RYKKET OPP: Tonje Brenna var selv elevrådsleder hjemme på Jessheim i oppveksten. Nå er hun minister for 820.000 elever - og foreslår nye lover for blant andre elevene på Hersleb videregående skole, som hun besøkte torsdag.

Elever får bestemme på skolen - med loven i hånd

HERSLEB SKOLE (VG) Regjeringen gir landets 820.000 skoleelever lovfestet rett til å medvirke i alle skolebeslutninger som angår dem selv.

Publisert:

Det vil fremgå av forslaget til ny Opplæringslov som legges frem fredag, bekrefter kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) overfor VG.

Hun møtte kommende leder Petter Andreas Lona i Elevorganisasjonen i skolegården på Hersleb videregående skole torsdag.

RYKKER OPP: Petter Andreas Lona er i ferd med å overta som ny leder i Elevorganisasjonen.

Ikke så rent lite stolt fortalte Brenna om den lange veien frem til at elevene kan kreve medbestemmelse med loven i hånd.

Hun var selv elevrådsleder hjemme på Jessheim på Romerike i oppveksten, og hun har kjempet for mer reelt elevdemokrati i AUF-ledelsen som ung.

– Så derfor er det ekstra stort for meg å få lov til å legge fram en ny opplæringslov hvor vi foreslår å lovfeste for første gang at elevene skal ha rett til å medvirke i alle saker som angår deres hverdag, sier Brenna til VG.

SAMMEN PÅ PALLEN: Det kan se ut som ein seierspall før en medaljeutdeling. Før eventuell premiering er Astrid Hoem (fra venstre), Tonje Brenna og Petter Andreas Lona enige om at lovfestet medvirkning for elever er en god ting.

Hun tror og håper at et elevmedvirkning som er forankret i den nye Opplæringsloven vil medføre at elevene høres i flere saker enn i dag.

Elevene skal gjennom elevdemokratiet få medvirke i hele skolens virksomhet, også i andre saker enn om skolen skal ha brusautomat eller om innholdet i aktivitetsdagen, vektlegger Brenna.

– Både fordi samfunnet endrer seg, og fordi respekten for barn og unge endrer seg over generasjoner, så er det nødvendig at vi tar elevdemokratiet ett steg videre, og sier at elevene også skal få medvirke i alle skolesaker som angår dem, sier hun.

Liksom-medvirkning?

– Kan det ikke lett bli et skinndemokrati eller en liksom-medbestemmelse for elevene?

– Det er jo bare ord på et papir inntil vi følger det opp, og inntil alle skoleledere, lærere, elever, elevråd og Elevorganisasjonen, og alle som er interessert i skolen, jobber godt med dette. Men det er i hvert fall et veldig tydelig signal fra regjeringen om at vi mener dette er viktig, svarer Brenna som har inntrykk av at også at både elever og lærere er opptatt av dette.

FORNYER LOVEN: Fredag kommer regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) med ny opplæringslov. Noe av innholdet har hun latt lekke ut på forhånd.

Hun understreker at skoleeierne og statsforvalterne skal påse at skolene faktisk praktiserer elevmedvirkning og følger den nye lovfestingen, som etter alt å dømme vil bli vedtatt i Stortinget.

– Må prioritere elevmedvirkning

Elevenes fremste talsperson er Petter Andreas Lona, ny leder i Elevorganisasjonen. Han er fornøyd med regjeringens lovfesting av elevpåvirkning - uten at han kaster seg på kne i servil lovprising av Brenna i skolegården på Tøyen i Oslo.

Lona peker på at elevdemokratiet ikke fungerer like godt i praksis på alle skoler.

– Derfor er det så viktig at vi får det lovfestet og inn i opplæringsloven. Og at det står i loven at elever skal ha en rett til å medvirke. Jeg tror det vil føre til at skolene faktisk må prioritere elevmedvirkning, sier Petter Andreas Lona til VG.

AUF-LEDER: Astrid Hoem er leder for Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon.

Astrid Hoem, leder i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, minner om hvem som har vært pådriver for å lovfeste medvirkning for elevene.

– AUF foreslo dette i 2011, da Tonje (Brenna) satt i ledelsen for AUF. Dette er en seier både for barn og unge, men også for mange av oss som jobber med ungdomspolitikk. Det understreker at elevmedvirkning ikke skal være et skinndemokrati, men et reelt elevdemokrati på hver enkelt skole, sier Hoem.

– Ser du noen fallgruver?

– Nei, det gjør jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke det er så mange fallgruver i å la unge få medvirke- og bestemme mer i hverdagen sin, svarer Hoem.

.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no