SLO ALARM: Per Terje Engedal (45) slo alarm om systemsvikt, ukultur og store konflikter i bergenspolitiet. I april i år fikk han innvilget vel ett års permisjon fra jobben i politiet, men han har nå fått seg jobb i en av Bergens nabokommuner. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Varslet om systemsvikt og konflikter i Bergen-politiet: – Det var ren krig på huset

BERGEN (VG) Per Terje Engedal (45) varslet om systemsvikt, ukultur og store konflikter i bergenspolitiet. I april i fjor fikk han nok og forlot jobben som HMS-rådgiver i Vest politidistrikt.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I et intervju med VG forteller mannen som i fire år hadde ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bergenspolitiet, om hvordan han opplevde hverdagen på politihuset i Allehelgens gate i Bergen sentrum.

– Jeg ble direkte motarbeidet og hadde ingen tillit, hverken hos politiledelsen eller i Politidirektoratet. Til slutt så jeg ingen annen utvei enn å finne meg en annen jobb, sier Engedal.

Engedal har formelt permisjon til slutten av mai i år, men har nå fått fast jobb som HMS-rådgiver i en av Bergens nabokommuner.

Han mener både Monika-saken og de andre varslersakene i politidistriktet er en konsekvens av at det aldri er blitt tatt tak i helt grunnleggende problemer i politiet i landets nest største by.

Les VG-spesial: Slo narko-alarm

– Preget av ukultur

– Hele organisasjonen preges av ukultur og en vanvittig kunnskapsmangel. Konfliktnivået var i perioder så høyt at det var ren krig på huset. Alle satt på hver sin «tue», og noen møter var helt uvirkelige å være med på, sier han.

Etter at Engedal ble ansatt som helse-, miljø- og sikkerhetsrådgiver i daværende Hordaland politidistrikt i april 2012, skrev han flere kritiske notat og rapporter til ledelsen om det han mente var kritikkverdige forhold i politidistriktet.

– HERJES AV KONFLIKTER: Konfliktnivået på politihuset i Bergen var ekstremt høyt, hevder den tidligere HMS-rådgiveren Per Terje Engedal i Vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Han følte han ikke kom noen vei, og i desember 2014 sendte han en ni siders bekymringsmelding til Arbeidstilsynet. I varslet tar han et knusende oppgjør med sin egen ledelse, blant annet når det gjelder konfliktnivået i organisasjonen.

Politimesteren Kaare Songstad i Vest politidistrikt sier til VG at de har tatt kritikken som er blitt reist på alvor, og at det er satt i gang en rekke tiltak for å bedre HMS-situasjonen i organisasjonen.

– Det er viktig at ansatte varsler, sier Songstad.

Les hele tilsvaret: Slik svarer politimesteren

Brukte 120 psykolog-timer

Ifølge Engedal brukte politidistriktet over 120 timer hos psykolog i 2013 for ansatte som ble syke av arbeidsbelastning eller konflikt med en leder eller kollega.

– Dette er et svært høyt tall. Terskelen for å gå «oppover» i linjen er svært høy, og jeg har i løpet av de to siste årene hatt mange gråtende ledere på kontoret, på telefon eller de har bedt om at vi møtes utenfor politihuset for å gi beskjed om at de trenger hjelp, skriver han i varselet.

Engedal omtaler blant annet en episode der en leder som ble truet på livet, ikke fikk den støtte og oppfølging han hadde forventet.

Varsler i Bergenspolitiet: Ble omplassert mot sin vilje

Vedkommende ønsket likevel ikke å forfølge saken, fordi han var redd for fremtidige forfremmelser, sier han.

– Da jeg spurte ledelsen om hva som hadde skjedd i saken, fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde noe med det å gjøre.

BLE ADVART: – En kan ikke sitte og se på hva som skjer, skrev Per Terje Engdedal i en e-post til HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet i august 2013. Bildet er tatt under en omvisning på operasjonssentralen på Sandvika politistasjon i oktober samme år. Foto: Krister Sørbø VG

Samme beskjed sier Engedal han fikk da han slo alarm om at cannabis og marihuana ble tørket i en garderobe og i en garasje på politihuset.

– Fremgangsmåten var direkte helsefarlig for de ansatte. Da jeg ga beskjed om at det måtte bli slutt på dette, fikk jeg beskjed om at det var min skyld at de måtte slippe «narkobaroner» fri og at det ikke kunne gjøres nye beslag fordi det ikke var noen plass å tørke stoffet før det ble sendt til Kripos.

Manglende internkontroll

45-åringen mener manglende internkontroll i politidistriktet nådde et kritisk punkt for flere år siden. I varselet til Arbeidstilsynet lister han opp en rekke forhold han mener det må tas tak i.

• Det er uklart hvem som har det overordnede ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i politidistriktet.

• Arbeidsgiver har ingen oversikt over hvem av lederne og verneombudene som ikke har lovpålagt opplæring.

• Lover, forskrifter, instrukser og rutiner for politidistriktet er uoversiktlige og utdaterte.

• Det blir ikke gjennomført revisjoner for systematisk å se om styringssystemer, rutiner, instrukser og arbeidsmetoder stemmer overens med fastlagte mål.

FØLTE SEG MOTARBEIDET: I dette intervjuet med VG forteller tidligere HMS-rådgiver Per Terje Engedal (45) hvordan det var å jobbe på politihuset i Bergen. Han mener både Monika-saken og narkovarselet er varslede katastrofer. Foto: Hallgeir Vagenes VG

Spesialenheten: Skal granske narko-varselet

Engedal varslet også om omfattende underrapportering av uønskede hendelser, noe han hevdet kan føre til at det oppstår farlige situasjoner og hendelser som går ut over både driften og personellet.

Han sier han var svært bekymret både da terroralarmen gikk og terrortrusselen ble hevet over hele Norge i juli 2014, og da ebola-alarmen gikk bare noen uker senere.

– Da satt jeg med foldede hender og ba om at det ikke måtte skje noe i Bergen. Politiet var ikke forberedt, men heldigvis skjedde det ikke noe.

Les også: Politimesteren gikk av

– Følte seg motarbeidet

Etter at Engedal varslet Arbeidstilsynet, følte han seg direkte motarbeidet av ledelsen. På vårparten i 2015 ble belastningen så stor at han måtte sykmeldes i flere måneder.

Flere ganger forsøkte Engedal å få hjelp fra ledelsen i Politidirektoratet (POD), viser dokumentasjon VG har fått innsyn i. 12. mai 2015 skriver han til HR-direktør Karin Aslaksen og seksjonssjef Egil Svartbekk i POD.

– En kan ikke sitte å se på hva som skjer og en må starte jobben med å få distriktet ut av den negative spiralen som er der nå.

13. august 2015 sender han en ny e-post til HR-direktøren:

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, situasjonen for politidistriktet er alvorlig. Politimesteren og administrasjonssjefen har ikke tatt på alvor den systemsvikten som er beskrevet i rapportene som kom i løpet av våren.

Advokatrapport: Varslet forsvarlig

Fare for liv og helse

Engedal skriver i e-posten til Aslaksen at politidistriktet er kommet i en situasjon der den øverste ledelsen ikke forholder seg til de store utfordringene politidistriktet har.

– Dette går ut over de ansatte og i verste fall kan vi få hendelser som kan føre til skade og/eller tap av menneskeliv, advarer han.

LITEN TILLIT: I en intern rapport fra en arbeidsgruppe som ble nedsatt i daværende Hordaland politidistrikt i 2015, oppga bare åtte prosent av de spurte at de hadde full tillit til at daværende politimester Geir Gudmundsens ledergruppe ledet organisasjonen på en god måte. Foto: Hallgeir Vågenes VG

7. august 2015 kom dette hjertesukket til Aslaksen, etter et møte Engedal hadde hatt med visepolitimester John Reidar Nilsen og administrasjonssjef Odd Dale:

– Det var absurd. Det var som å skru klokken tre år tilbake.

På dette tidspunktet hadde Engedal forsøkt lenge å slå alarm internt, uten å nå frem, sier han.

– Jeg fikk aldri noe svar, sier han.

Engedal mener både Monika-saken og den siste varslingssaken om politiets manglende innsats mot den grove narkotikakriminaliteten, er «varslede katastrofer».

– Varsellampene har lyst lenge, og det har vært så mange muligheter til å korrigere kursen. Men ingen har grepet inn. Derfor kommer disse sakene nå nærmest på løpende bånd.

VG har sendt tidligere politimester Geir Gudmundsen flere spørsmål om kritikken fra Per Terje Engedal. Gudmundsen, som i dag har en lederstilling ved Interpols «operasjonssentral» i Lyon i Frankrike, svarer dette via Politidirektoratets informasjonsavdeling:

– Kritikken Engedal kommer med har vært kjent internt og offentlig fra 2014. Påstandene ble grundig vurdert i den såkalte «Wiersholm 2-rapporten». Der ble det gjennomført en lang rekke intervjuer som nyanserer og for det meste imøtegår hans fremstilling.

Narko-varsleren: – Ble ikke tatt alvorlig

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder