Ber Støre svare om rapportbråk: − Ekstremt alvorlig

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) får sterk kritikk fordi han ikke vil publisere en rapport om valgpåvirkning, bestilt av hans eget departement. Nå svarer Jonas Gahr Støre (Ap) på kritikken.

Publisert:

Nationen skrev fredag at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ikke vil publisere en rapport som departementet selv bestilte.

Han mente at funnene kunne gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkter.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten, sa Gjelsvik til Nationen.

KOLLEGER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Avfeier

Begrunnelsen får den tidligere forsvars- og utenriksministeren til å steile:

– Da jeg leste saken i Nationen tenkte jeg at dette måtte være en misforståelse, men det var det jo ikke. Det er ekstremt alvorlig at den statsråden som har ansvar for valggjennomføring og å vurdere risikobildet opp mot norske valg, bare avfeier deler av en rapport hans eget departement selv har bestilt – fordi han ikke liker konklusjonen, sier Eriksen Søreide til VG.

Søndag kveld leverte hun skriftlige spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre om saken.

– Det er alvorlig, for hele poenget med rapporten er å sette inn tiltak slik at vi kan redusere risikoen for uønsket valgpåvirkning. Det blir vanskeligere når man bestemmer seg for å utelukke bestemte scenarioer, sier hun videre.

HØYRE-TOPP: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide og tidligere statsminister Erna Solberg har fått stadig bedre meningsmålinger etter at Støre-regjeringen tok over makten.

Reagerer sterkt

Søreide, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité, mener Gjelsviks begrunnelse for ikke å publisere, er «helt oppsiktsvekkende».

– Mener du Gjelsvik fremstår mer som aktivist enn som ansvarlig statsråd?

– Jeg mener han ikke tar ansvaret sitt som statsråd alvorlig når han avfeier mulige trusler og risiko mot norske valg fordi han ikke liker forskernes funn. Det er ikke forskerne, som Gjelsvik hevder, som politiserer forskningen. Det er det Gjelsvik som gjør, sier Søreide.

Høyre-toppen mener Gjelsvik både undergraver tilliten til forskningen, og til FFI, som blant annet har som oppgave å følge med på risikoen for påvirkning av norske valg.

Krever svar

FFI har publisert rapporten på egne nettsider, etter at departementet valgte å ikke publisere det på sine nettsider.

– Mener du at den norske tilknytningen til EU gjennom EØS-avtalen er et mulig angrepspunkt for russisk påvirkning?

– Jeg har ikke informasjon om konkrete ting, men ut fra det generelle bildet jobber jo Russland for å så mest mulig splittelse mellom europeiske land. Så det kan vi ikke se bort fra at kan skje. Nå sier ikke FFI at det ene eller andre scenarioet er mer sannsynlig, men vi vet jo at det er viktig for Russland å svekke den samlede europeiske støtten til Ukraina. Derfor er det veldig alvorlig når den statsråden som har ansvaret avfeier att av scenarioene fordi han ikke liker det

– Derfor må statsministeren svare: Stiller han seg bak Gjelsviks begrunnelse for ikke å publisere rapporten?

Støre svarer

Sent mandag ettermiddag la regjeringen likevel ut en lenke til rapporten i en sak på sine nettsider - og Støre svarte på Høyres kritikk.

– Kommunal- og distriktsministeren har nå forklart sin håndtering av denne saken i en nettsak på regjeringens sider, som også lenker til rapporten, slik at alle som ønsker, kan lese den. Det mener jeg er riktig og bra, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en e-post til VG.

FORHANDLINGER: Jonas Gahr Støre og Sigbjørn Gjelsvik ble godt kjent da de forhandlet om Hurdalsplattformen sammen høsten 2021.

MDG: Står i veien for debatt

Også MDG reagerer sterkt på Gjelsviks beslutning. Uforståelig at ikke rapporten blir publisert, sier fungerende partileder Arild Hermstad.

– Det kan virke som han lar sine egne politiske overbevisninger stå i veien for en meningsfull debatt om de største truslene mot demokratiet i vår tid. Vi vet at autokratier er på fremmarsj og at flere demokratier har gått i revers de siste årene. Derfor er denne rapporten så viktig, den kan si oss noe om hva som må til for å demme opp mot disse udemokratiske tendensene, sier Hermstad.

Han stiller spørsmål ved om Gjelsvik er rett mann på rett plass:

– Vi trenger statsråder som klarer å anerkjenne at dette er et reelt problem. Det virker ikke som om Gjelsvik er den rette til å gjøre dette, sier Hermstad.

Forskeren: Bryter prinsipper

Forskerne bak rapporten har svært liten forståelse for Gjelsviks begrunnelse.

– At en statsråd ikke vil publisere en uavhengig forskningsrapport fordi han ikke liker innholdet, bryter med grunnleggende prinsipper for uavhengig forskning, åpenhet og offentlighet, sa Eskil Sivertsen fra FFI, til Nationen lørdag.

Sivertsen kalte da beslutningen «ironisk».

– Det er en viss ironi i at en statsråd tilbakeholder en offentlig og uavhengig forskningsrapport fordi han er bekymret for å gi næring til konspirasjonsteorier, når fellesnevneren i de fleste av disse er oppfatningen av at myndigheter og politikere tilbakeholder informasjon.

FORSVARER: Sigbjørn Gjelsvik

Forsvarer rapport-nekten

Gjelsvik forsvarer i en e-post til VG beslutningen om ikke å legge ut rapporten på sine egne nettsider.

– Departementet har hele tiden vært tydelig på at FFI kan publisere rapporten på sine nettsider. Dette ble også formidlet skriftlig til FFI 29. september. Vi har også gitt innsyn i rapporten til journalister og andre som har bedt om det, skriver Gjelsvik. 

– Jeg mener rapporten blant annet blander fiksjon og virkelighet på en uheldig måte som kan spore av debatten. Jeg fryktet at enkelte kunne ledes til å tro at dette er faktiske sårbarheter i gjennomføringen av valg i Norge. Derfor valgte vi å ikke legge rapporten ut på regjeringen.no, skriver han.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no