeslege Petter Schou visste ingenting om saken før den unge kvinnens bistandsadvokat henvendte seg til hans kontor. Det sier han er alvorlig. Foto: KNUT ERIK KNUDSEN

- Såpass alvorlige påstander vil alltid føre til at det opprettes tilsynssak mot helseforetaket, hvis de da ikke sjekkes ut umiddelbart, og viser seg å være grunnløse, sier Schou.

I går bekreftet Schou at de nylig har oversendt saken til Statens Helsetilsyn med tanke på en eventuell reaksjon.

Helseforetaket Vestre Viken, som Blakstad er en del av, er varslet om dette, bekrefter Schou.

Blakstad er ordknappe

Ledelsen ved Blakstad er svært knapp i sitt svar på VGs spørsmål om måten sykehuset har håndtert saken på.

- Dette er en sak under behandling i både Helsetilsyn og hos politiet. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere saken før den er ferdigbehandlet, sier avdelingssjef Carsten J. Bjerke i en e-post til VG.

VG har forsøkt å få møte Bjerke til et intervju om saken. Det har han avslått.

Bjerke har også fått oversendt seks konkrete spørsmål om ledelsens håndtering av saken på e-post. Men ledelsen ved Blakstad ønsker ikke å besvare spørsmålene.

Blakstad sykehus var tidligere et selvstendig psykiatrisk sykehus. I dag er det en av flere psykiatriske avdelinger under klinikk for psykisk helse og rus i Helseforetaket Vestre Viken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder