PRISSTRID: Høyre-nestleder Bent Høie (til høyre) kan ikke svare på om egenandelen vil øke under Høyre. Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) tror det vil bli dyrere for pasientene. Arkivfoto: SCANPIX

Kan bli dyrere hos legen med Høyre

Høyre-topp taus om nye egenandeler

(VG Nett) Høyre varsler full omlegging av egenandelene i helsevesenet. Men om det blir dyrere å gå til legen, er helt i det blå.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Vi vil endre systemet med egenandeler. Egenandelene skal knyttes sterkere opp mot prioriteringene i spesialisthelsetjenesten. Men vi må få komme tilbake til det konkrete systemet når det er grundig utredet, sier nestleder Bent Høie (H) til VG.

Tre av 10 nordmenn over 16 år brukte offentlige helsetjenester ut over frikort-grensen i fjor.

Til sammen var det dermed 1,2 millioner nordmenn som passerte egenandel-tak 1 på 1980 kroner og fikk automatisk frikort.

Staten dekket egenandeler for til sammen 4,1 milliarder kroner for de som hadde frikort.

- Hever terskelen

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) er brennsikker på at Høyres programformulering vil bety dyrere helsetjenester:

- Jeg forstår Høyres program slik at de vil innføre helt nye egenandeler for å redusere etterspørselen etter visse behandlingsformer. Det må jo bety at terskelen heves for hvem som har råd til å få utført enkelte helsetjenester. Det er feil måte å prioritere på og noe vi ikke støtter, sier Støre til VG.

Høyre har programfestet at egenandelene skal endres slik at mennesker med store helseutgifter og dårlig økonomi skjermes, «samtidig som det blir bedre sammenheng mellom prioritering og målet om sammenhengende helsetjenester i egenandelsystemet».

Bent Høie svarer svært vagt på hva dette betyr i praksis.

- Egenandelene må virke i tråd med de helsepolitiske målene, sier Høie.

- Regjeringen vil bruke kø som et virkemiddel for prioritering. Men Høyre vil fjerne køene ved å bruke fritt behandlingsvalg. I tillegg vil vi ha utredet hvordan egenandeler for lettere lidelser kan brukes i prioriteringsarbeidet, legger han til.

Ikke avklart

- Kan du være konkret i forhold til hvilke typer behandling som får høyere egenandeler?

- Det vil være useriøst, og det tror jeg ikke noen partier vil svare på nå. Først må det gjøres en grundig medisinskfaglig jobb i det prioriteringsutvalget som Jonas Gahr Støre har oppnevnt, før dette bestemmes endelig.

- Blir det et høyere tak på egenandeler, slik Høyre tidligere har foreslått?

- Det kan jeg heller ikke svare på nå. Men Høyre har også programfestet bedre skjerming av de med dårlig økonomi, sier Høie.

- Hvem skal skjermes, og på hvilken måte skal de skjermes?

- Det er vanskelig å være konkret nå, sier Høie.

Høyres avdøde helsepolitiker Inge Lønning mente i 2008 at egenandel-taket burde være på 5000 kroner, sammenlignet med dagens tak på 1980 kroner.

- Er du enig med Lønning?

- Nei, etter min mening er et egenandeltak på 5000 kroner altfor høyt, sier Bent Høie.

Sykehusvalg til besvær

Helseminister Jonas Gahr Støre mener dette er ett element til i et opplegg for større privat innslag fra Høyres side:

- Det var nullvekst for sykehusene sist Høye styrte. Jeg antar at Høyre også tenker å bruke økte egenandeler til å finansiere aktiviteten på sykehusene, når partiet innfører fritt behandlingsvalg, sier han.

Støre mener at regningen for Høyres helsepolitikk er helt i det blå:

- Ingen, og heller ikke Høyre, aner hva såkalt fritt behandlingsvalg på det offentliges regning vil koste, altså en automatisk offentlig finansiering av private. Det eneste vi vet, er at det vil tappe penger fra de offentlige sykehusene og over til private aktører. Det kan jo være fristende for Høyre å bruke økte egenandeler til å finansiere sykehusene, uten at de ønsker å fortelle det nå, sier Støre.

- Høyre vil kanskje mene at du nå driver med skremselspropaganda?

- Høyre har vage formuleringer på en rekke områder, som de ikke vil utdype eller anslå hva vil koste. Når vi forsøker å analysere konsekvensene, mener Høyre at vi driver med skremsel. Men vi vil bare forstå konsekvensene.

- Vil Ap endre egenandelene etter valget?

- Det har vi ingen planer om, ut over at egenandelene kan bli prisjustert, sier Støre.

Bent Høie spør nå om regjeringen har avlyst hele jobben som de selv har bestilt fra priorieringsutvalget. Han viser til at mandatet sier at utvalget «skal drøfte bruk av egenandeler som et virkemiddel for prioritering».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder