KAN SMILE NÅ: Raymond Johansen (Ap) er enige med Lan Marie Nguyen Berg (MDG, t.v.) og Marianne Borgen (SV) i Oslo - men kan få større problemer med å bli enige med egne partikollegaer utenfor Oslo. Foto: Vidar Ruud , ntb scanpix

Ap-Raymond til VG: - Helt trygg på at vi får til endringene vi lover

Eiendomsskatten innføres allerede fra 2016

Må i tøffe forhandlinger med eget parti om E18

ØSTMARKSETRA (VG) Flere vriene politiske dragkamper gjenstår for Raymond Johansen. Både for E18-utbyggingnen, bilfritt sentrum, og innføring av eiendomsskatten må det gås nye runder.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Johansen var smørblid da han la fram den nye enigheten for å danne nytt byråd i Oslo sammen med MDG og SV mandag formiddag. Men etter festerklæringene er tilbakelagt, vedgår han til VG at det på mange vriene områder gjenstår et betydelig etterarbeid.

– Jeg er helt trygg på at vi får til de endringene vi lover, men det er klart at det mye som skal gjennomgås før det kan innføres, sier Johansen til VG.

Les også: Slik blir de rødgrønnes Oslo

Den mest omstridte saken i valgkampen er eiendomsskatten, som holdt på å koste Johansen valget. Der blir det nå Aps modell som legges til grunn (se i bunn av saken for å lese hva erklæringen sier om de mest omstridte sakene).

Men fortsatt må modellen gjennomgås av skatteetaten, og det er allerede varslet søksmål for å stanse skatten.

– Vi trenger beregningene fra skatteetaten, men da tror vi skatten kan gjøres gjeldene for 2016 fra juni. Når det gjelder snakket om rettssaker, så tar jeg det helt med ro, sier Johansen.

Omstridte E18-planer

Den neststørste kranglesaken er vedtaket om å skrinlegge utbygging av E18 vestover. Dette er meget omstridt internt i Ap, og Johansen er åpen på at han må i samtaler med både partiets Akershus-politikere og samferdselspolitikerne.

– Vi er trygg på enighet ettersom vi har unntak for flaskehalsene i Akershus, som blant annet ved Sandvika. Vi må jo reforhandle hele Oslo Pakke 3, men jeg har tro på å få overtalt resten av partiet. De har forståelse for den miljøprofilen Oslo nå velger for å få et maktskifte.

Les også: Vil stenge Oslo sentrum for biler

En tredje vrien sak er løftene om bilfritt sentrum: MDG ville opprinnelig ha planen på plass innen 2017, men man kom til enighet om at man skal utsette det til 2019. Johansen er enig at det er mye som må avklares.

– Det er klart det er spørsmål knyttet til unntakene som vi må vurdere. Da tenker jeg både på dem som bor innenfor Ring1, næringstransport, taxier og annen nyttetransport. Så nøyaktig hvordan vi løser det kan jeg ikke svare på. Det vi skal gjøre er å hente inspirasjon fra andre byer som har innført bilfritt sentrum, sier Johansen.

Les også: Dette koster det å bli grønn – få oversikt over MDGs politikk

SE PARTIENE LEGGE FREM BYRÅDSERKLÆRINGEN HER:

Dette står i erklæringen om det tre sakene:

EIENDOMSSKATT:

** Byrådet vil innføreeiendomsskatt i Oslo. Dette vil gi kommunen økte inntekter, som er helt nødvendig for å styrke velferdstilbudet på våre prioriterte områder. Fra 2016 skal det innføres eiendomsskatt på boliger i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Det første året er satsen på 2 promille, resten av perioden vil den være på 3 promille. Det skal gjennomføres en taksering av næringseiendom i Oslo med sikte på å innføre eiendomsskatt på næringseiendom fra og med 2017. Satsen det første året vil være på 2 promille, for de to siste årene i perioden skal satsen være på 3 promille.

E18:

** Med utgangspunkt i klima- og miljømålene, vil byrådet gå mot prosjekter sombidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo. Det medfører at den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren ikke kan økes. Arbeid med prosjektering, regulering og grunnerverv som bygger opp under økning av veikapasiteten må stanses. Byrådet er åpne for å diskutere tiltak for å redusere trafikkbelastning, støy og forurensing på dagens E18, herunder løsninger for byutvikling i Sandvika, Asker og Filipstad. Forutsetningen er en miljøvennlig, knutepunktbasert utvikling og at veikapasiteten ikke økes.

BILFRITT SENTRUM:

** Byrådet vil gjøre sentrum innenfor Ring 1 bilfritt i løpet av bystyreperioden. Hensyn til forflytningshemmede, varetransport, kollektivtransport, beboere og transport til viktige samfunnsfunksjoner skal ivaretas, og byrådet vil invitere næringsliv, beboere og andre interessenter til dialog om gjennomføringen.

Byrådet vil trekke på kompetanse fra andre byer, og samle erfaring gjennom prøveprosjekter.

Oslos ordfører: Bli bedre kjent med Marianne Borgen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder