1 / 5

Har samlet inn 750.000 kroner til aksjonistene – vil dekke bøter

Natur og Ungdom har samlet inn over 750.000 kroner som skal gå til bøter, juridisk bistand og mat for Fosen-aksjonistene som blokkerer regjeringskontorene.

Publisert:

Tirsdag morgen fortsetter aksjonen mot vindturbinene på Fosen i Trøndelag. Aksjonistene har trappet opp – og sier de vil tvinge statsminister Støre på banen.

De demonstrerer mot at vindturbinene ikke er revet – over 500 dager etter at Høyesteretts dom slo fast at de er ulovlige, og et brudd på samiske rettigheter.

Årsaken er at vindturbinene vil ha vesentlig negativ effekt på reindriften, og dermed reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

STRIDENS KJERNE: vindturbinene på Storheia og Roan i Fosen ligger i beiteområdet for reinsdyr.

På få dager har 2500 personer donert over 700.000 kroner til aksjonistene, viser en oversikt på Natur og Ungdom Facebook-side. Pengene skal dekke bøter, advokatbistand, reiser, mat og informasjonskampanjer, skriver organisasjonen. I tillegg er det samlet inn penger på andre måter.

– Vi har samlet inn over 750.000 kroner, sier leder i Natur og Ungdom Gina Gylver til VG.

– Vi startet innsamlingsaksjonen for å sikre at man kunne gi rettshjelp til aksjonistene som aksjonerte inn i Olje- og energidepartementet torsdag morgen, sier Gylver.

Pengene skal dekke mange forskjellige utgifter

– For å bidra til å dekke bøter, mat og reise, bannere og alt vi trenger for å gjennomføre aksjonene. Det er sinnssykt mange folk som ønsker å støtte, sier Gylver.

Alle kjente innganger til Finansdepartementet i Oslo var sperret morgentimene tirsdag, etter at aksjonistene bestemte seg for å utvide aksjonen også til andre departementsbygninger. Etter hvert flyttet fjernet politiet en del demonstranter for å sikre at ansatte kunne komme inn på jobb.

Foreløpig har de ikke fått vite om aksjonister som blir fjernet av politiet får bøter eller hvor store de eventuelt blir, forteller Gylver. Hun var selv med på aksjonen inne i departementet, som endte med at politiet bar dem ut natt til mandag.

– Da vi var på politistasjonen natt til mandag fikk vi heller ingen informasjon. Vi må vente å se. Men alle som aksjonerer er klar over at det er en mulig konsekvens, sier Gylver.

Hun har ikke tall på hvor mange som er innbrakt av politiet til nå.

Over 500 dager er gått siden Høyesterett enstemmig konkluderte med at to vindparker på Fosen er satt opp i strid med samenes urfolksrettigheter.

– Staten Norge svikter

Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen møtte pressen utenfor Olje- og energidepartementet tirsdag morgen.

– For oss har det blitt tydeligere og tydeligere i løpet av aksjonen at det er staten Norge som svikter det samiske folk, sier Isaksen til VG.

Aksjonen har pågått utenfor Olje- og energidepartementet (OED) siden torsdag i forrige uke og er ventet å fortsette.

MØTTE DEMONSTRANTER: Olje- og energiminister Terje Aasland møtte demonstranter i Oslo i dag

– I dag har vi bestemt at vi kommer til å stenge departement etter departement for å tvinge statsminister Støre på banen. Fordi her må noen svare for seg, sier hun.

I løpet av neste uke skal både Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) møte sametingspresident Silje Karine Muotka. Statsminister Jonas Gahr Støre skal også nordover til Finnmark i en annen anledning.

Terje Aasland forsøkte også å komme i dialog med demonstrantene tirsdag formiddag, da han troppet opp utenfor sitt departement - men uten synlig hell.

Rammer reindrift

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) traff i 2010 vedtak om konsesjon til blant annet Roan og Storheia vindkraftverk. Vindkraftverkene ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, hvor Sør-Fosen Sijte og Nord-Fosen Siida utøver reindrift.

Reineierne mente at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men fikk ikke medhold i Olje- og energidepartementets klagevedtak fra 2013.

Saken ble så tatt til retten. Fosen Vind fikk likevel tillatelse til å starte byggingen, og vindkraftverkene sto ferdige i 2019 og 2020. De er del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa.

Behandlet i storkammer

Ankesaken ble behandlet i storkammer, noe som innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere behandlet den. Saken er blitt sett på som en prøvestein på norske reindriftssamers rettigheter opp mot FN-konvensjonens artikkel 27.

Basert på lagmannsrettens bevisvurdering kom Høyesterett til at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen.

– På den bakgrunn så Høyesterett det slik at reineiernes rettigheter vil være krenket hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak, heter det.

I Frostating lagmannsrett ble reineierne tilkjent nesten 90 millioner kroner i erstatning. Erstatningen er ikke en del av ankesaken.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no