GRUNN TIL BEKYMRING: Tilsynsmyndighetene fant flere titalls salttablettposer ved varmtvannstanken i kjelleren. Beboerne på det desentraliserte mottaket i Vestre Toten opplyste at de pleide å tilsette salt i vannet rundt to ganger i måneden. Foto: Gjøvikregionen Helse - og Miljøtilsyn

Fant e.coli og død kakerlakk på asylmottak - tvunget til å stenge

Seks år etter at boligen ble tatt i bruk som asylmottak, oppdaget kommunen rester etter avføring i drikkevannet.

Publisert:

Få uker før asylmottaket ble tvunget til å stenge, leverte driftsoperatøren Norsk Mottaksdrift et rekordomsetning på 78 millioner kroner – en økning på 70 prosent fra året før.

Overskuddet på 5,2 millioner ble i sin helhet tatt ut i ekstraordinært utbytte.

Kakerlakk på kjøkkenet

De oppsiktsvekkende funnene ble gjort under tilsyn av boligene som tilhørte det desentraliserte mottaket i Vestre Toten i midten av mars i år. Et gårdsbruk var omgjort til asylmottak for opptil 20 asylsøkere, hovedsakelig enslige menn.

Les også: Får tilsynsslakt – tar ut millioner i gevinst

Inspeksjonen avdekket 14 kritiske forhold, blant annet råte, dårlig renhold og funn av en død kakerlakk i kjøkkenskapet. Samtidig fortalte beboerne om mye kalk, grums og plakk i vannet. Omtrent to ganger i måneden pleide de å tilsette en pose salt i varmtvannstanken.

Da tilsynsmyndighetene fikk svar på vannprøvene, reagerte de:

Analysene viste at drikkevannet fra den private brønnen inneholdt spor av flere typer tarmbakterier: e.coli, intestinale og koliforme bakterier.

– Det var svært alarmerende. Vi vet ikke hvor lenge det har pågått. Vi har heldigvis ikke fått registrert sykdom som er direkte knyttet til vannforurensningen, men dette er helt uakseptabelt, sier kommunelege i Søndre Land, Jens Mørch.

Les også: Enslige asylbarn har blitt milliardbutikk

Kan gi alvorlig infeksjon

Siden det dreide seg om brønnvann, mener Mørch at huseier burde sørget for regelmessige prøver. 29. april, halvannen måned etter inspeksjonen, fattet han vedtak om stenging.

«Denne saken har pågått over lang tid, og tiltak for å sikre beboerne tilgang på forsvarlig drikkevann har vært marginale», het det i vedtaket.

– E-coli-bakterien i drikkevann, gir som regel oppkast og diaré. Imidlertid kan visse e-coli-arter, for eksempel EHEC, føre til veldig alvorlig infeksjon, særlig for barn, sier Mørch.

Fikk du med deg? UDI betaler 625.000 døgnet, men bruker bare halvparten av plassene

FIKK PÅPAKK: Mottaket fikk også refs for funn av en død kakerlakk på kjøkkenet, begynnende råte og dårlig vedlikehold og skitt. Foto: Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn

Norsk Mottaksdrift eies av Per Erik Lykstad og Østen Owren, som er langt fra noen nybegynnere i mottaksbransjen. Asylselskapet ble opprettet i 2001 og driver i dag 16 mottak.

På fjorårets skattelister strå Lykstad oppført med en inntekt på tre millioner, mens Owren sto oppført med null i både inntekt og formue.

– Er ikke synske

Lykstad opplyser at beboerne ble flyttet umiddelbart etter at de ble kjent med prøvene, men avviser at de burde ha fattet mistanke tidligere.

– Det er ganske mange i dette landet som får vann fra egen brønn. Jeg tror de færreste tar regelmessige vannprøver.

– Beboerne sier det var mye grums og plakk i vannet. Tilsier ikke det at dere burde undersøkt kvaliteten?

– Ikke nødvendigvis. Det kan være grums og ikke nødvendiges helt klart vann, og fortsatt være helt rent. At det er vann fra brønn er ikke nødvendigvis en indikasjon på at noe er galt. Du vil jo ikke se e.coli, det er en usynlig bakterie i vannet som man må ta vannprøve for å oppdage. Også for vann fra offentlige vannverk kan man oppleve brunt vann, det betyr ikke nødvendigvis at det er dårlig, sier Lykstad, og legger til:

– Hele poenget er at vi ikke er synske. Denne type bakterier smaker du ikke på vannet, det må du ta vannprøve for å oppdage.

Totalt har Gjøvikregionen Helse – og Miljøtilsyn (GHMT) registrert 34 mangler ved boliger knyttet til mottaket i Vestre Toten.

– Standarden er jevnt over god, men at vi får så mange pålegg er helt klart beklagelig. Det er en svikt fra vår side. Det kommer nok av at vi har hatt personalutskifting på de funksjonene som har med internkontroll å gjøre, og det må vi bare legge oss flate for, sier Lykstad.

Les også: UDI avlyser 8000 mottaksplasser

UDI: – Ille å høre

UDI har fått tilsendt rapportene fra GHMT.

– Det synes jeg er ille å høre. Men e.coli er ikke noe vi avdekker gjennom våre tilsyn. Det er miljørettet helsevern og helsemyndigheter som må avdekke den type mangler, sier regiondirektør Siv Kjelstrup.

– Det er ikke regler hvor ofte kommunene må føre tilsyn, har UDI gode nok systemer til å fange opp slike mangler selv?

– Vi følger opp med tilsyn ut fra våre krav. Andre tilsynsmyndigheter har et annet lovverk og de har en annen kompetanse i forhold til sitt fagområde. Men vi gjør også befaringer av bygningsmasse, og påpeker det hvis bygningsmassen er dårlig.

– Får funnene noen konsekvenser for UDIs forhold til Norsk Mottaksdrift?

– Vi må følge opp den konkrete saken og se hvordan de nå løser det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder